Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Peszko, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kiz, *Katedra Inżynierii Zarządzania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 61, z ogólnej liczby 67 publikacji Autora


1
 • Analiza efektywności korporacji globalnych i nowa ekonomia instytucjonalna w modelowaniu procesów restrukturyzacji przedsiębiorstwThe analysis of the global corporations' effectivenes and the new institutional economy in modeling of the enterprices restructuring / Adam PESZKO // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring potential under globalization and new economy conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : KEiOP UE, 2007. — ISBN: 978-83-924656-3-8. — S. 23–32. — Bibliogr. s. 31, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Celowość oparcia polskiego systemu nadzoru korporacyjnego na teorii \emph {corporate governance}The advisability of basing the Polish corporate governance system on the theories of corporate governance / Adam PESZKO // W: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – celowość, skuteczność, efektywność / red. nauk. Henryk Jagoda, Jan Lichtarski. — Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2006. — (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; ISSN 0324-8445 ; nr 1104). — S. 369–381. — Bibliogr. s. 380–381, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ćwiczenia z podstaw zarządzania organizacjami[Exercises of principles of organizations management] / pod red. Adama PESZKI, [aut.]: Jerzy WĄCHOL, Rafał KUSA, Joanna DUDA, Michał TECZKE, Mateusz CODOGNI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 64, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0184). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-7464-030-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Dobór członków i portfela rady nadzorczej istotnym czynnikiem sukcesu współczesnej korporacjiThe selection of the corporate board members and portfolio as the essential factor of corporate' success / Adam PESZKO // W: Sukces organizacji : strategie i innowacje / Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. — Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. — (Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; ISSN 1732-1565 ; 2005, 4). — S. 345–359. — Bibliogr. s. 359, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach parterowych NFI [Narodowych Funduszy Inwestycyjnych] w latach 1995-1997[Effectiveness owner control in companies participating in National Investment Funds programme in years 1995-1997] / Adam PESZKO // W: Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Rudolfa. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000. — ISBN10: 83-7171-335-5. — S. 237–247

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ekonomia – informatyka – zarządzanie : teoria i praktyka : [referaty z V konferencji] : Kraków, wrzesień 2002 rok. T. 3, ZarządzanieEconomics – information processing – management : theory and practise. Pt. 3, Management / red. nauk. Adam PESZKO ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2002. — 193 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — Opis częśc. wg T. 1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Elementy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem[Elements of company organization and management] / Adam PESZKO. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 70, [1] s.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 1613). — Bibliogr. s. 71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Elementy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem[Elements of company organization and management] / Adam PESZKO. — Wyd. 4 popr.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2002. — 70, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1641). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Elementy zarządzania strategicznego w praktyce kierowania przedsiębiorstwem w okresie transformacji rynkowejThe elements of strategic management in the practical management of the firm in the transition to market economy / Adam PESZKO, Zdzisław Starostka // W: Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka podejmowania decyzji : [konferencja naukowa : 22 października 1994 Kraków] / red. nauk. Tadeusz Sawik ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AG, 1994. — Dod. na str. tyt.: 20 lat Wydziału Zarządzania. — ISBN10: 83-902384-0-3. — S. 337–351. — Bibliogr. s. 351, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Finansowanie rozwoju spółek parterowych NFI oraz małych i średnich przedsiębiorstw w północnej Saksonii : studium porównawczeDevelopment financing in companies participating in the National Investment Funds program in Poland and small business in North Saxony : comparative study / Adam PESZKO, Joanna DUDA // W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jana Duraja ; Uniwersytet Łódzki. Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa. — Pabianice : OMEGA-PRAKSIS, 2000. — Praca zawiera artykuły z szóstej konferencji naukowej zorganizowanej przez KAiSP UŁ : Łódź–Nałęczów 2000. — ISBN10: 83-86370-07-6. — S. 385–395. — Bibliogr. s. 394–395, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Funkcje i metody nadzoru właścicielskiego w spółkach[Functions and methods owner control in companies] / Adam PESZKO // W: Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego / red. nauk. Stanisław Rudolf. — Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. — (Przedsiębiorczość). — S. 38–48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Funkcje nadzoru korporacyjnego w zarządzaniu pracą[Corporate governance function of management works] / Adam PESZKO // W: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie : Zarządzanie pracą : praca zbiorowa, T. 5 / pod red. nauk. Tadeusza Wawaka. — Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. — S. 483–496

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Funkcje nadzoru właścicielskiego w procesie zarządzania wiedzą i rozwojem organizacji[Corporate governance function in knowledge management process and development] / Adam PESZKO // W: Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych : aspekt teoretyczno-praktyczny : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ryszarda Borowieckiego. — Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o. o., 2003. — ISBN10: 8372513813. — S. 326–333

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Funkcjonowanie polskich rad nadzorczych a praktyka Corporate Governanace[Polish Corporate Boards functioning and Corporate Governance practice] / Adam PESZKO // W: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / pod red. nauk. Arkadiusza Potockiego. — Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o. o., cop. 2007. — ISBN: 978-83-7251-753-1. — S. 233–242. — Bibliogr. s. 242

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Klastry jako stymulatory konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów turystycznych[The clusters as stimulators of the of touristic enterprises and regions competitions] / Adam PESZKO, Rafał KUSA // W: W kierunku gospodarki opartej na wiedzy : innowacyjność, konkurencyjność, współpraca w regionie / red. nauk. Janusz Kot. — Kielce : [Akademia Świętokrzyska], 2006. — ISBN10: 838779855X. — S. 280–288. — Bibliogr. s. 288, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Koncepcja badań konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych w Małopolsce[The conception of research on competitiveness of touristic enterprises in Małopolska] / Rafał KUSA, Adam PESZKO // W: Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie : [Szkoła Letnia Organizacji i Zarządzania 2004 PAN – Kielce] / red. nauk. Zbigniew Olesiński, Andrzej Szplit ; KNOiZ PAN ; AŚ im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. — Kielce : Wydawnictwo AŚ im. Jana Kochanowskiego, 2004. — (Prace Naukowe / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach). — (Prace Naukowe / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN ; Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach). — ISBN10: 8387798436. — S. 487–495. — Bibliogr. s. 494–495

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw objętych Powszechnym Programem Prywatyzacji[Competition in companies participing in national privatization programme] / Adam PESZKO, Jerzy WĄCHOL // W: Konkurencyjność przedsiębiorstw wobec wyzwań XXI wieku : Szklarska Poręba, 8–10 października 1999 : materiały na konferencję zorganizowaną przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział we Wrocławiu oraz Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk / Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział we Wrocławiu ; Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. — Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 1999. — ISBN10: 83-7011-405-9. — S. 277–283. — Bibliogr. s. 283

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw polskich średniej wielkości w perspektywie integracji europejskiejThe competitiveness of medium-sized Polish firms from the perspective of EU integration / Adam PESZKO // W: Prace z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania / red. naukowy zesz. Ryszard Borowiecki. — Kraków : Wydawnictwo AE, 2002. — (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; ISSN 0208-7944 ; nr 609). — S. 107–122. — Bibliogr. s. 121–122, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Modelowe reguły uczestnictwa pracowników w Europejskiej Spółce AkcyjnejStandard rules of the workers' commitment in European Company / Adam PESZKO // W: Perspektywy rozwoju partycypacji pracowniczej w Polsce w warunkach Unii Europejskiej / pod red. Stanisława Rudolfa. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007. — S. 189–209. — Bibliogr. s. 208–209, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Nadzór korporacyjny w kształtowaniu konkurencyjności i innowacyjności regionów w gospodarce globalnej XXI wieku[The role of corporate governance in the modeling competition and innovation of the regions in the global economy of XXI century] / Adam PESZKO // W: Konkurencyjność i innowacyjność regionów w warunkach globalizacji i metropolizacji przestrzeni / red. nauk. Janusz Kot ; Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego. Wydział Zarządzania i Administracji. Instytut Ekonomii, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego ZPORR, Europejski Fundusz Społeczny EFS. — Kielce : [AŚ im. Jana Kochanowskiego], 2007. — Projekt realizowany w ramach Działania 2.6 ”Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy”. — Prezentowana publikacja stanowi dorobek konferencji naukowej na temat: Konkurencyjność i innowacyjność regionów w warunkach globalizacji i  metropolizacji przestrzeni.. — ISBN10: 83-87798-62-2. — S. 85–92. — Bibliogr. s. 92

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Nadzór korporacyjny w kształtowaniu przedsiębiorstwa partnerskiego[Corporate governace in forming of partner enterprices] / Adam PESZKO // W: Przedsiębiorstwo kooperujące : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dworzeckiego. — Warszawa : Euro Expert Grupa Doradcza Sp. z o. o, [2002]. — Książka zawiera referaty z konferencji naukowej „Przedsiębiorstwo partnerskie” : 9–11 maja 2002 Kazimierz Dolny n/Wisłą. — S. 213–222. — Bibliogr. s. 221–222, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Nadzór korporacyjny w Polsce na tle rozwiązań światowychThe corporate governance in Poland and in the world / Adam PESZKO // W: Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej : zarządzanie zasobami : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Rutki. — Gdańsk : Fundacja Rozwoju UG, 2003. — (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Gdański. Organizacja i Zarządzanie ; z. 18). — ISBN10: 8388829785. — S. 112–125. — Bibliogr. s. 124, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Nadzór korporacyjny w procesie kształtowania kryzysowych strategii polskich przedsiębiorstwCorporate governance in development of crisis strategies in Polish companies / Adam PESZKO // W: Strategie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu / red. nauk. Kazimierz Krzakiewicz ; AE w Poznaniu. — Poznań : Wydawnictwo AE, 2004. — (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; ISSN 1641-2168 ; [nr] 50). — ISBN10: 8374170379. — S. 172–186. — Bibliogr. s. 186, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Nadzór korporacyjny w procesie zarządzania przedsiębiorstwemCorporate Governance in corporate manage / Adam PESZKO // W: Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego / pod red. Stanisława Rudolfa. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004. — ISBN10: 8371717326. — S. 241–256. — Bibliogr. s. 256, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Nadzór korporacyjny w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstwaThe corporate governance in the process value of firm management / Adam PESZKO // W: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa : aktualny stan i perspektywy rozwoju : praca zbiorowa, T. 1 / pod red. naukową Edwarda Urbańczyka. — Szczecin : Wydawnictwo KREOS, 2003. — ISBN10: 8391635724. — S. 391–400. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: