Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Piasecki, dr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, *Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-8787-7520 połącz konto z ORCID

ResearcherID: I-7048-2016

Scopus: 57190377312

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 46 publikacji Autora


1
2
 • Analiza opłacalności ekonomicznej pozyskiwania wód opadowychCost-effectiveness analysis of a rainwater harvesting system / Adam PIASECKI, Jakub JURASZ // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2017 nr 1, s. 23–25. — Bibliogr. s. 25, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: opady, opłaty za wody opadowe, ceny wody

  keywords: precipitation, precipitation water fee, water pricing

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/17.2017.1.5

3
 • Analysis of rate and structure of water consumption in rural areas of selected counties of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship / Adam PIASECKI, Jakub JURASZ // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2016 nr IV/2, s. 1411–1421. — Bibliogr. s. 1420–1421, Abstr.. — tekst: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_18060.htm?plik=1992

 • keywords: rural areas, water consumption, waterworks system, Kuyavian-Pomeranian

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14597/infraeco.2016.4.2.104

4
5
6
 • Application of triple diagram method in medium-term water consumption forecasting / Adam PIASECKI, Jakub JURASZ, Wojciech WITKOWSKI // W: XXV konferencja naukowa Infrastruktura i środowisko [Dokument elektroniczny] : Dobczyce, 18–20 czerwca 2018 : materiały / red. Maciej Gliniak, Mateusz Malinowski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2018]. — S. 49. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — tekst: http://www.infraeco.pl/pl/news?plik=2228

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Assessing temporal complementarity of solar, wind and hydrokinetic energy / Jakub JURASZ, Adam PIASECKI, Marcin Wdowikowski // W: SEED 2016 : the international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : Kraków, Poland, May 17\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th}, 2016 : book of abstracts / ed. Mariusz Filipowicz, Tadeusz Olkuski, Katarzyna Styszko. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2016 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-944254-0-1. — S. 116

 • keywords: renewable energy, complementarity, hybrid power source

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Assessing temporal complementarity of solar, wind and hydrokinetic energy / Jakub JURASZ, Adam PIASECKI, Marcin Wdowikowski // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00032, s. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/0FJx4c [2016-11-08]. — Bibliogr. s. 7, Abstr.. — SEED 2016 : 1st international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17th–19th, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20161000032

9
 • Chwilowe zmiany poboru wody z sieci wodociągowej na przykładzie miasta Toruń : [abstrakt][Temporary changes in water intake from the water supply system on the example of Toruń city : abstract] / Adam PIASECKI // W: Nauka niejedno ma imię... : V ogólnopolska konferencja naukowa : Bydgoszcz, 24–25.06.2017 r. / oprac. red. i tech. Michał Górecki, Patrycja Fereni-Morzyńska. — Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, cop. 2017. — s. 75. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: sieć wodociągowa, Toruń, zużycie wody

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Dawne mapy jako źródło wiedzy o przekształceniach hydrologicznych regionów Polski północnej[Old maps as a source of knowledge about hydrological transformations in northern Poland] / Adam PIASECKI // W: Funkcjonalność a estetyka map : XLI ogólnopolska konferencja kartograficzna : Gdańsk, 18–19 września 2018 roku : streszczenia referatów i posterów / Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Katedra Limnologii Uniwersytetu Gdańskiego. Pracownia Kartografii, Teledetekcji i Systemów Informacji Geograficznej. — Gdańsk : [s. n.], 2018. — ISBN: 978-83-931734-3-3. — S. 39–40. — A. Piasecki: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; dod. afiliacja: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Development of water and wastewater management in the eastern provinces of PolandRozwój infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej w województwach wschodniej Polski / Adam PIASECKI, Jakub JURASZ, Michał Mięsikowski // Ekonomia i Środowisko : czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych = Economics and Environment : journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists ; ISSN 0867-8898. — 2016 nr 2(57), s. 69–82. — Bibliogr. s. 82, Streszcz.. — tekst: http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/ekonomiaisrodowisko%2057%20ang/04_piasecki.pdf

 • słowa kluczowe: ścieki, obszary wiejskie, fundusze Uni Europejskiej, sieć wodno-kanalizacyjna

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Economic and ecological aspects of rainwater reclamation in cities / A. PIASECKI // W: Multidirectional research in agriculture, forestry and technology [Dokument elektroniczny] : 6th international conference for young researchers : 24–25 April 2017, Kraków : book of abstracts / PhD Student Council of the University of Agriculture in Krakow. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 131. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • keywords: sustainable development, urban areas, rainwater

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Effect of television broadcasts of global sporting events on short-term changes in the use of water from the water supply network / Włodzimierz Marszelewski, Adam PIASECKI // Journal of Water Sanitation and Hygiene for Development ; ISSN 2043-9083. — 2017 vol. 7 iss. 4, s. 623–629. — Bibliogr. s. 629, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-08-18

 • keywords: water supply, FIFA 2014 World Cup, flush analysis, toilet facilities

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2166/washdev.2017.191

15
 • Evaluation of the complementarity of wind energy resources, solar radiation and flowing water – a case study of PiłaOcena komplementarności zasobów energii wiatru, promieniowania słonecznego oraz wód płynących – studium przypadku Piła / Jakub JURASZ, Adam PIASECKI // Acta Energetica : electrical power engineering quarterly ; ISSN 2300-3022. — 2016 R. 8 nr 2, s. 98–106. — Bibliogr. s. 102, 106, Abstr., Streszcz.. — Tekst ang.-pol.

 • słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, energia odnawialna, niestabilność

  keywords: renewable energy, electric power system, instability

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12736/issn.2300-3022.2016208

16
17
 • Forecasting water consumption in towns of different sizes / Adam PIASECKI, Agnieszka Pilarska, Radosław Golba // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2019 vol. 100, art. no. 00064, s. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2019-06-10. — EKO-DOK 2019 : 11\textsuperscript{th} conference on Interdisciplinary problems in environmental protection and engineering : Polanica-Zdrój, Poland, April 8–10, 2019. — tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/26/e3sconf_eko-dok2019_00064.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/201910000064

18
 • Krótkookresowe prognozowanie prędkości wiatru w oparciu o sztuczne sieci neuronoweShort term wind speed forecasting based on artificial neural networks / Jakub JURASZ, Adam PIASECKI // W: Alternatywne źródła energii - wybrane zagadnienia [Dokument elektroniczny] / red. Beata Zdunek, Monika Olszówka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2016. — e-ISBN: 978-83-65598-11-0. — S. 85–102. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/88/ost%20wer%20OZE.pdf [2016-09-23]. — Bibliogr. s. 100–102

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Multifactorial analysis of largest lakes in Poland overgrowing / Adam PIASECKI, Rajmund Skowron, Mieczysław Kunz // W: XXV konferencja naukowa Infrastruktura i środowisko [Dokument elektroniczny] : Dobczyce, 18–20 czerwca 2018 : materiały / red. Maciej Gliniak, Mateusz Malinowski. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2018]. — S. 23. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — tekst: http://www.infraeco.pl/pl/news?plik=2228

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Prognozowanie prędkości wiatru w oparciu o sztuczne sieci neuronoweWind speed forecasting based on artificial neural networks / Adam PIASECKI, Jakub JURASZ // W: „OZE – energia przyszłości” : I ogólnopolskie sympozjum energii odnawialnej : [28–29 listopada 2015 r., Lublin] : abstrakty / red. Marta Przech, Monika Olszówka. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015. — ISBN: 978-83-65272-28-7. — S. 37–38. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Simulation of a wind-solar-hydro micro power source with a battery bank as an energy storage device / Jakub JURASZ, Adam PIASECKI // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 59

 • keywords: renewable energy sources, households, hybrid power source

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Temporal complementarity of wind, solar and hydropower / J. JURASZ, J. MIKULIK, A. PIASECKI // W: 3\textsuperscript{rd} international conference Renewable Energy Sources : engineering, technology, innovations : May 17–20, 2016, Krynica, Poland : book of abstracts. — [Krynica] : Traicon S.C, [2016]. — ISBN: 978-83-65180-09-4. — S. 35

 • keywords: complementarity, hybrid power source, variable renewable energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
25
 • Wind generation powered pumped-storage hydroelectricity as a fully dispatchable power unit – case study Pomerania and West Pomerania Provinces – Poland / J. JURASZ, J. MIKULIK, A. PIASECKI // W: Leaving the Ivory Tower [Dokument elektroniczny] : bridging the gap between academia, industry, services and public sector : 8\textsuperscript{th} Eastern European young water professionals conference : 11–14 May 2016, Gdańsk, Poland : book of abstracts / eds. Maryna Feierabend, Jakub Drewnowski, Patryk Wójtowicz ; The International Water Association. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-7493-936-2. — S. 41–42. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: