Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Boroń, dr inż.

emeryt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kftśip, Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
2
 • Badanie cyfrowych aparatów fotograficznych dla zastosowań fotogrametrycznychAn investigation of digital photographic cameras for the close-range photogrammetry / Regina TOKARCZYK, Adam BOROŃ // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2000 vol. 10, s. 63-1–63-10. — Bibliogr. s. 63-10. — Fotogrametria, teledetekcja i GIS u progu trzeciego tysiąclecia : materiały ogólnopolskiego sympozjum naukowego zorganizowanego w dniach 27–29 września 2000 roku w Krakowie i w Kalwarii Zebrzydowskiej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Cyfrowa dokumentacja fotogrametryczna murów Shunet el ZebibDigital photogrammetric documentation of Shunet el Zebib walls / Marta BOROWIEC, Adam BOROŃ, Józef JACHIMSKI, Andrzej WRÓBEL // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2002 t. 8 z. 2, s. 239–248. — Bibliogr. s. 248, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: fotogrametria, Egipt, obiekty zabytkowe, dokumentacja cyfrowa

  keywords: Egypt, monuments, photogrammetric documentation, digital documentation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Fotogrametryczna inwentaryzacja cyfrowa ruin monumentalnych obiektów : [abstrakt]Photogrammetric digital inventory of monumental ruins : [abstract] / Adam BOROŃ // W: Katalog wystawców X międzynarodowych targów GEA : materiały szkoleniowe : 16–18. 09. 2004 Kraków. — Kraków : [s. n.], 2004. — Opis częśc. wg okł.. — S. 78. — Tekst pol.-eng.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Fotoplan rozwinięcia trudnodostępnych polichromii bizantyńskich w absydzie katedry w SandomierzuDevelopment of hard to reach byzantine polychromy located in apse of cathedral church in Sandomierz / Adam BOROŃ, Marta BOROWIEC, Tomasz PIROWSKI // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2010 vol. 21, s. 33–42. — Bibliogr. s. 41–42, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-13-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Informatyczny system udostępniania wyników cyfrowej inwentaryzacji fotogrametrycznej obiektów architektonicznychSystem for organizing an easy access to results of digital photogrammetric documentation of architecture monument / Andrzej WRÓBEL, Adam BOROŃ, Marta BOROWIEC, Józef JACHIMSKI // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2002 t. 8 z. 2, s. 249–258. — Bibliogr. s. 258, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Inwentaryzacja fotogrametryczna murów Shunet el Zebib w EgipciePhotogrammetric documentation of Shunet el Zebib monument in Egypt / Adam BOROŃ, Marta BOROWIEC, Józef JACHIMSKI, Andrzej WRÓBEL // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2002 t. 8 z. 2, s. 221–237. — Bibliogr. s. 237, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Metoda opracowywania ultrawysokorozdzielczych ortofotoplanów zabytkowych polichromii z wykorzystaniem zdjęć o różnej rozdzielczościMethod of making ultra-high resolution orthophotoplans of historic frescoes using various resolution images / Adam BOROŃ, Elżbieta PASTUCHA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2012 vol. 24, s. 53–62. — Bibliogr. s. 61, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-22-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Metoda wytwarzania barwnych fotoplanów rozwinięć malowideł na powierzchniach kolebkowych z zastosowaniem kamery fotogrametrycznej i aparatów cyfrowychThe creation of colour developments' photoplans of frescos located cylindrical vaults surfaces using both photogrammetric and digital cameras / Adam BOROŃ, Andrzej WRÓBEL, Rafał KOCIERZ // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2006 vol. 16, s. 87–96. — Bibliogr. s. 95, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-920594-5-X. — tekst: https://goo.gl/ZXBMJP

 • słowa kluczowe: inwentaryzacja architektoniczna, kamera fotogrametryczna, aparat cyfrowy, rozwinięcie malowidła, fotoplan cyfrowy, sklepienia kolebkowe

  keywords: digital camera, architectural documentation, photogrammetric camera, development of fresco surface, digital photomap, cylindrical vaults

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Metody fotogrametrii cyfrowej i skanowania laserowego w inwentaryzacji zabytkówThe digital photogrammetry and laser scanning methods used for heritage documentation / Adam BOROŃ, Antoni RZONCA, Andrzej WRÓBEL // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2007 t. 5 z. 8 zesz. spec., s. 129–140. — Bibliogr. s. 140, Summ.. — A. Rzonca - dod. afiliacja: Dephos Sp. z o.o.. — KRAKOWSKIE SPOTKANIA z INSPIRE na temat Dziedzictwo kulturowe jako element geoprzestrzeni : zeszyt specjalny zawierający artykuły przedstawione podczas III ogólnopolskiego sympozjum : Kraków, 17–19 maja 2007 r. — Warszawa : WIEŚ JUTRA Sp. z o. o., [2007]

 • słowa kluczowe: inwentaryzacja zabytków, fotogrametria, skaner laserowy, dokumentacja architektoniczna

  keywords: photogrammetry, laser scanner, architectural documentation, historic monuments recording

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ocena dokładności rekonstrukcji obiektu z wykorzystaniem aparatu cyfrowego Kodak DC 260Accuracy of object reconstruction with using digital amateur camera Kodak DC 260 / Regina TOKARCZYK, Adam BOROŃ // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1999 t. 5 z. 1, s. 123–133. — Bibliogr. s. 133, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Rozwój cyfrowej technologii inwentaryzacji obiektów zabytkowych na przykładzie doświadczeń Zakładu Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej AGHThe development of digital technology concerning surveys of heritage objects based on experiences of AGH Department of Photogrammetry and Remote Sensing Informatics / Adam BOROŃ, Marta BOROWIEC, Andrzej WRÓBEL // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 19, s. 11–22. — Bibliogr. s. 20–21, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-09-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • The 3D and 4D information for the most efficient management and appealing promotional activity in protected areas / Adam BOROŃ, Wojciech DRZEWIECKI, Beata HEJMANOWSKA, Józef JACHIMSKI // W: EURO-ECO 2006 : 11\textsuperscript{th} international conference : interdisciplinary co-operation for the sustainable development of historical cities and protected areas perspectives of sound tourism : Kraków 18\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th} September 2006 / eds. Aleksandra Wagner, Jan W. Dobrowolski ; Katedra Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii. — [Kraków : s. n.], [2006]. — Opis wg okł.. — S. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wirtualna kopia reliktów romańskich z kościoła św. Andrzeja w KrakowieVirtual copy of Romanesque relicts of St. Andrew's church in Kraków / Adam BOROŃ, Aleksander Dziedzic // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2006 vol. 16, s. 75–85. — Bibliogr. s. 84, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-920594-5-X

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zastosowanie skanowania laserowego w fotogrametrycznej inwentaryzacji polichromii ściennych[Application of laser scanning in photogrammetric documentation of walls’ polychrome] / Adam BOROŃ // W: „Zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D” : XIX ogólnopolskie sympozjum naukowe : Poznań – Wąsowo, 18–19 września 2014 r. : streszczenia referatów : program sympozjum / red. zeszytu: Ireneusz Wyczałek, Artur Plichta ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji [etc.]. — [Poznań : s. n.], [2014]. — ISBN: 978-8361576-28-0. — S. 10–11. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: