Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Ryś, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5411-8053 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70923a878c28a047392094

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 35, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • 150 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego : związki Naczelnika Państwa Polskiego z Akademią Górniczą w Krakowie, Krakowem i Związkiem Nauczycielstwa Polskiego / Adam RYŚ, Dariusz SALA, Piotr Wierzbicki ; Rada Uczelniana Związku Nauczycielstwa Polskiego w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2017. — 55 s.. — ISBN: 978-83-7783-172-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analityczne podejście do projektowania systemów dystrybucji ukierunkowanych na klientaAnalytical approach to designing customer-oriented distribution channels / Adam RYŚ // W: Strategiczne planowanie, marketing i logistyka w zarządzaniu organizacjami : monografia = Strategical planning, marketing and logistics in the management of organizations / red. nauk. Ryszard Barcik, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011. — ISBN: 978-83-62292-89-9. — S. 227–246. — Bibliogr. s. 246, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badanie percepcji zjawiska planowego postarzania produktówSurvey on reception of planned product obsolescence / Adam RYŚ // Marketing i Zarządzanie ; ISSN 2450-775X. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu ; ISSN: 1509-0507. — 2017 nr 3, s. 231–244. — Bibliogr. s. 243–244, Streszcz., Summ.. — tekst: https://wnus.edu.pl/miz/file/article/view/10867.pdf

 • słowa kluczowe: badania kwestionariuszowe, planowe postarzanie produktu, cykl życia produktu

  keywords: planned product obsolescence, questionnaire research, product life cycle

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/miz.2017.49-19

4
 • Determinanty rozwoju nowego produktu w przedsiębiorstwachDeterminants of new products development / Adam RYŚ // W: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem / pod red. nauk. Wiesława Waszkielewicza ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2000. — ISBN10: 83-914035-1-3. — S. 55–61. — Bibliogr. s. 61, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Diversification strategy as an element of company's marketing policy / Adam RYŚ // W: 2\textsuperscript{nd} international conference of PHD students : Miskolc 8–14 August 1999 : section proceedings : economics / eds. László Lehoczky, László Kalmár. — [Miskolc : University of Miskolc. Innovation and Technology Transfer Centre], 1999. — ISBN10: 963-661-378-8. — S. 253–260. — Bibliogr. s. 260

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Doskonalenie procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwach przemysłowych[New product development process in industrial enterprises] / Adam RYŚ, Ewa PRYMON-RYŚ // W: „Problemy zarządzania strategicznego przedsiębiorstw i ekorozwoju w warunkach gospodarki rynkowej” : temat konkursowy : „Przedsiębiorstwo u progu nowego tysiąclecia” : VIII międzynarodowe sympozjum naukowe : Lublin 11–12 maja 2000 / kol. red. Bogumił Miksza. — Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2000. — ISBN10: 83-88110-07-1. — S. 10–14. — Bibliogr. s. 14, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Dystrybucja i sprzedaż produktów przemysłowych na rynkach Polski i Europy Zachodniej[Industrial products distribution and sale at the Polish and West Europe markets] / Ewa PRYMON-RYŚ, Adam RYŚ // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : VII konferencja naukowo-techniczna : Ustroń Jaszowiec–Częstochowa 1999 / Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : PCz, 2000. — (Materiały Konferencyjne Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej / Politechnika Częstochowska. Seria: Metalurgia ; nr 12). — ISBN10: 83-87745-65-0. — S. 248–254. — Bibliogr. s. 254, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Etnograficzne badania marketingowe jako szczególny przypadek jakościowych badań marketingowychEthnographic marketing research as a special kind of qualitative marketing research / Adam RYŚ // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 4: Marketing i Zarządzanie Kadrami, s. 1203–1210. — Bibliogr. s. 1210, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kierunki rozwoju produktu jako element strategii marketingowej przedsiębiorstwa[Directions of product development as an element of company's marketing strategy] / RYŚ Adam // W: 21. międzynarodowe sympozjum naukowe studentów i młodych pracowników nauki : Zielona Góra 8–9 maja 2000. T. [5], Zarządzanie i marketing = 21\textsuperscript{th} international scientific symposium of students and young research workers / Politechnika Zielonogórska. — [Zielona Góra : PZ], [2000]. — ISBN10: 83-85911-46-4. — S. 32–36. — Bibliogr. s. 36, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Marketing partnerski – nowoczesne podejście do kształtowania stosunków z klientami na rynku dóbr przemysłowychRelationship marketing – new approach of developing the long-term relations with industrial buyers / Ewa PRYMON-RYŚ, Adam RYŚ // W: Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Anna Jankowska-Kłapkowska, Marianna Księżyk, Adam Peszko ; Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarządzania. — Kraków : [s. n.], 1999. — ISBN10: 83-907990-6-5. — S. 367–374. — Bibliogr. 373–374, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Odezwa Władysława Sieńki – Prezesa Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Krakowie[Appeal of Władysław Sienko - Chairman of Polish Teachers Union Board in Kraków] / Adam RYŚ, Piotr Wierzbicki // W: Tajna Organizacja Nauczycielska : działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego podczas okupacji hitlerowskiej 1939–1945 / red. Wojciech Panek, [et al.] ; red. merytoryczny Piotr Wierzbicki ; Związek Nauczycielstwa Polskiego, Rada Uczelniana ZNP w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Wyd. 2 popr. i uzup.. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2021. — ISBN: 978-83-7783-119-9. — S. 17–20. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Planowane postarzanie produktów - analiza zjawiska w kontekście prawodawstwa europejskiegoBuilt-in obsolescence of products - an analysis of the phenomenon in the context of european legislation / Adam RYŚ // Handel Wewnętrzny : rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing : pismo środowiska badaczy problemów rynku ; ISSN 0438-5403. — 2015 R. 61 nr 6, s. 142–151. — Bibliogr. s. 149, Streszcz., Summ., Rez.

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, ekologia, planowane postarzanie produktów, prawo Unii Europejskiej

  keywords: environmental protection, ecology, planned (built-in) obsolescence of products, European Union law

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Planowane postarzanie produktów - wyniki badań pierwotnychPlanned product obsolescence - outcomes of field research / Adam RYŚ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ; ISSN 1899-8658. — 2016 t. 17 z. 1, s. 83–98. — Bibliogr. s. 98, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: planowane postarzanie produktów, prawo Unii Europejskiej, badania kwestionariuszowe

  keywords: planned product obsolescence, European Union law, questionnaire surveys

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/18998658.1199363

15
 • Planowane postarzanie produktu – analiza zjawiskaPlanned product obsolescence – analysis of the phenomenon / Adam RYŚ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ; ISSN 1899-8658. — 2015 z. 1, s. 121–128. — Bibliogr. s. 127, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: planowane postarzanie produktów, prawo Unii Europejskiej

  keywords: planned product obsolescence, European Union law

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Planowane postarzanie produktu – wyniki badań[Planned product obsolescence – test results] / Adam RYŚ // W: Gospodarka – zmiany – zarządzanie : IV międzynarodowa konferencja naukowa : biuletyn : [3 grudnia 2015, Sosnowiec] / Instytut Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanitas. — [Sosnowiec : s. n.], [2015]. — S. 5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Planowane postarzanie produktu – wyniki badańPlanned product obsolescence – outcomes of research / Adam RYŚ // W: Zarządzanie w rozwoju organizacji : wybrane problemy : monografia wydana w 45. rocznicę pracy naukowo-dydaktycznej profesora Wiesława Waszkielewicza / red. nauk. Ryszard Barcik, Ryszard Borowiecki, Marek Dudek, Maria Nowicka-Skowron. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2016. — ISBN: 978-83-7464-876-9. — S. 473–482. — Bibliogr. s. 481, Streszcz.. — Afiliacja Autora s. 498

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Problemy związane z przeprowadzaniem jakościowych badań marketingowychProblems associated with conducting quantitative marketing research / Adam RYŚ // W: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce rynkowej : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. — ISBN: 978-83-60714-50-8. — S. 70–75. — Bibliogr. s. 75, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Promocja firm w wyszukiwarkach internetowych – współczesne narzędzie marketingu internetowegoPromotion in Internet search engines – modern tool of Internet marketing / Adam RYŚ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–19]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [18–19], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Rola personelu w procesie sprzedaży produktów przemysłowych – studium przypadkuThe importance of salespersons in the industrial sale process – case study / Ewa PRYMON-RYŚ, Adam RYŚ // W: Marketing, logistyka i ludzie w zarządzaniu organizacjami : monografia = Marketing, logistics and people in the management of organizations / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — ISBN: 978-83-60714-80-5. — S. 158–167. — Bibliogr. s. 167, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Search engine promotion as an Internet marketing tool / Adam RYŚ // W: Contemporary economies in the face of new challenges : economic, social and legal aspects / eds. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Tomasz Rojek ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. — Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2013. — ISBN: 978-83-62511-03-7. — S. 253–267. — Bibliogr. s. 266–267, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Segmentacja rynku produktów przemysłowych jako podstawa formułowania strategii marketingowej przedsiębiorstwa przemysłowego[Industry products market segmentation as the basic of casting of industry company marketing strategy] / Wiesław WASZKIELEWICZ, Ewa PRYMON-RYŚ, Adam RYŚ, Ryszard Budzik // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : VII konferencja naukowo-techniczna : Ustroń Jaszowiec–Częstochowa 1999 / Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : PCz, 2000. — (Materiały Konferencyjne Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej / Politechnika Częstochowska. Seria: Metalurgia ; nr 12). — ISBN10: 83-87745-65-0. — S. 266–271. — Bibliogr. s. 271, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • \emph {Service-dominant logic} : koncepcja rozwoju oraz transformacji marketingu\emph {Serive-dominant logic} : method in development and transformation of marketing / Adam RYŚ, Kinga Majko // W: Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu / oprac. i red. nauk. Jarosław Kaczmarek, Piotr Litwa ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. — ISBN: 978-83-65173-64-5 ; e-ISBN: 978-83-65173-65-2. — S. 79–87. — Bibliogr. s. 86, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Tablicowa architektura systemów ekspertowych i możliwość jej zastosowania w zarządzaniu logistycznym[The blackboard architecture of expert systems and possibility of its application in logistic managements] / Dariusz SALA, Adam RYŚ // W: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej : VII. konferencja logistyki stosowanej : Zakopane 4–6 grudnia 2003 r. = Total logistic management / red. nauk.  Lech A. Bukowski. — Kraków : Oficyna Wydawnicza TEXT, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 257–262. — Bibliogr. s. 262, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Tablicowa architektura systemów ekspertowych i możliwość jej zastosowania w zarządzaniu logistycznym[The blackboard architecture of expert systems and possibility of its application in logistic managements] / Dariusz SALA, Adam RYŚ // W: TLM 2003 [Dokument elektroniczny] : “Total Logistic Management” : VII. konferencja logistyki stosowanej : Zakopane 4–6 grudnia 2003 r. : materiały konferencyjne / Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : CID Ltd. Spółka z o. o.], 2003. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROM-ie dod.: Kształtowanie kosztów logistycznych ; Kształtowanie infrastruktury systemów logistycznych. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. [6], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: