Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Głowacz, dr inż.

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kair, Katedra Automatyki i Robotyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0546-7083

ResearcherID: N-6462-2013

Scopus: 24824306700

PBN: 942064

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 99, z ogólnej liczby 99 publikacji Autora


1
 • Acoustic-based fault diagnosis of commutator motor / Adam GŁOWACZ // Electronics [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2079-9292. — 2018 vol. 7 iss. 11 art. no. 299, s. 1–21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 18–21, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-11-05. — tekst: https://www.mdpi.com/2079-9292/7/11/299/pdf

 • keywords: signal processing, method, acoustic, fault diagnosis, technique, commutator motor

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/electronics7110299

2
3
 • Analysis of engine knock sensor / Daniel Korenciak, Miroslav Gutten, Juraj Adamec, Adam GŁOWACZ, Adam Cichy // Komunikácie = Communications ; ISSN 1335-4205. — 2018 vol. 20 iss. 1, s. 37–41. — Bibliogr. s. 41

 • keywords: diagnostic, testing device, knock sensor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analysis of the electronic fuel injector operation / Milan Sebok, Miroslav Gutten, Juraj Adamec, Adam GŁOWACZ, Jerzy Roj // Komunikácie = Communications ; ISSN 1335-4205. — 2018 vol. 20 iss. 1, s. 32–36. — Bibliogr. s. 36

 • keywords: diagnostics, measurement, electronic fuel injector, current characteristic analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Automatic shape recognition of film sequence with application of backpropagation neutral network / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ // W: 2008 Conference on Human system interaction [Dokument elektroniczny] : May 25–27. 2008, Kraków (Poland) : conference proceedings / IEEE, ice, University of Information Technology and Management in Rzeszów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2008. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — e-ISBN10: 1-4244-1543-8. — S. 76–81. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 81, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego ; w bazie Web of Science ISBN: 978-1-4244-1542-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/HSI.2008.4581412

7
 • Automatyczne sterowanie temperaturą z zastosowaniem mikrokontrolera Motorola MC68HC908QT4CPAutomatic control of temperature with application of Motorola MC68HC908QT4CP microcontroller / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 13 z. 1, s. 25–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-01/Auto02.pdf

 • słowa kluczowe: sterowanie temperaturą, mikrokontroler, urządzenie

  keywords: microcontroller, control of temperature, device

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • DC machine diagnostics based on sound recognition with application of FFT and fuzzy logicDiagnostyka maszyny prądu stałego oparta na rozpoznawaniu dźwięków maszyny prądu stałego z zastosowaniem FFT i logiki rozmytej / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2008 R. 84 nr 12, s. 43–46. — Bibliogr. s. 46, Abstr., Streszcz.

 • keywords: diagnostics, fuzzy logic, recognition, classification, feature extraction, sound

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • DC motor fault analysis with the use of acoustic signals, coiflet wavelet transform, and K-nearest neighbor classifier / Adam GŁOWACZ // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2015 vol. 40 no. 3, s. 321-327. — Bibliogr. s. 326–327

 • keywords: DC motor, acoustic signal, fault detection, Coiflet wavelet

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/aoa-2015-0035

10
 • Detection of short-circuits of DC motor using thermographic images, binarization and K-NN classifier / Adam GŁOWACZ, Andrzej GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ // Tehnički Vjesnik = Technical Gazette ; ISSN 1330-3651. — 2017 vol. 24 no. 4, s. 1013–1018. — Bibliogr. s. 1016–1018

 • keywords: diagnostics, DC motor, maintenance, K-NN classifier, thermographic images

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17559/TV-20150924194102

11
12
13
14
 • Diagnostics of DC machine based on analysis of acoustic signals with application of MFCC and classifier based on wordsDiagnostyka maszyny prądu stałego oparta na analizie sygnałów akustycznych z zastosowaniem MFCC i klasyfikatora opartego na słowach / A. GŁOWACZ, Z. GŁOWACZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 1, s. 179–183. — Bibliogr. s. 183

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0007-6

15
 • Diagnostics of dc machine based on sound recognition with application of FFT and Jacquard distanceDiagnostyka maszyny prądu stałego oparta na rozpoznawaniu dźwięku z zastosowaniem FFT i metryki Jacquarda / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2010 R. 86 nr 4, s. 292–295. — Bibliogr. s. 295, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: diagnostyka, klasyfikacja, rozpoznawanie dźwięku, przetwarzanie, odległość Jacquarda

  keywords: diagnostics, classification, sound recognition, processing, Jacquard distance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Diagnostics of direct current machine based on analysis of acoustic signals with the use of symlet wavelet transform and modified classifier based on wordsDiagnostyka maszyny prądu stałego oparta na analizie sygnałów akustycznych z zastosowaniem transformacji falkowej Symlet i zmodyfikowanego klasyfikatora opartego na słowach / Adam GŁOWACZ // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2014 vol. 16 no. 4, s. 554–558. — Bibliogr. s. 557–558

 • słowa kluczowe: rozpoznawanie, eksploatacja, sygnały akustyczne, maszyna prądu stałego, falka

  keywords: recognition, maintenance, wavelet, acoustic signals, Direct Current machine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Diagnostics of Direct Current motor with application of acoustic signals, reflection coefficients and K-Nearest Neighbor classifierDiagnostyka silnika prądu stałego z zastosowaniem sygnałów akustycznych, współczynników odbiciowych i klasyfikatora K-Najbliższego Sąsiada / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2012 R. 88 nr 5a, s. 231–233. — Bibliogr. s. 233, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Diagnostics of induction motor based on analysis of acoustic signals with application of FFT and classifier based on wordsDiagnostyka silnika indukcyjnego oparta na analizie sygnałów akustycznych z zastosowaniem FFT i klasyfikatora opartego na słowach / A. GŁOWACZ, Z. GŁOWACZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 707–712. — Bibliogr. s. 710–712

 • keywords: diagnostics, recognition, induction motor, classifier, sound

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Diagnostics of induction motor based on analysis of acoustic signals with the application of eigenvector method and K-Nearest Neighbor classifierDiagnostyka silnika indukcyjnego oparta na analizie sygnałów aktystycznych z zastosowaniem metody wektora własnego i klasyfikatora K-Najbliższego Sąsiada / A. GŁOWACZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 2, s. 403–407. — Bibliogr. s. 407

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0039-y

20
 • Diagnostics of induction motor based on spectral analysis of stator current signal with application of fuzzy classifier / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ, Andrzej GŁOWACZ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 spec. iss. 3, s. 299–302. — Bibliogr. s. 302, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Diagnostics of rotor damages of three-phase induction motors using acoustic signals and SMOFS-20-EXPANDED / Adam GŁOWACZ // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2016 vol. 41 no. 3, s. 507–515. — Bibliogr. s. 513–515. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-27. — tekst: https://goo.gl/IMCn6I

 • keywords: acoustic signal, induction motor, acoustic emission, machine, fault diagnostics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/aoa-2016-0049

22
23
 • Diagnostics of synchronous motor based on analysis of acoustic signals with application of LPCC and Nearest Mean classifier with cosine distanceDiagnostyka silnika synchronicznego oparta na analizie sygnałów akustycznych z zastosowaniem LPCC i klasyfikatora Nearest Mean z metryką kosinusową / A. GŁOWACZ, W. GŁOWACZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 2, s. 563–569. — Bibliogr. s. 569

 • keywords: diagnostics, synchronous motor, recognition, sound, nearest mean

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Diagnostics of synchronous motor based on analysis of acoustic signals with application of MFCC and Nearest Mean classifier / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ, Andrzej GŁOWACZ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 spec. iss. 3, s. 183–188. — Bibliogr. s. 188, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Diagnostics of synchronous motor based on analysis of acoustic signals with the use of Line Spectral Frequencies and K-Nearest Neighbor classifier / Adam GŁOWACZ // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2014 vol. 39 no. 2, s. 189–194. — Bibliogr. s. 192–194

 • keywords: diagnostics, synchronous motor, acoustic signal, pattern analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/aoa-2014-0022