Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Adamczyk, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • Analiza modelu przekładni planetarnej ze względu na generowane sygnały wibroakustyczne[Analysis of the planetary gear model in view of the vibroacoustic signals generated] / Dariusz DĄBROWSKI, Jan ADAMCZYK // W: WibroTech 2012 : XVI konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki ; XI ogólnopolskie seminarium wibroakustyki w systemach technicznych : Kraków, 13–14 listopada 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Politechnika Warszawska. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. — [Kraków : s. n.], [2012] + CD. — S. 17. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 8. — Afiliacja autorów: Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analysis of vibrations generated by the multi-body model of a planetary gearAnaliza sygnałów wibroakustycznych generowanych przez model przekładni planetarnej / Dariusz DĄBROWSKI, Jan ADAMCZYK // Mechanics and Control / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch ; ISSN 2083-6759. — Tytuł poprz.: Mechanics ; ISSN: 1734-8927. — 2012 vol. 31 no. 4, s. 143–149. — Bibliogr. s. 148–149. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/MECHANICS-CTRL/2012.31.4/mech.2012.31.4.143.pdf

 • słowa kluczowe: model przekładni, model przekładni planetarnej, diagnostyka techniczna, siły zazębienia, metoda układów wieloczłonowych

  keywords: condition monitoring, gear model, planetary gear model, multi-body dynamics model, meshing forces

3
 • Aspekty akustyczne prowadzenia drogi ekspresowej w strefie śródmiejskiej miast na przykładzie północnej obwodnicy Warszawy[Acoustic aspects of building an express road in the city area on the example of the northern ring-road in Warsaw] / Jan ADAMCZYK, Lesław STRYCZNIEWICZ // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2009 nr 6 dod. Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 1–9.. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9. — Transcomp – international conference : computer systems aided science, industry and transport [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Streszczenia referatów W: Computer systems aided science, industry and transport : TRANSCOMP 2009 : 13th international conference : Zakopane, 30.XI.–3.XII.2009, Poland : conference proceedings / ed. Elżbieta Szychta ; Technical University of Radom. Faculty of Transport and Electrical Engeenering, Transport Committee of the Polish Academy of Sciences. — Radom : The Publishing House of the Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute, 2009. — ISBN 978-83-7204-857-8. — S. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Assessment of impulse noise hazard and the use of hearing protection devices in workplaces where forging hammers are used / Młyński Rafał, Kozłowski Emil, ADAMCZYK Jan // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2013 vol. 38 nr 2, s. 285. — Jan Adamczyk – dod. afiliacja: Central Institute for Labour Protection – National Research Institute. — XVI International Conference Noise Control 2013

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Assessment of impulse noise hazard and the use of hearing protection devices in workplaces where forging hammers are used / Rafał Młyński, Emil Kozłowski, Jan ADAMCZYK // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2014 vol. 39 no. 1, s. 73–79. — Bibliogr. s. 78–79. — Jan Adamczyk – dodatkowa afiliacja: Central Institute for Labour Protection – National Research Institute

 • keywords: impulse noise, noise attenuation, hearing protection device, die forging hammer

6
 • A multi-body model of gears for simulation of vibration signals for gears misalignment / D. DĄBROWSKI, J. ADAMCZYK, H. P. Mora // W: 5\textsuperscript{th} International congress on Technical diagnostics 2012 : Kraków, 3rd–5th September 2012 / AGH University of Science and Technology. — [Kraków : AGH], [2012]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 132

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • A multi-body model of gears for simulation of vibration signals for gears misalignmentModel kół zębatych do symulacji sygnałów wibracyjnych dla współpracy kół z przekoszonymi osiami / Dariusz DĄBROWSKI, Jan ADAMCZYK, Hector Plascencia Mora // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2012 nr 2, s. 15–22. — Bibliogr. s. 21–22, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Badania doświadczalne wibroizolacyjnych elementów elastomerowychExperimental studies of elastomeric vibroisolational materials / TARGOSZ Jan, ADAMCZYK Jan // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2011 nr 6 dod.: CD Logistyka–nauka : artykuły recenzowane, s. 3769–3778.. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3778. — Transcomp 2011 : computer systems aided science, industry and transport : 15th international conference : Zakopane, 5.XII–8.XII 2011. — Streszczenia referatów W: Transcomp 2011 : computer systems aided science, industry and transport : 15th international conference : Zakopane, 5.XII–8.XII 2011 : conference proceedings / ed. Elżbieta Szychta. — [Radom : s. n., 2011]. — Na okł. dod.: abstracts. — S. 447. — ISBN 978-83-7789-654-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Badania i ocena wibroaktywności konstrukcji torowisk tramwajowych stosowanych w PolsceResearch and evaluation wibroactivity construction of tram tracks in Poland / TARGOSZ Jan, ADAMCZYK Jan // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2012 nr 3 dod.: Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 2267–2276. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2276, Streszcz., Abstr.. — LogiTrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : IX konferencja naukowo-techniczna : 17–20 kwietnia 2012, Szczyrk / Politechnika Radomska. Wydział Transportu i Elektrotechniki, Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Badanie fizykomechanicznych własności elastomerów w aspekcie zastosowania ich w układach wibroizolacji podtorzy szynowychDiagnostics of physical and mechanical parameters of elastomer materials in aspect of applying them in railway vibroisolation systems / Jan TARGOSZ, Jan ADAMCZYK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2011 nr 3 dod. Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny] dod.: CD Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 2775–2786. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2786. — LogiTrans : logistyka, systemy transportowe, bezpieczeństwo w transporcie : VIII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk, 12–15 kwietnia 2011 : streszczenia referatów / red. nauk. Elżbieta Szychta ; Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego. Wydział Transportu i Elektrotechniki, PAN. Komitet Transportu. — Radom : Politechnika Radomska, 2011. — ISBN 978-83-7351-443-0. — S. 318

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Determination of the stochastic kinematic excitation of the car by the real profile of the road surfaceWyznaczanie stochastycznego wymuszenia kinematycznego samochodu przez rzeczywisty profil drogi / Janusz Gardulski, Jan ADAMCZYK, Jan TARGOSZ // Archives of Transport = Archiwum Transportu / Polish Academy of Sciences. Committee of Transport ; ISSN 0866-9546. — 2011 vol. 23 iss. 4, s. 447–454. — Bibliogr. s. 454, Abstr., Streszcz.

 • keywords: suspension, measurements, kinematic excitation, random profile

12
 • Ekrany akustyczne – panaceum?[Acoustic beffles – panacea?] / Jan ADAMCZYK, Lesław STRYCZNIEWICZ, Dorota Szałyga-Osypanka // Drogi : lądowe, powietrzne, wodne ; ISSN 1899-0150. — 2008 [nr] 9, s. 65–71. — Bibliogr. s. 71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Implementacja klasyfikatora neuronowego na układach programowalnych[Neural classifier implementation on programmable devices] / Jan ADAMCZYK, Witold CIOCH, Dariusz DĄBROWSKI // W: Diagnostyka maszyn : XXXVI ogólnopolskie sympozjum : Wisła 02.03.${\div}$07.03.2009 r. : streszczenia / red. Janusz Gardulski ; Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — Katowice : Drukarnia B&Z s. c., [2009]. — ISBN10: 83-86923-09-1. — S. 35. — Pełny tekst W: Diagnostyka maszyn [Dokument elektroniczny] : XXXVI ogólnopolskie sympozjum : Wisła 02.03.${\div}$07.03.2009 r. / Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — Katowice : [s. n., 2009]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe — 1 dysk optyczny. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [9–10], Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Implementacja na Programowalnym Urządzeniu Diagnostycznym klasyfikatora opartego na radialnych sieciach neuronowych[Implementation of radial neural networks based classifier on Programmable Diagnostical Device] / Jan ADAMCZYK, Witold CIOCH, Dariusz DĄBROWSKI // W: Diagnostyka maszyn : XXXVII ogólnopolskie sympozjum : Wisła 08.03.–13.03.2010 r. : streszczenia / Politechnika Śląska. Wydział Transportu. — Katowice : Katedra Budowy Pojazdów Samochodowych. Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2010. — Na s. tyt. dod.: 40 lat kształcenia na kierunku TRANSPORT. — ISBN: 978-83-930581-0-5. — S. 31. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6–7]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Koncepcja ograniczenia drgań od pojazdów szynowych na dworcach kolejowychConception of methods reducing dynamic influences cause by railroad on the railstation / Jan ADAMCZYK, Jan TARGOSZ // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2010 nr 6 dod.: Logistyka-nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9. — „Transcomp 2010” : computer systems aided science, industry and transport : 14th international conference : Zakopane, 6.XII–9.XII.2010, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Koncepcja ograniczenia drgań od pojazdów szynowych na dworcach kolejowychConception of methods reducing dynamic influences cause by railroad on the railstation / Jan ADAMCZYK, Jan TARGOSZ // W: Transcomp 2010 : computer systems aided science, industry and transport : Zakopane, 6.XII.–9.XII. 2010, Poland : conference proceedings / ed. Elżbieta Szlachta ; Technical University of Radom. Faculty of Transport and Electrical Engineering, Transport Committee of the Polish Academy of Sciences. — [Radom : The Publishing House of the Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute], [2010]. — Na okł. dod.: abstracts. — ISBN: 978-83-7204-956-8. — S. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Problemy eksploatacyjne stosowania ekranów akustycznych[Operational problems in the use of noise barriers] / Jan ADAMCZYK // W: Ochrona środowiska przed hałasem : ekrany w ochronie akustycznej środowiska : I seminarium : Kraków, 7–8 października 2013 : materiały konferencyjne / red. Wojciech Batko, Witold Cioch, Paweł Pawlik. — Kraków : [s. n.], 2013. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61402-24-4. — S. 31–36. — Streszcz.. — Dod. afiliacja: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Problem wibro i dźwiękoizolacji w zagadnieniach transportuProblem vibro and sound-proof in transport / TARGOSZ Jan, ADAMCZYK Jan // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2011 nr 6 dod.: Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 3759–3768. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3768. — Transcomp 2011 : computer systems aided science, industry and transport : 15th international conference : Zakopane, 5.XII–8.XII 2011. — Streszczenia referatów W: Transcomp 2011 : computer systems aided science, industry and transport : 15th international conference : Zakopane, 5.XII–8.XII 2011 : conference proceedings / ed. Elżbieta Szychta. — [Radom : s. n., 2011]. — Na okł. dod.: abstracts. — S. 445. — ISBN 978-83-7789-654-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Selected issues of vibroacoustic protections in rail transport / ADAMCZYK Jan // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2013 vol. 38 no. 2, s. 277. — Dod. afiliacja: Central Institute for Labour Protection – National Research Institute, Warszawa. — XVI International Conference Noise Control 2013

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Signal processing in sound engineering / ed. Jan A. ADAMCZYK. — Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, 2013 + CD. — 184 s.. — (Biblioteka Akustyki i Ultradźwięków / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-89687-84-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Systemowe rozwiązanie ograniczenia oddziaływań dynamicznych na podtorze o prędkościach pojazdów kolejowych powyżej 160 km/godzSystemic solution for limiting dynamic impacts on sub-tracks for rail vehicles travelling above 160 km/h. / Jan ADAMCZYK, Jan TARGOSZ // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2009 nr 6 dod.: CD Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8–9. — Transcomp – international conference : computer systems aided science, industry and transport [Dokument elektroniczny]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Streszczenia referatów W: Computer systems aided science, industry and transport : TRANSCOMP 2009 : 13th international conference : Zakopane, 30.XI–3.XII.2009, Poland : conference proceedings / ed. Elżbieta Szychta ; Technical University of Radom. Faculty of Transport and Electrical Engeenering, Transport Committee of the Polish Academy of Sciences. — Radom : The Publishing House of the Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute, 2009. — ISBN 978-83-7204-857-8. — S. 28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Systemy wibroizolacji elementów konstrukcji dróg transportu samochodowego i szynowego[Systems of vibroisolation elements of construction automobile and rail road] / Jan ADAMCZYK, Jan TARGOSZ // Drogi : lądowe, powietrzne, wodne ; ISSN 1899-0150. — 2009 [nr] 4, s. 49–58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • The concept of limitation of the vibration generated by rail-vehicles at railway stations and railway crossings / Jan ADAMCZYK, Jan TARGOSZ // Archives of Transport = Archiwum Transportu / Polish Academy of Sciences. Committee of Transport ; ISSN 0866-9546. — 2011 vol. 23 no. 1, s. 5–22. — Bibliogr. s. 22, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Vibroisolation of railway crossing with adjustable pulling force as function of loading / Jan A. ADAMCZYK, Jan TARGOSZ, Janusz Gardulski // W: IC-SCCE : 4\textsuperscript{th} international conference“From scientific computing to computational engineering” : Athens, Greece, 7–10 July, 2010 : proceedings, Vol. 2 / ed. Demos T. Tsahalis. — [Greece : s. n.], cop. 2010. — ISBN: 978-960-98941-5-9. — S. 758–767. — Bibliogr. s. 767, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Vibroisolation of railway crossing with control pulling force as function of loadingWibroizolacja przejazdu kolejowego z regulowaną siłą naciągu w funkcji obciążenia / Jan ADAMCZYK, Jan TARGOSZ // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2010 nr 6 dod.: Logistyka–nauka : artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], s. 11–26. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 26. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego (po wybraniu opcji: Railway transport). — „Transcomp 2010” : computer systems aided science, industry and transport : 14th international conference : Zakopane, 6.XII–9.XII.2010, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych