Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Lichota, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Zarządzania
WZ-kiz, *Katedra Inżynierii Zarządzania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • Analiza systemu pomiarowego dla danych alternatywnych przy kontroli wzrokowej dla procesu kucia matrycowegoAlternative data measurement system analysis along with visual evaluation in case of die forging / Łukasz Dudkiewicz, Adam LICHOTA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: systemy pomiarowe, zarządzanie jakością, MSA, ocena wzrokowa

  keywords: measurement systems, quality control, MSA, visual evaluation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza systemu pomiarowego dla danych alternatywnych przy kontroli wzrokowej procesu kucia matrycowegoAlternative data measurement system analysis along with visual evaluation in case of die forging / Łukasz Dudkiewicz, Adam LICHOTA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka 2015 / pod red. nauk. Marka Karkuli. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-801-1. — S. 231–242. — Bibliogr. s. 242, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: systemy pomiarowe, zarządzanie jakością, MSA, ocena wzrokowa

  keywords: measurement systems, quality control, MSA, visual evaluation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza wahań sezonowych zapotrzebowania na energię elektryczną na lokalnym małopolskim rynku energii[The analysis of electricity demand seasonality in the local electricity market] / Adam LICHOTA // Systems : Journal of Transdisciplinary Systems Science ; ISSN 1427-275X. — 2008 vol. 13 spec. iss. 2/2, s. 9–15. — Bibliogr. s. 15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Capability indices analysis for processes revealing significant asymmetry with respect to tolerance limits / Lech BUKOWSKI, Adam LICHOTA // W: Effectiveness of the machines maintenance and processes : monography / eds. Stanisław Borkowski, Jacek Selejdak. — Novosibirsk : Novosibirsk State Technical University, 2009. — ISBN: 978-5-7782-1166-7. — S. 119–128. — S. 128, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Computer-aided measurement system analysis / Jerzy FELIKS, Adam LICHOTA // W: Quality engineering : monography / eds. Stanisław Borkowski, Piotr Czaja. — Novosibirsk : Novosibirsk State Technical University, 2009. — ISBN: 978-5-7782-1167-4. — S. 101–110. — Bibliogr. s. 110, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • eCOP - system elektronicznego obiegu dokumentacji projektowej AGHeCOP - system of electronic circulation of AGH project documentation / Adam LICHOTA // W: TrainESEE workshop [Dokument elektroniczny] : Training trainers in East and Southeastern Europe : 13-14 December 2021, Kraków : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : EIT Raw Materials], [2021]. — S. 12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://wilgz.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2022/02/Book_of_abstracts.pdf [2022-02-14]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: zarządzanie projektem, eCOP

  keywords: project management, eCOP

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Forecasting method in logistics / LICHOTA Adam, FELIKS Jerzy // W: CLC 2012 : Carpathian logistics congress : November 7\textsuperscript{th} – 9\textsuperscript{th} 2012, Jesenik, Czech Republic, EU : congress proceedings / TANGER Ltd., VSB – Technical University Ostrava, Technical University in Kosice, AGH University of Science & Technology, Krakow. — Ostrava : TANGER Ltd., 2012 + CD. — ISBN: 978-80-87294-33-8. — S. 46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Komputerowe wspomaganie analizy niezawodności systemów logistycznych[Computer aided analysis of reliability of logistic systems] / Lech BUKOWSKI, Jerzy FELIKS, Adam LICHOTA // W: Finanční a logistické řízení – 2005 : sborník referátů z mezinárodní konference : Malenovice, 9.–10.6.2005 Česká republika / Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — ISBN10: 80-248-0854-4. — S. 358–366. — Bibliogr. s. 366, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Koncepcja wykorzystania podejścia agentowego do modelowania systemów logistyki serwisowejThe concept of the use of agent based approach for modeling the systems of repair logistics / Jerzy FELIKS, Adam LICHOTA, Katarzyna MAJEWSKA // W: TLM 2014 [Dokument elektroniczny] : ”Total Logistic Management” : XVIII konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 10–13 grudnia 2014 / Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: system wieloagentowy, logistyka części zamiennych, logistyka serwisowa

  keywords: repair logistics, multi-agent system, spare parts logistics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Koncepcja wykorzystania podejścia agentowego do modelowania systemów logistyki serwisowejThe concept of the use of agent based approach for modeling the systems of repair logistics / Jerzy FELIKS, Adam LICHOTA, Katarzyna MAJEWSKA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 2 dod.: CD nr 1 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 89–98. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 97–98, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: system wieloagentowy, logistyka części zamiennych, logistyka serwisowa

  keywords: repair logistics, multi-agent system, spare parts logistics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Krótkoterminowe prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną z wykorzystaniem metod logiki rozmytejShort-term forecasting for electricity demand using the fuzzy logic method / Adam LICHOTA // W: Systemy informatyczne i metody obliczeniowe w zarządzaniu = Information systems and computational methods in management / red. nauk. Jan T. Duda. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — ISBN10: 837464009X. — S. 194–201. — Bibliogr. s. 201, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Metody prognozowania w logistyceForecasting methods in logistics / Jerzy FELIKS, Adam LICHOTA // W: Problemy logistyczne, jakościowe i personalne w zarządzaniu przedsiębiorstwem : monografia = Logistic, quality and personal problems in business management / red. nauk. Honorata Howaniec, Irena Szewczyk, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012. — ISBN: 978-83-62292-79-0. — S. 83–108. — Bibliogr. s. 108, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Model szeregu czasowego z wahaniami sezonowymi w prognozowaniu zużycia oleju napędowego dla autobusów szynowychTime series model with seasonal variation in predicting rail buses' diesel fuel consumption / Izabela Dziaduch, Adam LICHOTA // Prace Naukowe / Politechnika Warszawska. Transport ; ISSN 1230-9265. — 2013 z. 98: Środki i infrastruktura transportu, s. 125–135. — Bibliogr. s. 135, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: prognoza, zużycie oleju napędowego, autobus szynowy

  keywords: prediction, diesel fuel consumption, rail bus

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Model szeregu czasowego z wahaniami sezonowymi w prognozowaniu zużycia oleju napędowego dla autobusów szynowych : streszczenieTime series model with seasonal variation in predicting rail buses' diesel fuel consumption : summary / Izabela Dziaduch, Adam LICHOTA // W: Transport XXI wieku = The transport of the 21\textsuperscript{st} century : międzynarodowa konferencja naukowa : Ryn 16–19 września 2013 : materiały konferencyjne = conference proceedings / red. nauk. Mirosław Siergiejczyk ; Politechnika Warszawska. Wydział Transportu, Warsaw University of Technology. Faculty of Transport. — Warszawa : Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, cop. 2013. — Na okładce dodatkowo: Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu. — ISBN: 978-83-7814-139-6. — S. 76. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: prognoza, zużycie oleju napędowego, autobus szynowy

  keywords: prediction, diesel fuel consumption, rail bus

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Modelowanie niepewności w systemach logistycznych z wykorzystaniem logiki rozmytej[Modeling logistic processes with uncertainty using fuzzy logic] / Jerzy FELIKS, Marek KARKULA, Adam LICHOTA // W: TLM 2003 [Dokument elektroniczny] : “Total Logistic Management” : VII. konferencja logistyki stosowanej : Zakopane 4–6 grudnia 2003 r. : materiały konferencyjne / Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : CID Ltd. Spółka z o. o.], 2003. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROM-ie dod.: Kształtowanie kosztów logistycznych ; Kształtowanie infrastruktury systemów logistycznych. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. [6], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Modelowanie procesów logistycznych w warunkach niepewności z wykorzystaniem logiki rozmytej[Modeling logistic processes with uncertainty using fuzzy logic] / Jerzy FELIKS, Marek KARKULA, Adam LICHOTA // W: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej : VII. konferencja logistyki stosowanej : Zakopane 4–6 grudnia 2003 r. = Total logistic management / red. nauk.  Lech A. Bukowski. — Kraków : Oficyna Wydawnicza TEXT, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 230–235. — Bibliogr. s. 235, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Niezawodność systemów logistycznych[Logistic systems reliability] / Jerzy FELIKS, Adam LICHOTA // W: TLM 2005 [Dokument elektroniczny] : “Total logistic management” : IX. konferencja logistyki stosowanej : Zakopane 8–10 grudnia 2005 r. : materiały konferencyjne / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland] : CID Ltd. Spółka z o. o., 2005. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROMie dod.: Systemy logistyczne z uwzględnieniem problematyki związanej z transportem samochodowym, lotniczym, morskim, multimodalnym jak również transportem wewnątrzzakładowym. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — Slajdy [1–13]. — Wymagania systemowe: Power Point ; napęd CD

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Ocena niezawodności systemów logistycznych w oparciu o liczby rozmyte i podejście wieloagentowe : streszczenieReliability assessment of logistic systems based on fuzzy numbers and multi-agent approach : abstract / Jerzy FELIKS, Adam LICHOTA, Katarzyna MAJEWSKA // W: TLM 2015 [Dokument elektroniczny] : ”Total Logistic Management” : XIX konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 9–12 grudnia 2015 : materiały konferencyjne / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: liczby rozmyte, system wieloagentowy, system logistyczny, niezawodność systemów

  keywords: fuzzy numbers, logistics system, system reliability, multi-agent system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ocena niezawodności systemu transportu zaopatrzeniowego w elektrociepłowni z wykorzystaniem oprogramowania ReliaSoftDependability evaluation of transport supply system at the power plant with the use of ReliaSoft software / Jerzy FELIKS, Katarzyna MAJEWSKA, Adam LICHOTA // W: TLM 2012 [Dokument elektroniczny] : ”Total Logistic Management” : XVI konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 6 do 8 grudnia 2012 : materiały konferencyjne / red. nauk. Adam Lichota ; Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–13]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [13]. Streszcz., Abstr.. — Tytuł przejęto z ekranu tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ocena niezawodności systemu transportu zaopatrzeniowego w elektrociepłowni z wykorzystaniem oprogramowania ReliaSoftDependability evaluation of transport supply system at the power plant with the use of ReliaSoft software / Jerzy FELIKS, Katarzyna MAJEWSKA, Adam LICHOTA // W: Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej, T. 2 = Selected aspects of logistics management, Vol. 2 / pod red. Jerzego Feliksa i Marka Karkuli. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — ISBN: 978-83-7464-647-5. — S. 205–217. — Bibliogr. s. 217, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: niezawodność, nieuszkadzalność, system transportu zaopatrzeniowego

  keywords: dependability, reliability transport supply system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ocena zdolności procesów o dużej asymetrii względem granic tolerancjiAssessment of capability index of processes revealing significant asymmetry with respect to tolerance limits / L. BUKOWSKI, A. LICHOTA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 spec. iss. 3, s. 163–168. — Bibliogr. s. 168, Streszcz., Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ocena zdolności procesów o dużej asymetrii względem granic tolerancji[Assessment of capability index of processes revealing significant asymmetry with respect to tolerance limits] / L. BUKOWSKI, A. LICHOTA // W: Quality 2010 : jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn : jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowa : 23–25 września 2010 r., Zakopane : materiały konferencyjne / oprac. red. Krzysztof Zarębski, Agnieszka Jędrysko, Adam Tabor. — Kraków : Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, cop. 2010 + CD. — Na okł. dod.: 10 lat CJ 2000–2010. — S. 33–38. — Bibliogr. s. 38, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Prognozowanie krótkoterminowe na lokalnym godzinowym rynku energii elektrycznej[Short-term forecasting in the local hourly electricity market] / Adam LICHOTA // W: Sieci 2004 : elektroenergetyczne sieci rozdzielcze : V konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, 15–17 września 2004 = Sieci 2004 : distributed power networks / red. Eugeniusz Rosołowski, Piotr Pierz ; Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : IE PWr, 2004. — ISBN10: 83-921315-0-9. — S. 35–40. — Bibliogr. s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Reliability analysis of internal transport system for production of petroleum extraction equipment / Jerzy FELIKS, Adam LICHOTA, Katarzyna MAJEWSKA // W: CLC'2013 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress : December 9\textsuperscript{th}–11\textsuperscript{th} 2013, Cracow, Poland : congress proceedings / AGH University of Science & Technology, Krakow, Poland, EU [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Ostrava : TANGER Ltd.], cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — Na s. red. dodatkowo: ISBN 978-80-87294-50-5. — Na CD-ROM-ie dodatkowo: (reviewed version). — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — e-ISBN: 978-80-87294-53-6. — S. 555–560. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 560, Abstr.

 • keywords: reliability, internal transport system, reliability importance, reliability allocation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Reliability analysis of internal transport system of manufactuging equipment for petroleum extraction / Katarzyna MAJEWSKA, Adam LICHOTA // W: CLC 2012 : Carpathian logistics congress : November 7\textsuperscript{th} – 9\textsuperscript{th} 2012, Jesenik, Czech Republic, EU : congress proceedings / TANGER Ltd., VSB – Technical University Ostrava, Technical University in Kosice, AGH University of Science & Technology, Krakow. — Ostrava : TANGER Ltd., 2012 + CD. — ISBN: 978-80-87294-33-8. — S. 46. — Pełny tekst W: CLC 2012 [Dokument elektroniczny] : Carpathian logistics congress 2012 : November 7th – 9th 2012, Jeseník, Czech Republic, EU. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Tanger, VSB Technical University Ostrava, TU, AGH. — Ostrava : TANGER Ltd., 2012. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-80-87294-33-8.— S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. — Bibliogr. s. [6], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: