Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Klich, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMIR-kimit, Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603047314

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
 • Bezpieczeństwo eksploatacji lin odciągowych masztów radiowo-telewizyjnych[Safety of operation of guy ropes of radio-tv masts] / kom. red. zesz. (przewodn.) Józef HANSEL, Roman Ciesielski, Zygmunt Kawecki, Adam KLICH, Stanislaw WOLNY, Andrzej TYTKO, Jerzy KWAŚNIEWSKI, Lesław LANKOSZ ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — 131 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 29). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Filary technologiczne w polach eksploatacyjnych kopalni rud miedzi i ich wpływ na stan naprężeń w skałach stropuReinforcing pillars in copper mines and their impacts on the state of strain in blanket rocks / Jadwiga JANIKOWSKA-PAWLIK, Adam KLICH, Stanisław LOSIAK, Kazimierz PAWLIK // W: TUR 2002 : II [druga] międzynarodowa konferencja Techniki URabiania 200 : Kraków–Krynica, wrzesień 2002 : materiały konferencyjne = TUR 2002 : II [second] international conference Mining Techniques 2002 : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — Kraków : AGH, 2002. — S. 625–635. — Bibliogr. s. 635, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Funkcjonowanie obudowy zmechanizowanej w niskich ubierkach rudy miedziMobile supports in low copper ore deposits / Adam KLICH, Stanisław LOSIAK, Jan PTAK // W: TUR 2002 : II [druga] międzynarodowa konferencja Techniki URabiania 200 : Kraków–Krynica, wrzesień 2002 : materiały konferencyjne = TUR 2002 : II [second] international conference Mining Techniques 2002 : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — Kraków : AGH, 2002. — S. 343–350. — Bibliogr. s. 350, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Katedra Transportu LinowegoThe Department of Rope Transport / kom. nauk.-program. zesz. (przewodn.) Józef HANSEL, Ján Boroška, Jan Hankus, Zygmunt Kawecki, Adam KLICH, Eugeniusz Świtoński, Stanisław WOLNY, Dagmara Tejszerska, Andrzej TYTKO, Wacław OLEKSY, Marek PŁACHNO ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — 39 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 28). — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Koleje linowe i wyciągi narciarskie – aktualne problemy[Cable railways and ski lifts – current problems] / kom. red. zesz. (przewodn.) Józef HANSEL, Zygmunt Kawecki, Adam KLICH, Stanisław WOLNY, Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK, Tomasz ROKITA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH KTL, 2003. — 136 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne / AGH WIMiR KTL ; z. 30). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Konstrukcja wsporcza czołowej tamy podsadzkowej przystosowanej do współpracy z obudową Glinik 14/31-POp przeznaczonej dla KWK ”Wieczorek”Support construction of front filling stopping applied to co-operation with the 14/31-Pop filling support destinated for the “Wieczorek” hard coal mine / Adam KLICH, Jan PTAK // W: TUR 2003 : III [trzecia] międzynarodowa konferencja Techniki URabiania 2003 : Kraków–Krynica, wrzesień 2003 : materiały konferencyjne = TUR 2003 : III [third] international conference Mining Techniques 2003 : proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Mining and Metallurgy, 2003. — Opis częśc. wg okł. — S. 283–292. — Bibliogr. s. 292, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
9
 • Międzynarodowe konferencje katedr maszyn górniczych : wspomnienia[International conferences of departments of mining machines] / Adam KLICH // W: 50. rokov : stretnutie družobných katedier pri príležitosti 50. ročného jubilea Fakulty BERG v Košiciach : Košice–Herl'any 16–18. september 2002 / Technická univerzita w Košiciach. Katedra logistiky a výrobných systémov Fakulty BERG. — [Košice : TU], [2002]. — S. 7–11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Mobilne samozaładowcze urządzenie typu GLINIK do recyklingu gruzu i elementów betonowychMobile self-loading machine of GLINIK type for recycling of debris and concrete elements / Adam KLICH, Jan PTAK, Piotr Dziadzio, Wiesław Bal // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2009 nr 3, s. 91–96. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Mobilne samozaładowcze urządzenie typu GLINIK do recyklingu gruzu i elementów betonowychMobile self-loading machine of GLINIK type for recycling of debris and concrete elements / Adam KLICH, Jan PTAK, Piotr Dziadzio, Wiesław Bal // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków: University of Science and Technology AGH. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, 2009. — Na okł. dod.: TUR'2009. — ISBN10: 83-915742-10. — S. 463–473. — Bibliogr. s. 473, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Możliwości i parametry przewoźnej zgniatarki złomu blaszanego typu Glinik ZP-100Parameters and capabilities of mobile plodder Glinik ZP-100 using in tin-scrap recycling / Adam KLICH, Jan PTAK, Wiesław Bal, Aleksander Szurek // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2005 R. 64 nr 9, s. 29–32. — Bibliogr. s. 32, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Nowe akty prawne i normy techniczne związane z bezpieczeństwem kolei linowych i wyciągów narciarskich[New legal acts and standards related to safety of cableways and ski lifts] / kom. nauk.-program. zesz. (przewodn.) Józef HANSEL, Ján Boroška, Jan Hankus, Zygmunt Kawecki, Adam KLICH, Eugeniusz Świtoński, Stanisław WOLNY, Dagmara Tejszerska, Andrzej TYTKO, Wacław OLEKSY, Marek PŁACHNO ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — 154 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 24). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Obudowy zmechanizowane do wyrobisk ubierkowych rudy miedziPowered supports for copper ore stope workings / Adam KLICH, Stanisław LOSIAK, Jan PTAK // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2002 : Szczyrk 18–22 lutego 2002, T. 1 = Proceedings of the School of Underground Mining 2002 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2002. — (Sympozja i Konferencje ; nr 54). — S. 319–328. — Bibliogr. s. 328, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Obudowy zmechanizowane wyrobisk ubierkowych w kopalniach rud miedziPower support for open-end mining / Adam KLICH, Stanisław LOSIAK, Jan PTAK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2002 t. 58 nr 10, s. 1–5. — Bibliogr. s. 5, Streszcz., Summ., Zsfassung, R`{e}s, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Polski system bezpieczeństwa górniczych wyciągów szybowychThe mine hoist safety system in Poland / kom. nauk.-programowy zeszytu: Józef HANSEL (przewodn.), Ján Boroška, Jan Hankus, Zygmunt KAWECKI, Adam KLICH, Stanisław WOLNY, Andrzej TYTKO, Wacław OLEKSY ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : AGH KTL, 2003. — 136 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 31). — Bibliogr. przy rozdz., Streszcz., Summ., Abstr.. — Zeszyt jest poświęcony pamięci Profesora Zygmunta Kaweckiego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Prace badawczo-rozwojowe nad ekologicznymi technologiami urabiania skałResearch and development work on ecological technologies of rock mining / Adam KLICH // Maszyny Górnicze ; ISSN 0209-3693. — 2003 R. 21 nr 2, s. 34–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, urabianie skał, technologie ekologiczne, prace badawczo-rozwojowe

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Przetwornik do pomiaru energii udaru[Surge power measuring transducer] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Zakład Usług Wielobranżowych ZUW Sp. z o.o., Lublin ; wynalazca: Krzysztof KRAUZE, Adam KLICH, Zbigniew Laska [et al.]. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: G01L 5/00. — Polska. — Opis patentowy ; PL 189258 B1 ; Udziel. 2004-09-21 ; Opubl. 2005-07-29. — Zgłosz. nr P.330734 z dn. 1999-01-06. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL189258B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Przewoźna zgniatarka GLINIK ZP-100 do karoserii i złomu blaszanego[Haulage crusher GLINIK ZP-100 for bodies and scrap] / Adam KLICH, Jan PTAK, Tadeusz Piechowicz, Wiesław Bal // Transport Przemysłowy ; ISSN 1640-5455. — 2005 nr 1, s. 67–71. — Bibliogr. s. 71

 • słowa kluczowe: maszyny i urządzenia, składnice złomu, zgniatarki

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Segment obudowy górniczego wyrobiska ścianowego i sposób sterowania pracą segmentu obudowy górniczego wyrobiska ścianowego[Longwall working roof support segment and method of controlling operation of such segment] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Adam KLICH, Stanisław LOSIAK, Janusz BLASCHKE, Jan PTAK. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: E21D 23/04. — Polska. — Opis patentowy ; PL 189622 B1 ; Udziel. 2004-11-18 ; Opubl. 2005-08-31. — Zgłosz. nr P.327590 z dn. 1998-07-16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL189622B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
23
24
 • System diagnostyczny do pomiaru prostoliniowości układów prowadzenia naczyń górniczych wyciągów szybowych[Diagnostic system for shaft guide line rectilinearity control] / kom. red. zesz. (przewodn.) Józef HANSEL, Ján Boroška, Jan Hankus, Zygmunt Kawecki, Adam KLICH, Eugeniusz Świtoński, Dagmara Tejszerska, Andrzej TYTKO, Stanisław WOLNY, Wacław OLEKSY, Marek PŁACHNO ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Transportu Linowego. — Kraków : KTL AGH, 2002. — 96 s.. — (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego AGH ; ISSN 1640-4351 ; z. 21). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Szyb Daniłowicz Kopalni Soli Wieliczka – historyczne dziedzictwo i nowoczesnośćDaniłowicz shaft in Salt Mine Wieliczka – historical heritage and modernity / Adam KLICH, Jerzy Czyżowski, Zygmunt Zuski, Marek PŁACHNO // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : [XIII międzynarodowa konferencja : 8–10 listopada 2017, Wisła] : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp.  z o. o.. — Lędziny : CBiDGP Sp.  z o. o., 2018. — ISBN: 978-83-936657-9-2. — S. 113–123. — Bibliogr. s. 123, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: