Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Bator, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kpp, Katedra Plastycznej Przeróbki Metali


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 15752693200

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
2
 • Effect of deformation parameters in the $\gamma+\alpha$ region on the ferrite morphologies in low-carbon and microalloyed steels / Janusz MAJTA, Adam BATOR // W: 44th [Forty fourth] mechanical working and steel processing conference proceedings [Dokument elektroniczny] : 8th international rolling conference and international symposium on Zinc-coated steels : Orlando, Florida September 8–11, 2002, Vol. 40 / ed. Margaret A. Baker ; ISS [Iron & Steel Society] ; Mechanical Working & Steel Processing Division.. — Wersja dla Acrobat Reader. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.] : ISS ; napęd CD-ROM, 2002. — Opis z ekranu głównego po wybraniu opcji : conference information. — Ekran 915–924. — Bibliogr. ekran 923–924

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • High strain rate behavior of microalloyed steels for automotive applications : [extended abstract] / J. MAJTA, M. STEFAŃSKA-KĄDZIELA, K. MUSZKA, A. BATOR // W: Advanced technology of plasticity 2005 : proceedings of the 8\textsuperscript{th} international conference on Technology of plasticity : Verona, October 9–13, 2005 / ed. P. F. Bariani. — Italy : Edizioni Progetto Padova, 2005. — S. 431–432. — Bibliogr. s. 432. — Pełny tekst w: 8\textsuperscript{th} ICTP 2005 [Dokument elektroniczny] : International Conference on Technology of Plasticity : October 9–13, 2005 Verona, Italy / University of Padova. Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Italy : s. n.], [2005]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 8, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Influence of the deformation in the two-phase region on the TRIP effect / J. MAJTA, A. BATOR, A. K. Zurek // I & SM Iron & Steelmaker ; ISSN 0275-8687. — 2003 vol. 30 no. 8, s. 52. — MS&T'03 : Materials Science & Technology 2003 for the ISS Iron Steel Society 45th Mechanical Working and Steel Processing Conference and TMS Fall Meeting : November 9–12, 2003 Chicago, Illinois

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Influence of the thermomechanical treatment on the TRIP effect / Janusz MAJTA, Adam BATOR, Anna K. Zurek // W: International conference on Advanced high strength sheet steels for automotive applications : proceedings : June 6–9, 2004 Winter Park, Colorado / ed. Margaret A. Baker ; AIST Association for Iron & Steel Technology. — Warrendale : AIST, 2004. — S. 395–402. — Bibliogr. s. 401–402

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Interpretacja wyników próby rozciągania w oparciu o optymalizację dwukryterialnąInterpretation of the results of tensile tests based on two-criterion optimization / J. GAWĄD, D. SZELIGA, A. BATOR, V. PIDVYSOTSKYY, M. PIETRZYK // W: KomPlasTech 2004 : informatyka w technologii metali : materiały XI konferencji : Zakopane 11–14 stycznia 2004 / eds. M. Pietrzyk [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — ISBN10: 83-89541-16-5. — S. 27–34. — Bibliogr. s. 34, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Modelowanie naprężenia uplastyczniającego stali niskowęglowych i mikrostopowych odkształcanych w zakresie przemiany austenit-ferrytModeling of flow stress of low carbon and microalloyed steels deformed in the austenite-ferrite region / Adam BATOR, Monika STEFAŃSKA-KĄDZIELA, Janusz MAJTA, Krzysztof MUSZKA // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria: Mechanika ; ISSN 0137-2335. — 2005 z. 207, s. 13–18. — Bibliogr. s. 18. — Fizyczne i Matematyczne Modelowanie procesów obróbki plastycznej FiMM 2005 : Warszawa 20–21. 05. 2005 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Modelowanie naprężenia uplastyczniającego stali niskowęglowych i mikrostopowych odkształcanych w zakresie przemiany austenit-ferrytModeling of flow stress of low carbon and microalloyed steels deformed in the austenite-ferrite region / Adam BATOR, Monika STEFAŃSKA-KĄDZIELA, Janusz MAJTA, Krzysztof MUSZKA // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2005 R. 64 nr 7–8, s. 28–30. — Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • On the mechanical response of non-stable microstructures : [abstract] / K. MUSZKA, J. MAJTA, A. BATOR // W: Junior Euromat 2004 [Dokument elektroniczny] : European conference : September 6–9, 2004, Lausanne, Switzerland / FEMS The Federation of European Materials Societies. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Switzerland : FEMS], [2004]. — Ekran [1], Poster 40/E04. — Tryb dostępu: http://www.dgm.de/past/2004/junior-euromat/Program [2004-10-07]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Problems and benefits of deformation in the two-phase region: metal forming application / Adam BATOR, Janusz MAJTA, K. Zurek // Steel Grips ; ISSN 1611-4442. — 2004 vol. 2 no. 3a suppl., s. 705–710. — Bibliogr. s. 710, Abstr.. — Metal Forming 2004 : proceedings of the 10th international conference on Metal Forming : Kraków, Poland, September 19–22, 2004. Vol. 1 / eds. Jan Kusiak [et al.] ; Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków ; University of Birmingham, United Kingdom. — Bad Harzburg : GRIPS media GmbH, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Przewidywanie własności mechanicznych stali z mikrododatkiem niobu odkształcanych w zakresie dwufazowymPrediction of mechanical properties of niobium steel deformed in the two-phase region / A. BATOR, T. KONDEK, J. MAJTA, R. Kuziak, M. PIETRZYK // W: KomPlasTech 2004 : informatyka w technologii metali : materiały XI konferencji : Zakopane 11–14 stycznia 2004 / eds. M. Pietrzyk [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — ISBN10: 83-89541-16-5. — S. 223–230. — Bibliogr. s. 230, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Struktura i własności mechaniczne stali mikrostopowych po odkształcaniu w zakresie dwufazowymMicrostructure and mechanical properties of microalloyed steels after deformation in the two-phase region / Adam BATOR, Janusz MAJTA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2003 R. 70 nr 10, s. 402–408. — Bibliogr. s. 408, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, stal mikrostopowa, rozwój mikrostruktury, odkształcanie w zakresie dwufazowym

  keywords: mechanical properties, microalloyed steel, microstructure evolution, deformation in the two-phase region

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Study of high strain rate plastic deformation of low carbon microalloyed steels using experimental observation and computational modeling / J. MAJTA, A. K. Żurek, C. P. Trujillo, A. BATOR // Journal de Physique, IV ; ISSN 1155-4339. — 2003 vol. 110, s. 117–122. — Bibliogr. s. 122, Abstr.. — DYMAT 2003 : 7th International conference on Mechanical and physical behaviour of materials under dynamic loading = $7^{e}$ Congrès international sur le comportement méchanique et physique des matériaux sous sollicitations dynamiques : September 8–12, 2003 Porto, Portugal : proceedings / EDP Sciences ; Association DYMAT . — [S. l. : s. n.], 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/jp4:20030680

16
 • Thermomechanical analysis of wire rod rolling of microalloyed steels / A. BATOR, J. MAJTA, A. K. Żurek // W: ESAFORM : the 5th international conference on Material forming : Kraków, April 14–17, 2002 / eds. Maciej Pietrzyk, Zbigniew Mitura, Jacek Kaczmar. — Kraków : Publishing House „Akapit”, 2002. — S. 631–634. — Bibliogr. s. 634, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • The influence of thermomechanical treatment on the strain hardening of HSLA steel / A. BATOR, J. MAJTA, M. STEFAŃSKA-KĄDZIELA // W: ESAFORM : proceedings of the 6\textsuperscript{th} [sixth] international ESAFORM conference on Material forming : Salerno, Italy April 28–30, 2003 / ed. V. Brucato ; Università di Salerno. Dipartimento di Ingegneria Chimica ed Alimentare. Dipartimento di Ingegneria Meccanica. — Palermo : Nuova Ipsa Editore, 2003. — Opis część. wg okł.. — ISBN10: 8876762116. — S. 779–782. — Bibliogr. s. 782, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The texture development in the ${Nb-microalloyed}$ steels as an effect of intercritical rolling / Janusz MAJTA, Adam BATOR, Adam BUNSCH, Anna K. Zurek // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2003 vols. 426–432, s. 3709–3714. — Bibliogr. s. 3714, Abstr., Summ.. — THERMEC '2003 : international conference on Processing & manufacturing of advanced materials : July 7–11, 2003, Leganés, Madrid, Spain. Pt. 4 / eds. T. Chandra, Jose M. Torralba, T. Sakai ; Trans Tech Publications Ltd. — Switzerland [etc.] : TTP Ltd, 2003

 • keywords: texture, microalloyed steel, metal forming, microstructural characterization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.426-432.3709

19
 • Walcówka ze stali z mikrododatkami stopowymi do dalszego przerobu na zimnoMicroalloyed steel wire rod for subsequent cold forming / Janusz MAJTA, Janusz ŁUKSZA, Adam BATOR, Henryk Szynal // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2003 R. 70 nr 3, s. 95–103. — Bibliogr. s. 102–103

 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, modelowanie komputerowe, stal mikrostopowa, proces walcowania walcówki

  keywords: mechanical properties, microalloyed steel, computer modelling and simulation, wire rod rolling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wpływ kształtu próbek stosowanych w próbie rozciągania na charakter krzywej umocnienia[Effect of the shape of the tensile specimen on flow stress curve] / Valeriy PIDVYSOTSKYY, Adam BATOR, Jerzy GAWĄD, Maciej PIETRZYK // W: Forming 2003 : materiały X jubileuszowej konferencji : 10–13 września 2003 / Politechnika Śląska w Katowicach. Katedra Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej ; VŠB Technická Univerzita, Ostrava. Katedra Tvářeni materiálu ; STU, Bratislava. Katedra Tvárnenia MTF, Trnava. — Katowice : PŚ KMiTPP, 2003. — S. 121–126. — Bibliogr. s. 126, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wpływ obróbki cieplno-plastycznej na odkształcalność stali o podwyższonych własnościach mechanicznychStudy of the influence of thermomechanical treatment on mechanical behaviour of HSLA steels / Krzysztof MUSZKA, Janusz MAJTA, Adam BATOR // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2003 R. 48 nr 10–11, s. 495–498. — Bibliogr. s. 498, Streszcz., Abstr.. — Odkształcalność metali i stopów : V konferencja : Łańcut 18–21 listopada 2003 / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Warszawa : SIiTPH w Polsce, 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wpływ obróbki cieplno-plastycznej na własności mechaniczne stali TRIPAn effect of heat treatment and metalworking on the mechanical properties of a TRIP steel / Adam BATOR, Janusz MAJTA, Monika STEFAŃSKA-KĄDZIELA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 2, s. 65–69. — Bibliogr. s. 68–69, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, mikrostruktura, austenit, obróbka cieplno-plastyczna, stal TRIP

  keywords: mechanical properties, microstructure, heat treatment, deformation, austenite, TRIP steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wpływ promienia przejścia na jednorodność stanu naprężenia w próbie rozciąganiaInfluence of transition radius on stress homogeneity in tensile tests / V. PIDVYSOTSKYY, S. WĘGLARCZYK, A. BATOR // W: KomPlasTech 2003 : informatyka w technologii metali : materiały X [dziesiątej] konferencji : Wisła–Jawornik 12–15 stycznia 2003 / eds. F. Grosman [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2003. — S. 239–246. — Bibliogr. s. 246, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: