Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Proń, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfc, * Katedra Fizykochemii Ciała Stałego (do 2012 r.)


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 2, z ogólnej liczby 2 publikacji Autora


1
2
  • Wpływ masy cząsteczkowej na własności elektronowe, strukturalne i spektroelektrochemiczne regioregularnych polialkilotiofenów[Influence of the molecular mass on the electron, structural and spectro-electrochemical properties of regioregular poly(alkylthiophenes)] / T. Kaniowski, M. TRZNADEL, P. BARTA, W. ŁUŻNY, S. NIZIOŁ, A. PROŃ // W: Przewodniki szybkich jonów : materiały VI krajowego sympozjum : Mogilany 10 – 12 września 1997 / red. wyd. Janina Molenda, Jacek Marzec ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. — [Kraków : AGH], [1997]. — S. 150–154

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

    cyfrowy identyfikator dokumentu: