Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Włodek, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4954-1786 orcid iD

ResearcherID: T-4047-2018

Scopus: 56481538100

PBN: 5e709439878c28a0473b8695

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 43, z ogólnej liczby 46 publikacji Autora


1
 • $^{40}Ar/^{39}Ar$ dates controlled by white mica deformation and strain localization: Insights from comparing in situ laser ablation and single-grain fusion techniques / Christopher J. Barnes, David A. Schneider, Jarosław MAJKA, Alfredo Camacho, Michał Bukała, Adam WŁODEK // Journal of Metamorphic Geology ; ISSN 0263-4929. — 2023 vol. 41 iss. 9, s. 1143–1166. — Bibliogr. s. 1163–1166, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-07-26. — J. Majka - dod. afiliacja: Uppsala University

  orcid iD
 • keywords: Scandinavian Caledonides, 40 Ar diffusion, in situ 40 Ar/39 Ar geochronology, single-grain fusion 40 Ar/ 39 Ar geochronology, Vaimok Lens, white mica deformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1111/jmg.12739

2
 • A combined EPMA - Raman spectroscopy characterization of \emph{'Quensel-Mason's sequence'} minerals from granitic pegmatite at Lutomia / Adam WŁODEK, Adam PIECZKA, Bożena GOŁĘBIOWSKA // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2017 vol. 47, s. 54. — Bibliogr. s. 54. — XXIV\textsuperscript{th} meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : abstracts and field trip guide : session ”Petrogenetical records in phosphates – insights into their formation/transformation processes”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • A phosphate-bearing pegmatite from Michałkowa, Góry Sowie Block, southwestern Poland / Anna GROCHOWINA, Adam PIECZKA, Bożena GOŁĘBIOWSKA, Adam WŁODEK // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2017 vol. 47, s. 48–49. — Bibliogr. s. 49. — XXIV\textsuperscript{th} meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : abstracts and field trip guide : session ”Petrogenetical records in phosphates – insights into their formation/transformation processes”

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza strukturalna i krystalochemiczna kryształów szeregu tryfylit-ferrisickleryt-heterosyt pochodzących z pegmatytów granitowych Polski[Structural and crystallochemical analysis of the crystals of the tryphylite-ferrisickleryth-heterosite series derived from granite pegmatites of Poland] / Sylwia ZELEK-POGUDZ, Adam WŁODEK, Katarzyna Stadnicka, Adam PIECZKA // W: 61 konwersatorium krystalograficzne [Dokument elektroniczny] : warsztaty naukowe Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego : warsztaty i walne zebranie PTKryst : Wrocław, 26–28 VI 2019 : program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac = Polish Crystallographic Meeting / red. Marek Wołcyrz, Marek Daszkiewicz, Małgorzata Kucharska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wrocław : Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN ; Komitet Krystalografii PAN, [2019]. — e-ISBN: 978-83-939559-9-2. — S. 145–146. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.intibs.pl/kk2019/pdf/KK2019_book.pdf [2020-12-09]. — S. Zelek-Pogudz, A. Włodek, A. Pieczka - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
 • Complex sulfur speciation in scapolite – implications for the role of scapolite as a redox and fluid chemistry buffer in crustal fluids / Jonathan Hamisi, Barbara Etschmann, Andrew Tomkins, Iain Pitcairn, Zsanett Pintér, Adam WŁODEK, Laura Morrissey, Steven Micklethwaite, Nicolas Trcera, Stuart Mills, Joël Brugger // Gondwana Research ; ISSN 1342-937X. — 2023 vol. 121, s. 418-435. — Bibliogr. 433–435, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-05-18

  orcid iD
 • keywords: sulfur, redox, XANES spectroscopy, hydrothermal, scapolite, ligands, albitisation, scapolitisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.gr.2023.05.005

9
10
 • Cordierite-dumortierite-tourmaline assemblage in a pegmatite from Lubachów, the Góry Sowie Block, SW Poland / Diana TWARDAK, Adam PIECZKA, Eligiusz Szełęg, Bożena GOŁĘBIOWSKA, Adam WŁODEK // W: Herl'any 2017 : international conference of Young geologist : March 29\textsuperscript{th}–April 3\textsuperscript{rd}, 2017, Dobczyce n. Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Mineralogiczne MINERALPRESS, cop. 2018. — ISBN: 978-83-933330-1-1. — S. [66–67]. — Bibliogr. s. [67]. — A. Pieczka - brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Eclogite-facies granitoid gneisses in the Western Gneiss Region giant (U)HP terrain, Norway: the role of water and implications for buoyancy during transient subduction of continental crust / Simon CUTHBERT, Adam WŁODEK // W: CETEG : 18th meeting of the Central European Tectonic Studies Groups (CETeG), 25th meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : September 22–25, 2021, Terchová-Vràtna, Slovakia : book of abstracts / eds. Margeréta Gregáňová, Marína Molčan Matejová, Viera Šimonová. — Bratislava : Comenius University, [2021]. — ISBN: 978-80-223-5234-5 ; e-ISBN: 978-80-223-5235-3. — S. 34–35. — Toż pod adresem {https://petrol.natur.cuni.cz/ceteg/sites/default/files/images/pdf/abstracts_ceteg_2021.pdf} [2022-02-21]. — S. 32–33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Garnet-quartz inclusion thermobarometry and Lu-Hf chronology detail the pre-ultra-high pressure metamorphic history of the Grapesvare Nappe, Scandinavian Caledonides / Christopher J. Barnes, Mattia Gilio, Michał Bukała, Adam WŁODEK, Jarosław MAJKA, Matthijs Smit // Journal of Petrology ; ISSN 0022-3530. — 2023 vol. 64 iss. 12 art. no. egad086, s. 1–17. — Bibliogr. s. 13–17, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-11-28. — J. Majka - dod. afiliacja: Uppsala University, Uppsala, Sweden

  orcid iD
 • keywords: garnet, quartz inclusion shape maturation, polymetamorphism, Lu-Hf geochronology, QuiG elastic thermobarometry, TitaniQ thermobarometry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1093/petrology/egad086

14
15
 • Identyfikacja fosforanów wapnia-apatytu manganowego i merryllitu z lutomii metodą precesji wiązki elektronowej[Identification of calcium-manganese apatite and merryllite phosphates from lutomy by electron beam precession] / Sylwia ZELEK-POGUDZ, Maciej Zubko, Adam WŁODEK, Adam PIECZKA // W: 59 Konwersatorium Krystalograficzne [Dokument elektroniczny] : Polish Crystallographic Meeting : Warsztaty Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego : Wrocław, 28–30 VI 2017 r. : warsztaty, wręczenie nagrody i walne zebranie PTK : program, streszczenia komunikatów, lista uczestników i autorów prac / Komitet Krystalografii PAN, Polskie Towarzystwo Krystalograficzne, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wrocław] : Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN ; Komitet Krystalografii PAN, [2017]. — Opis częśc. wg okł.. — e-ISBN: 978-83-939559-9-2. — S. 142. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.intibs.pl/kk2017/archiwum/59KK2017book.pdf [2020-12-09]. — Bibliogr. s. 142. — S. Zelek-Pogudz, A. Włodek, A. Pieczka - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Investigations of the effectiveness of lead disposal from hard coal through the cleaning process / Dorota MAKOWSKA, Andrzej STRUGAŁA, Faustyna WIEROŃSKA, Adam WŁODEK // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 182

 • keywords: heavy metals, lead, coal cleaning process, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Investigations of the effectiveness of lead disposal from hard coal through the cleaning process / Dorota MAKOWSKA, Andrzej STRUGAŁA, Faustyna WIEROŃSKA, Adam WŁODEK // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00117, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/rwgicQ [2016-11-07]. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. — SEED 2016 : 1\textsuperscript{st} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17–19, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20161000117

18
 • Magnesio-lucchesiite from the Kowary vicinity, Karkonosze Mountains, SW Poland: the third occurrence worldwide / Mateusz P. SĘK, Adam WŁODEK, Marcin Stachowicz, Krzysztof Woźniak, Adam PIECZKA // Mineralogical Magazine ; ISSN 0026-461X. — 2023 vol. 87 iss. 1, s. 60–68. — Bibliogr. s. 68, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-10-14

  orcid iD
 • keywords: structure refinement, tourmaline, oxy dravite, dravite, magnesio-lucchesiite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1180/mgm.2022.114

19
20
 • Mineral chemistry of the zigrasite - malhmoodite series from the granitic pegmatite at Lutomia (Góry Sowie block, SW Poland) / Adam WŁODEK, Adam PIECZKA // W: PEG2017 : 8th international symposium on Granitic Pegmatites : June 13\textsuperscript{th} - 15\textsuperscript{th} 2017, Kristiansand, Norway / eds. Axel Müller, Nanna Rosing-Schow. — Trondheim : Norsk Geologisk Forening, cop. 2017. — (NGF Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway ; no. 2). — Opis częśc. z okł.. — ISBN: 978-82-8347-019-2. — S. 181–182. — Bibliogr. s. 182

 • keywords: EPMA, Góry Sowie block, hydrothermal mineralization, zirconium phosphates

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Określenie struktury krystalicznej merryllitu z lutomii metodą precesji wiązki elektronowej[Determination of the crystal structure of merryllitu from Lutomia using precession electron diffraction method] / Sylwia ZELEK-POGUDZ, Maciej Zubko, Adam WŁODEK, Adam PIECZKA // W: 58 Konwersatorium krystalograficzne [Dokument elektroniczny] : Polish Crystallographic Meeting : Warsztaty Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego : Wrocław, 22–24 VI 2016 r. : streszczenia komunikatów / Komitet Krystalografii PAN, Polskie Towarzystwo Krystalograficzne, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wrocław] : Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN ; Komitet Krystalografii PAN, [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — e-ISBN: 978-83-939559-8-5. — S. 162. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://intibs.pl/kk2016/archiwum/58KK2016book.pdf [2016-08-23]. — Bibliogr. s. 162. — S. Zelek-Pogudz, A. Włodek, A. Pieczka - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ore mineralogy, trace element distribution and 3D X-ray tomography of the polymetallic sulphide deposits at Mavres Petres and Piavitsa, Greece / Karin Högdahl, Erik Jonsson, Samuel Roško, Adam WŁODEK, Thomas Zack, Eric Landström, Edward P. Lynch, Fredrik Sahlström, Pavlos Tsitsanis, Vaggelis Bacalis // W: Life with Ore Deposits on Earth [Dokument elektroniczny] : 15\textsuperscript{th} Biennial SGA Meeting, Glasgow, Scotland, August 27-30 2019 : proceedings. Vol. 1, Advances in understanding hydrothermal processes / University of Glasgow Publicity Services. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Glasgow] : Society for Geology Applied to Mineral Deposits, cop. 2019. — e-ISBN: 978-0-85261-962-9. — S. 279–282. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.dropbox.com/s/dqpnskg3xt0enbl/eVolume%201.pdf?dl=0 [2019-09-09]. — Bibliogr. s. 282, Abstr.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Phosphate-bearing pegmatites in the Góry Sowie block and adjacent areas, Sudetes, SW Poland / Adam PIECZKA, Adam WŁODEK, Bożena GOŁĘBIOWSKA, Eligiusz Szełęg, Adam Szuszkiewicz, Sławomir Ilnicki, Krzysztof Nejbert, Krzysztof Turniak // W: PEG 2015 [Dokument elektroniczny] : 7th international symposium on Granitic Pegmatites : June 17–22 2015, Książ, Poland : book of abstracts / ed. Adam Szuszkiewicz, Jan Cempírek. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 77–78. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 78

 • keywords: Sudetes, phosphate-bearing pegmatites, Góry Sowie block, Szklary massif

  cyfrowy identyfikator dokumentu: