Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Walanus, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgis, Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1515-0493

ResearcherID: brak

Scopus: 6602076253

PBN: 900512

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 49, z ogólnej liczby 58 publikacji Autora


1
 • Analiza składowych głównych czterdziestu cech fizykochemicznych wód podziemnych rejonu Pogórza Wiśnickiego[Principal components analysis of fourty physico-chemical features of underground water at Wisnicz Region] / Bernadetta STOCHEL, Adam WALANUS // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Anomalously heavy monthly and seasonal precipitation in the Polish Carpathian Mountains and their foreland during the years 1881–2010 / Robert Twardosz, Marta Cebulska, Adam WALANUS // Theoretical and Applied Climatology ; ISSN 0177-798X. — 2016 vol. 126 iss. 1–2, s. 323–337. — Bibliogr. s. 336–337, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-08-05

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s00704-015-1570-3

3
 • Application of the three photomultiplier liquid spectrometer Hidex 300SL\^{TM} for radiocarbon dating / M. KRĄPIEC, A. Michczyński, A. WALANUS // W: LSC 2010 : international conference on Advances in liquid scintillation spectrometry : Paris, France, September 6–10, 2010 : programme and abstracts / Laboratoire National Henri Becquerel (LIST/LNHB), Département Analyse Surveillance Environnement (DASE), Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires (INSTN). — [France : s. n.], [2010]. — S. 64. — M. Krąpiec dod. afiliacja: Laboratory of Absolute Dating, Cianowice, Polska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
6
7
 • Calibration of Mangerud's boundaries / Adam WALANUS, Dorota Nalepka // Radiocarbon ; ISSN 0033-8222. — 2010 vol. 52 nr 4, s. 1639–1644. — Bibliogr. s. 1644, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Calibration of the time horizons stated in radiocarbon age for the Western Carpathians isopollen maps / Adam WALANUS, Dorota Nalepka // W: Postglacial history of vegetation in the Polish part of the Western Carpathians based on isopollen maps / ed. Andrzej Obidowicz, Ewa Madeyska, Charles Turner. — Kraków : Polish Academy of Sciences. W. Szafer Institute of Botany, 2013. — ISBN: 978-83-62975-20-4. — S. 35–36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Climatic signal in larch (\emph{Larix decidua} Mill.) from low and medium altitudes of Carpathian and Sudetes Mountains / Małgorzata DANEK, Monika CHUCHRO, Adam WALANUS // W: EURODENDRO 2015 [Dokument elektroniczny] : international conference on Dendrochronology : climate and human history in the Mediterranean Basin : 18–23 October 2015, Antalya, Turkey : book of abstracts / ed. Ünal Akkemik. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Turkey : s n.], [2015]. — S. 52–53. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://eurodendro2015.org/EuroDendro2015_AbstractBook.pdf [2015-11-20]

 • keywords: Larix decidua Mill, climate-growth relationship, spatial differences, site related factors, Carpathian and Sudetes Mountains

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Codzienność mieszkańców średniowiecznego Krakowa w świetle analizy statystycznej danych archeobotanicznychDaily life of medieval Kraków settlers in the light of statistical analysis of archeobotanical data / Aldona Mueller-Bieniek, Adam WALANUS // W: Rośliny w życiu codziennym mieszkańców średniowiecznego Krakowa = Plants in the daily lives of the people of medieval Kraków / red. Aldona Mueller-Bieniek. — Kraków : Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, 2012. — ISBN: 978-83-62975-08-2. — S. 115–165. — Bibliogr. s. 162–165

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Cultivated plants in medieval Kraków (Poland), with special reference to amaranth (\emph{Amaranthus lividus} L. cf. var \emph{lividus}) and ruderal communities / Aldona Mueller-Bieniek, Adam WALANUS, Emil Zaitz // Acta Palaeobotanica ; ISSN 0001-6594. — 2015 vol. 55 iss. 1, s. 97-114. — Bibliogr. s. 111–114, Abstr.

 • keywords: Central Europe, cultivated plants, ruderal plants, amaranth, archaeobotany, medieval town

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/acpa-2015-0003

12
 • Datowanie radiowęglowe[Radiocarbon dating] / Adam WALANUS, Tomasz Goslar. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 146, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0347). — Bibliogr. s. 143–[147], Indeks. — ISBN: 978-83-7464-257-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Description of the main Poaceae pollen season using bi-Gaussian curves, and forecasting methods for the start and peak dates for this type of season in Rzeszów and Ostrowiec Św. (SE Poland) / Idalia Kasprzyk, Adam WALANUS // Journal of Environmental Monitoring ; ISSN 1464-0325. — 2010 vol. 12 iss. 4, s. 906–916. — Bibliogr. s. 915–916

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1039/b912256g

14
 • Development of modern forest zones in the Beskid Niski Mts. and adjacent area (Western Carpathians) in the late Holocene: a palaeobotanical perspective / Agnieszka Wacnik, Dorota Nalepka, Wojciech Granoszewski, Adam WALANUS, Ewa Madeyska, Katarzyna Cywa, Kazimierz Szczepanek, Elżbieta Cieślak // Quaternary International ; ISSN 1040-6182. — 2016 vol. 415, s. 303–324. — Bibliogr. s. 322–324, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2015-10-17. — tekst: https://goo.gl/0DsJMv

 • keywords: isopollen maps, plant macroremains, fossil pollen spectra, history of oak-hornbeam and fir-beech woodland, human impact, vegetation belts

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.quaint.2015.09.037

15
 • Does calibration curve influence the sample frequency method? / Adam WALANUS // W: "Methods of absolute chronology” [Dokument elektroniczny] : 12\textsuperscript{th} international conference : 11–13\textsuperscript{th} May 2016, Gliwice-Paniówki, Poland : abstracts & programme / ed. Anna Pazdur. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Institute of Physics–CSE ; Silesian University of Technology, 2016. — (Geochronometria : Conference Abstracts Series ; 1). — e-ISBN: 978-83-904783-3-3. — S. 119. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.carbon14.pl/12thMAC/pdf/MACh2016_Abstracts.pdf [2016-05-24]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Do czego potrzeby jest konwencjonalny wiek radiowęglowy?[For what is the conventional radiocarbon age] / Adam WALANUS // Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu / Polska Akademia Umiejętności ; ISSN 1733-0513. — 2008 t. 6, s. 159–162. — Bibliogr. s. 162

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Drawing the optimal depth-age curve on the basis of calibrated radiocarbon dates / Adam WALANUS // Geochronometria [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne : Journal on Methods and Applications of Absolute Chronology ; ISSN 1897-1695. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Matematyka-Fizyka. Geochronometria. — 2008 vol. 31, s. 1–5. — Bibliogr. s. 4–5. Abstr.. — tekst: http://goo.gl/E55kg6

 • keywords: calibration, radiocarbon dating, probability distribution, depth-age, likelihood

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10003-008-0008-7

18
 • Drawing the optimal depth-age curve on the basis of calibrated radiocarbon dates / A. WALANUS // W: „Methods of absolute chronoloy” : 9\textsuperscript{th} international conference : 25–27\textsuperscript{th} April 2007 Gliwice, Poland : abstracts & programme. — Gliwice : Silesian University of Technology, 2007. — S. 28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Estimation of the Depth-Age relations of palynological sites: former Lake Gąsak, Lakes Białe and LucieńskieEstymacja zależności głębokość-wiek stanowisk palinologicznych: Gąsak, Jezioro Białe i Jezioro Lucieńskie / Adam WALANUS // W: The impact of prehistoric and medieval societies on the natural environment of the Gostynin Lake District, central Poland = Wpływ społeczności pradziejowych i okresu średniowiecza na środowisko przyrodnicze Pojezierza Gostynińskiego / eds. Małgorzata Rybicka, Agnieszka Wacnik ; Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. — Rzeszów : Mitel, 2012. — (Collectio Archaeologica Ressoviensis ; t. 19). — ISBN: 978-83-7667-115-4. — S. 105–106, 108. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ferruginous raw material sources for the Palaeolithic – an aspect of provenance studiesSurowce ze skał żelazponośnych w społecznościach Paleolitu – badania pochodzenia / Joanna Trąbska, Adam WALANUS, Erazm Dutkiewicz, Lucyna SAMEK, Justyna Ciesielczuk // W: Petroarchaeology in the Czech Republic and Poland at the beginning of the 21\textsuperscript{st} century : proceedings of the 4\textsuperscript{th} international petroarchaeological symposium in Wrocław : October 2007, 11–13 / eds. A. Přichystal, L. Krmíček, M. Ha'lavínová. — Brno :Ústav geologických věd PřF MU ; Moravské zemské muzeum, 2008. — ISBN: 978-80-7028-324-0. — S. 161–168. — Bibliogr. s. 168, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Flowering and airbone pollen – a novel statistical approachKwitnienie a występowanie pyłku w powietrzu – nowe statystyczne podejście do problemu / Idalia Kasprzyk, Adam WALANUS // Acta Agrobotanica ; ISSN 0065-0951. — 2007 vol. 60 no. 2, s. 51–55. — Bibliogr. s. 55, Summ., Streszcz.

 • keywords: pollen, pollen season, flowering, phenophase, phenology, inflorescences, aerobiology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Fotograf przyrody a piksel. Odcinek 1, Szumy[Nature photographer confronted with pixel. Part 1, Noise] / Adam WALANUS // Wszechświat (Kraków) ; ISSN 0043-9592. — 2008 t. 109 nr 4–6, s. 101–103

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Fotograf przyrody a piksel. Odcinek 2, Walka z szumem[Nature digital photography. Part 2, De-noising] / Maciej DWORNIK, Adam WALANUS // Wszechświat (Kraków) ; ISSN 0043-9592. — 2008 t. 109 nr 7–9, s. 220–224. — Bibliogr. s. 224

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Fotograf przyrody a piksel. Odcinek 3, O wyższości RAW-ów nad JPG-ami[Nature photographer confronted with pixel. Part 3, About superiority RAW's and JPG's] / Adam WALANUS // Wszechświat (Kraków) ; ISSN 0043-9592. — 2010 t. 111 nr 1–3, s. 60–61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25