Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Stawowy, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kibiz, Katedra Informatyki Biznesowej i Inżynierii Zarządzania


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (25%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7200-8640 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 8684892200

PBN: 5e70923a878c28a04739209e

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 95, z ogólnej liczby 96 publikacji Autora


1
 • A formalised description of foundry production program / R. WRONA, A. STAWOWY, A. MACIOŁ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2007 vol. 7 iss. 3, s. 179–182. — Bibliogr. s. 182, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/k29hSe

 • keywords: castings, classification systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • A hybrid system for acquisition of and access to the data from foundry technical standards / A. MADEJ, A. STAWOWY, R. WRONA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2007 vol. 7 iss. 3, s. 213–216. — Bibliogr. s. 216, Abstr.

 • keywords: rule-based reasoning, application of information technology to the foundry industry, product development

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • A model for efficient production planning and reliable order promising in a supply chain / J. DUDA, A. STAWOWY // W: IMC 24 : manufacturing: focus on the future : proceedings of the 24\textsuperscript{th} International Manufacturing Conference : 29\textsuperscript{th} and 31\textsuperscript{st} of August 2007, Vol. 2 / ed. Joe Phelan. — Ireland : Waterford Institute of Technology. School of Engineering, cop. 2007 + CD-ROM. — ISBN10: 0-9556468-0-5. — S. 553–560. — Bibliogr. s. 560, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • A possibility of business rules application in production planning / J. DUDA, A. STAWOWY // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 iss. 2, s. 27–32. — Bibliogr. s. 31–32, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • A review of models and methods for continuous steel casting schedulingPrzegląd modeli i metod optymalizacji harmonogramów dla ciągłego odlewania stali / Jerzy DUDA, Adam STAWOWY // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014 / pod red. nauk. Piotra Łebkowskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0583). — e-ISBN: 978-83-7464-732-8. — S. 23–36. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 34–36, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: ciągłe odlewanie stali, harmonogramowanie produkcji, metody optymalizacyjne

  keywords: production scheduling, optimization methods, continuous steel casting, metaheuristics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • A study of the efficiency of Polish foundries using Data Envelopment Analysis / A. STAWOWY, J. DUDA // W: „Krzepnięcie i Krystalizacja Metali – 2016” [Dokument elektroniczny] : 57. międzynarodowa konferencja naukowa ; XXI międzynarodowe targi technologii dla odlewnictwa METAL : 19\textsuperscript{th}–21\textsuperscript{th} September 2016, Kielce–Cedzyna : materiały konferencyjne = "Solidification and crystallization of metals 2016" : 57\textsuperscript{th} international scientific conference ; 21st international fair of technologies for foundry METAL : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kielce : s. n.], [2016]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4, Abstr.

 • keywords: benchmarking, application of information technology to the foundry industry, Data Envelopment Analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
 • Algorytm ewolucyjny dla problemu grupowania wyrobówEvolutionary strategy for manufacturing cell design / Adam STAWOWY // W: Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Anna Jankowska-Kłapkowska, Marianna Księżyk, Adam Peszko ; Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarządzania. — Kraków : [s. n.], 1999. — ISBN10: 83-907990-6-5. — S. 663–668. — Bibliogr. s. 668, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Algorytm ewolucyjny dla problemu grupowania wyrobów z alternatywnymi marszrutamiEvolutionary strategy for cell formation problem with multiple routings / Adam STAWOWY // W: Ekonomia – informatyka – zarządzanie : teoria i praktyka : [referaty z V konferencji] : Kraków, wrzesień 2002 rok. T. 2 : Pt. 2, Informatyka i modelowanie matematyczne : Information processing and mathematical modeling = Economics – information processing – management : theory and practice / red. nauk. Zdzisław Cięciwa ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2002. — Opis częśc. wg T. 1. — S. 95–101. — Bibliogr. s. 101, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Algorytm ewolucyjny dla problemu szeregowania zadań w systemie przepływowym[Evolutionary algorithm for flowshop scheduling problem] / Adam STAWOWY, Marek ŚWIĘCHOWICZ // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie : [II konferencja : Zakopane, 11–13 stycznia 1999 : zbiór referatów] / pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999. — S. 405–410. — Bibliogr. s. 410, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Algorytm ewolucyjny do szacowania kosztów wyrobów odlewniczychEvolutionary algorithm for castings cost evaluation / A. STAWOWY, R. WRONA, A. MACIOŁ // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2006 R. 6 nr 18 (1/2), s. 21–26. — Bibliogr. s. 26, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Algorytm ewolucyjny szeregowania zadań na jednej maszynieSingle machine scheduling with earliness-tardiness penalties / Adam STAWOWY // Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji = Archives of Mechanical Technology and Automation / Komisja Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Poznaniu ; ISSN 1233-9709. — Tytuł poprz.: Archiwum Technologii Budowy Maszyn ; ISSN: 0860-6617. — 2004 vol. 24 nr 3 spec., s. 145–152. — Bibliogr. s. 151, Summ.. — „Tendencje rozwojowe w mechanizacji procesów odlewniczych” : III międzynarodowa konferencja. — Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Algorytm hybrydowy dla alokacji portfela inwestycyjnego przy ograniczonych zasobachHybrid algorithm for allocation of portfolio investment at the limited resources / Adam STAWOWY // W: Zarządzanie firmą – teoria i praktyka : wybrane zagadnienia = Management – theory and practice : selected issues / pod red. nauk. Wiesława Waszkielewicza ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2001. — ISBN10: 83-914035-8-0. — S. 31–35. — Bibliogr. s. 35, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Algorytm hybrydowy dla problemu pakowaniaMeta-heuristic algorithm for bin packing problem / Adam STAWOWY // W: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem / pod red. nauk. Wiesława Waszkielewicza ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2000. — ISBN10: 83-914035-1-3. — S. 152–158. — Bibliogr. s. 158, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Algorytmy ewolucyjne w zarządzaniu – stan i perspektywy zastosowania[Evolutionary algorithms in management – current state and prospectives of applications] / Adam STAWOWY // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : VII konferencja naukowo-techniczna : Ustroń Jaszowiec–Częstochowa 1999 / Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : PCz, 2000. — (Materiały Konferencyjne Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej / Politechnika Częstochowska. Seria: Metalurgia ; nr 12). — ISBN10: 83-87745-65-0. — S. 320–225. — Bibliogr. s. 225, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Algorytmy szeregowania partii produkcyjnych na pojedynczej maszynie w przemyśle przetwórstwa blach stalowych : streszczenieAlgorithms for batch scheduling on a single machine in steel sheet processing industry : abstract / Magdalena WĄSIK, Adam STAWOWY // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2015. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: harmonogramowanie, zarządzanie produkcją, heurystyki, grupowanie

  keywords: scheduling, heuristics, lot-sizing, production management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Algorytmy szeregowania partii produkcyjnych na pojedynczej maszynie w przetwórstwie blach stalowychAlgorithms for batch scheduling on a single machine in steel sheet processing industry / Magdalena WĄSIK, Adam STAWOWY // W: Wokół inżynierii produkcji 2016 / red. nauk. Marek Karkula, Józef Matuszek, Bożena Skołud. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-902-5. — S. 225–230. — Bibliogr. s. 230, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: harmonogramowanie, zarządzanie produkcją, heurystyki, grupowanie

  keywords: scheduling, heuristics, lot-sizing, production management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • An application of advanced information technology in foundry engineering / A. MACIOŁ, R. WRONA, A. STAWOWY // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 iss. 2, s. 83–88. — Bibliogr. s. 88, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • An attempt at formulation of ontology for technological knowledge comprised in technical standardsPróba sformułowania ontologii wiedzy technologicznej zawartej w normach technicznych odlewów / A. MACIOŁ, R. WRONA, A. STAWOWY, P. MACIOŁ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2007 vol. 52 iss. 3, s. 381–388. — Bibliogr. s. 388. — 4th international conference on Development trends in mechanization of foundry processes : Cracow, Poland, October 18–20, 2007

 • keywords: ontology, product development

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Analiza procesów i decyzji w technicznym przygotowaniu produkcji i zarządzaniu procesem wytwarzania dla technologii odlewniczej[Analysis of the processes and decisions in technical preparation of the production and management of manufacturing process for foundry technology] / R. WRONA, A. STAWOWY, A. MACIOŁ // W: Tendencje optymalizacji systemu produkcyjnego w odlewniach : monografia przygotowana z okazji X Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Optymalizacja Systemów Produkcyjnych w Odlewniach” : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Pietrowskiego ; Polska Akademia Nauk. Komisja Odlewnictwa. — Katowice ; Gliwice : Archives of Foundry Engineering, cop. 2010. — ISBN: 978-83-929266-1-0. — S. 229–252. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Applicability of business rules to production management in foundries / A. STAWOWY, J. DUDA, R. WRONA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2016 vol. 16 iss. 1, s. 85–88. — Bibliogr. s. 88, Abstr.

 • keywords: application of information technology to the foundry industry, business rules, operation management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Application of interval arithmetic to production planning in a foundry / J. DUDA, A. STAWOWY // W: „Krzepnięcie i Krystalizacja Metali – 2016” [Dokument elektroniczny] : 57. międzynarodowa konferencja naukowa ; XXI międzynarodowe targi technologii dla odlewnictwa METAL : 19\textsuperscript{th}–21\textsuperscript{th} September 2016, Kielce–Cedzyna : materiały konferencyjne = "Solidification and crystallization of metals 2016" : 57\textsuperscript{th} international scientific conference ; 21st international fair of technologies for foundry METAL : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kielce : s. n.], [2016]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4, Abstr.

 • keywords: scheduling, production planning, interval arithmetic, uncertainty, application of IT to the foundry industry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Application of interval arithmetic to production planning in a foundry / J. DUDA, A. STAWOWY // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2017 vol. 17 iss. 1, s. 41–44. — Bibliogr. s. 44, Abstr.. — tekst: https://journals.pan.pl/Content/101965?format_id=1

  orcid iD
 • keywords: scheduling, production planning, interval arithmetic, uncertainty, application of IT to the foundry industry

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/afe-2017-0008