Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Gradowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Heat exchange in the system mould-riser-ambient. Pt. 2, Surface heat emission from open riser to ambient / P. K. KRAJEWSKI, A. GRADOWSKI, W. K. KRAJEWSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 4, s. 1149–1153. — Bibliogr. s. 1153

 • keywords: castings, heat balance, solidification modelling, risers, surface heat emission

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0140

2
 • Model matematyczny wytrzymałości na rozciąganie na podstawie kinetyki krzepnięcia odlewuMathematical model of the tensile strength – on the basis of the casting solidification kinetics / Adam GRADOWSKI, Józef Szczepan SUCHY, Paweł Leszek ŻAK, Radosław Łomnicki, Janusz LELITO, Beata GRACZ // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2012 t. 62 nr 1–2, s. 38–41. — Bibliogr. s. 41, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.. — A. Gradowski, J. S. Suchy, P. L. Żak, J. Lelito, B. Gracz – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych, Wydział Odlewnictwa

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Modelowanie numeryczne skuteczności zasilania odlewu przy zastosowaniu nadlewów krzepnących w otulinach izolacyjnychNumerical modeling of feeding effectivity in casting using risers solidifying in an insulating layer / Adam GRADOWSKI // W: Nauka dla przemysłu odlewniczego : III [trzecia] międzynarodowa konferencja : Kraków, 13–15 września 2001 r. = Science for the foundry industry : III [third] international conference / [ do druku przygot. Eugeniusz Ziółkowski] ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — [Kraków : Wydawnictwo CCNS], [2001]. — Dod. Wydział Odlewnictwa AGH 1951–2001. — ISBN10: 8391431339. — S. 49–54. — Bibliogr. s. 54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Numeryczna optymalizacja procesu zasilania odlewu przez zastosowanie nadlewów ocieplanych zasypką egzotermiczno-izolacyjnąNumerical optimisation of casting feeding by application of risers solidifying in an insulating layer and risers coated with exothermic powder / Adam GRADOWSKI // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2003 t. 53 nr 1, s. 7–12. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rez.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: odlew, analiza numeryczna, model matematyczny, model fizyczny, nadlew, krzepniecie odlewu

  keywords: solidification, mathematical model, cast, physical model, numarical analysis, riser head

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Numeryczna symulacja procesu krzepnięcia nadlewu w formie z modułem izolacyjnymNumerical simulation solidification process of the riser solidifying in mould with insulating cavity / A. GRADOWSKI // Archiwum Odlewnictwa = Archives of Foundry ; ISSN 1642-5308. — 2006 R. 6 nr 21, s. 185–192. — Bibliogr. s. 191–192, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Numeryczna symulacja procesu powstawania pola porowatości w odlewach staliwnychNumerical simulation of porosity field formation in cast steel castings / GRADOWSKI A. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2001 R. 7 spec. iss. 3 (1/2), s. 363–368. — Bibliogr. s. 368, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Simulation of casting solidification using different boundary conditions / J. S. SUCHY, A. GRADOWSKI, J. LELITO // W: WFC06 [Dokument elektroniczny] : World Foundry Congress casting the future : 67\textsuperscript{th} World Foundry Congress : 5–7 June 2006 Harrogate, UK / Inductotherm Group. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [West Midlands, UK] : cop. Institute of Cast Metals Engineers, [2006]. — 1 dysk optyczny. — S. 55/1–55/10. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 55/8, Abstr.. — Abstract W.: WFC 06 : 67th World Foundry Congress : Casting the future : 5th–7th June 2006 Harrogate UK : abstracts / ISME – Institute of Cast Metals Engineers. — West Midlands : ICME, cop. 2006. — S. 20. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Symulacja krzepnięcia odlewu przy zastosowaniu różnych warunków brzegowychSimulation of casting solidification using different boundary conditions / Józef SUCHY, Adam GRADOWSKI, Janusz LELITO // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2006 t. 56 nr 10–11, s. 590–597. — Bibliogr. s. 597, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.. — Praca prezentowana na Międzynarodowych Targach Kooperacji i Podwykonawstwa Przemysłowego MIDEST

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Symulacyjna metoda określania współczynnika przewodzenia ciepła powłok izolacyjno-ochronnych na formy piaskowe i metalowe[Simulation method to defined thermal conductivity of isolating-protective coating on sand and metal moulds] / Adam GRADOWSKI // W: Materiały formierskie i pomocnicze poprawiające jakość odlewów staliwnych : międzynarodowa konferencja : Wisła, wrzesień 1995. Sekcja staliwa. — [Polska : s. n.], [1995]. — S. [1–8]. — Bibliogr. s. [8]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The numerical simulation of the heating sub-areas of a traditional cupola and heat losses to the environmentNumeryczna symulacja procesu nagrzewania podobszarów żeliwiaka tradycyjnego oraz strat ciepła do otoczenia / A. GRADOWSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 1173–1182. — Bibliogr. s. 1182

 • keywords: radiation, heat exchange, convection, cupola, numerical simulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wpływ warunków początkowo-brzegowych na poprawność procesu symulacji krzepnięcia odlewu[Influence of the initial-boundary conditions on good simulation process of the cast solidification] / Józef SUCHY, Adam GRADOWSKI, Janusz LELITO // W: Spolupráce = Współpraca 2005 : XI międzynarodowa konferencja odlewników polskich, czeskich i słowackich: Zakopane–Kościelisko 7–9 kwietnia 2005 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Odlewnictwa, Odlewnicza Izba Gospodarcza, Krakowskie Zakłady Odlewnicze ZREMB, Strojnícka Fakulta Žilinskiej univerzity v Žiline. Katedra technologického inžinierstva, VŠB-Technická univerzita Ostrawa. Katedra slévárenství. — [Kraków : CCNS Sp. z o. o.], [2005]. — S. 171–182. — Bibliogr. s. 182

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: