Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Peszko, prof. zw. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kiz, Katedra Inżynierii Zarządzania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 46, z ogólnej liczby 52 publikacji Autora


1
 • Analiza efektywności korporacji globalnych i nowa ekonomia instytucjonalna w modelowaniu procesów restrukturyzacji przedsiębiorstwThe analysis of the global corporations' effectivenes and the new institutional economy in modeling of the enterprices restructuring / Adam PESZKO // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring potential under globalization and new economy conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : KEiOP UE, 2007. — ISBN: 978-83-924656-3-8. — S. 23–32. — Bibliogr. s. 31, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Celowość oparcia polskiego systemu nadzoru korporacyjnego na teorii \emph {corporate governance}The advisability of basing the Polish corporate governance system on the theories of corporate governance / Adam PESZKO // W: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – celowość, skuteczność, efektywność / red. nauk. Henryk Jagoda, Jan Lichtarski. — Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2006. — (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; ISSN 0324-8445 ; nr 1104). — S. 369–381. — Bibliogr. s. 380–381, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ćwiczenia z podstaw zarządzania organizacjami[Exercises of principles of organizations management] / pod red. Adama PESZKI, [aut.]: Jerzy WĄCHOL, Rafał KUSA, Joanna DUDA, Michał TECZKE, Mateusz CODOGNI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 64, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0184). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-7464-030-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Dobór członków i portfela rady nadzorczej istotnym czynnikiem sukcesu współczesnej korporacjiThe selection of the corporate board members and portfolio as the essential factor of corporate' success / Adam PESZKO // W: Sukces organizacji : strategie i innowacje / Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. — Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. — (Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; ISSN 1732-1565 ; 2005, 4). — S. 345–359. — Bibliogr. s. 359, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ekonomia – informatyka – zarządzanie : teoria i praktyka : [referaty z V konferencji] : Kraków, wrzesień 2002 rok. T. 3, ZarządzanieEconomics – information processing – management : theory and practise. Pt. 3, Management / red. nauk. Adam PESZKO ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2002. — 193 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — Opis częśc. wg T. 1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Elementy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem[Elements of company organization and management] / Adam PESZKO. — Wyd. 4 popr.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2002. — 70, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1641). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Funkcje nadzoru korporacyjnego w zarządzaniu pracą[Corporate governance function of management works] / Adam PESZKO // W: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie : Zarządzanie pracą : praca zbiorowa, T. 5 / pod red. nauk. Tadeusza Wawaka. — Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. — S. 483–496

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Funkcje nadzoru właścicielskiego w procesie zarządzania wiedzą i rozwojem organizacji[Corporate governance function in knowledge management process and development] / Adam PESZKO // W: Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych : aspekt teoretyczno-praktyczny : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ryszarda Borowieckiego. — Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o. o., 2003. — S. 326–333

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Funkcjonowanie polskich rad nadzorczych a praktyka Corporate Governanace[Polish Corporate Boards functioning and Corporate Governance practice] / Adam PESZKO // W: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / pod red. nauk. Arkadiusza Potockiego. — Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o. o., cop. 2007. — ISBN: 978-83-7251-753-1. — S. 233–242. — Bibliogr. s. 242

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Klastry jako stymulatory konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów turystycznych[The clusters as stimulators of the of touristic enterprises and regions competitions] / Adam PESZKO, Rafał KUSA // W: W kierunku gospodarki opartej na wiedzy : innowacyjność, konkurencyjność, współpraca w regionie / red. nauk. Janusz Kot. — Kielce : [Akademia Świętokrzyska], 2006. — ISBN10: 838779855X. — S. 280–288. — Bibliogr. s. 288, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Koncepcja badań konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych w Małopolsce[The conception of research on competitiveness of touristic enterprises in Małopolska] / Rafał KUSA, Adam PESZKO // W: Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie : [Szkoła Letnia Organizacji i Zarządzania 2004 PAN – Kielce] / red. nauk. Zbigniew Olesiński, Andrzej Szplit ; KNOiZ PAN ; AŚ im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. — Kielce : Wydawnictwo AŚ im. Jana Kochanowskiego, 2004. — (Prace Naukowe / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach). — (Prace Naukowe / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN ; Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach). — ISBN10: 8387798436. — S. 487–495. — Bibliogr. s. 494–495

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw polskich średniej wielkości w perspektywie integracji europejskiejThe competitiveness of medium-sized Polish firms from the perspective of EU integration / Adam PESZKO // W: Prace z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania / red. naukowy zesz. Ryszard Borowiecki. — Kraków : Wydawnictwo AE, 2002. — (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; ISSN 0208-7944 ; nr 609). — S. 107–122. — Bibliogr. s. 121–122, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Modelowe reguły uczestnictwa pracowników w Europejskiej Spółce AkcyjnejStandard rules of the workers' commitment in European Company / Adam PESZKO // W: Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europejskiej / pod red. Stanisława Rudolfa. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007. — S. 189–209. — Bibliogr. s. 208–209, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Nadzór korporacyjny w kształtowaniu konkurencyjności i innowacyjności regionów w gospodarce globalnej XXI wieku[The role of corporate governance in the modeling competition and innovation of the regions in the global economy of XXI century] / Adam PESZKO // W: Konkurencyjność i innowacyjność regionów w warunkach globalizacji i metropolizacji przestrzeni / red. nauk. Janusz Kot ; Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego. Wydział Zarządzania i Administracji. Instytut Ekonomii, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego ZPORR, Europejski Fundusz Społeczny EFS. — Kielce : [AŚ im. Jana Kochanowskiego], 2007. — Projekt realizowany w ramach Działania 2.6 ”Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy”. — Prezentowana publikacja stanowi dorobek konferencji naukowej na temat: Konkurencyjność i innowacyjność regionów w warunkach globalizacji i  metropolizacji przestrzeni.. — ISBN10: 83-87798-62-2. — S. 85–92. — Bibliogr. s. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Nadzór korporacyjny w kształtowaniu przedsiębiorstwa partnerskiego[Corporate governace in forming of partner enterprices] / Adam PESZKO // W: Przedsiębiorstwo kooperujące : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dworzeckiego. — Warszawa : Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o. o, [2002]. — Książka zawiera referaty z konferencji naukowej „Przedsiębiorstwo partnerskie” : 9–11 maja 2002 Kazimierz Dolny n/Wisłą. — S. 213–222. — Bibliogr. s. 221–222, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Nadzór korporacyjny w Polsce na tle rozwiązań światowychThe corporate governance in Poland and in the world / Adam PESZKO // W: Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej : zarządzanie zasobami : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Rutki. — Gdańsk : Fundacja Rozwoju UG, 2003. — (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Gdański. Organizacja i Zarządzanie ; z. 18). — ISBN10: 8388829785. — S. 112–125. — Bibliogr. s. 124, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Nadzór korporacyjny w procesie kształtowania kryzysowych strategii polskich przedsiębiorstwCorporate governance in development of crisis strategies in Polish companies / Adam PESZKO // W: Strategie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu / red. nauk. Kazimierz Krzakiewicz ; AE w Poznaniu. — Poznań : Wydawnictwo AE, 2004. — (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; ISSN 1641-2168 ; [nr] 50). — ISBN10: 8374170379. — S. 172–186. — Bibliogr. s. 186, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Nadzór korporacyjny w procesie zarządzania przedsiębiorstwemCorporate Governance in corporate manage / Adam PESZKO // W: Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego / pod red. Stanisława Rudolfa. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004. — ISBN10: 8371717326. — S. 241–256. — Bibliogr. s. 256, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Nadzór korporacyjny w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstwaThe corporate governance in the process value of firm management / Adam PESZKO // W: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa : aktualny stan i perspektywy rozwoju : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. naukową Edwarda Urbańczyka. — Szczecin : Wydawnictwo KREOS, 2003. — S. 391–400. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Nadzór korporacyjny w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej[Corporate governance in perspective of new institutional economics] / Adam PESZKO // W: Nowa ekonomia instytucjonalna : aspekty teoretyczne i praktyczne / pod red. nauk. Stanisława Rudolfa ; Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. — Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej5, 2005. — S. 79–94. — Bibliogr. s. 94, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Nadzór korporacyjny w zmiennym otoczeniu[Corporate governance in the variable environment] / Adam PESZKO // W: Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Rudolfa. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2002. — S. 126–141

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Nowe funkcje nadzoru korporacyjnego w gospodarce opartej o wiedzęThe new functions of corporate governance in the economy basing on the knowledge / Adam PESZKO // W: Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa / pod red. Stanisława Rudolfa. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. — ISBN: 978-83-7525-155-5. — S. 293–310. — Bibliogr. s. 309, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Nowe role nadzoru korporacyjnego w warunkach globalizacji i integracji gospodarczejNew roles of corporate governance in the view of economy globalization and integration / Adam PESZKO // W: Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw = Globalization, economic integration and the process of enterprise restructuring and development / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa ; Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania – CECIOS. — Warszawa ; Kraków : AE KEiOP, 2003. — ISBN10: 8390704722. — S. 36–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ograniczanie ryzyka w aliansach strategicznych z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnejThe risk reduction in strategic alliances of perspective new instytutional ekonomy / Adam PESZKO // W: Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem = Challenges for the management of the contemporary enterprise / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki. — Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2009. — ISBN: 978-83-927790-3-2. — S. 25–35. — Bibliogr. s. 34, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Perspektywy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw małopolskich w procesie integracji europejskiej[Prospects of increasing competitiveness of Polish enterprises in the light of the survey carried out] / Joanna DUDA, Adam PESZKO // W: Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie : [Szkoła Letnia Organizacji i Zarządzania 2004 PAN – Kielce] / red. nauk. Zbigniew Olesiński, Andrzej Szplit ; KNOiZ PAN ; AŚ im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. — Kielce : Wydawnictwo AŚ im. Jana Kochanowskiego, 2004. — (Prace Naukowe / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach). — (Prace Naukowe / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN ; Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach). — ISBN10: 8387798436. — S. 439–451. — Bibliogr. s. 451

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: