Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Bałut, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Applicability of the precision total station TCA2003 to surveys aimed at railway track adjustmentZastosowanie precyzyjnego tachymetru TCA2003 w pomiarach dla potrzeb regulacji osi torów kolejowych / Adam BAŁUT // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / kom. red. Jan Gocał [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału PAN, 2002. — (Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Geodezja ; 39). — Opis część. wg okł.. — S. 47–50. — Bibliogr. s. 50, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Application of a RTK-GPS technique in the process of 3-D location of georadar profile tracesZastosowanie techniki RTK-GPS w procesie przestrzennej lokalizacji śladów profili georadarowych / Łukasz ORTYL, Adam BAŁUT // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / Polish Academy of Sciences. — Kraków : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, cop. 2006. — (Proceedings of the Geodesy and Environmental Engineering Commission / Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. Geodesy ; ISSN 0079-3299 ; 42). — S. 27–44. — Bibliogr. s. 43, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania stałości osnowy zapory Czorsztyn-Niedzica w latach 1998-2003Investigations of stability of the Czorsztyn-Niedzica Dam control network / Adam BAŁUT // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2004 t. 10 z. 2, s. 101–111. — Bibliogr. s. 111, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badanie ruchów osuwiskowych metodami geodezyjnymi z wykorzystaniem pomiarów satelitarnych GPS[Examination of landslide movements by geodetic methods with application of GPS] / Adam BAŁUT, Jan GOCAŁ, Józef GORCZYCA // W: Ekologia w górnictwie a geofizyka : Ustroń–Zawodzie, 19–21 października 1994 : materiały konferencji / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geofizyki. — Kraków : Wydawnictwo CPPGSMiE PAN, 1994. — ISBN10: 83-86286-25-3. — S. 15–22. — Bibliogr. s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Investigations of earth dam deformations using GPS and classical surveying methods / Adam BAŁUT // W: 9th FIG International symposium on Deformation measurements : Olsztyn, 27–30 September, 1999 : abstracts / Olsztyn Uniwersity of Agriculture and Technology. The Institute of Geodesy. — [Olsztyn : s. n.], [1999]. — ISBN10: 83-88039-54-7. — S. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Metoda RT-GPS w geodezyjnej obsłudze wznoszenia i eksploatacji budowli wieżowychApplication of RT-GPS to construction and measurements of tall structures / Adam BAŁUT, Michał STRACH // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1999 t. 5 z. 2, s. 219–229. — Bibliogr. s. 228–229, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Precyzyjne pomiary drgań budowli przy użyciu naziemnego radaru interferometrycznegoPrecise structure vibration measurement using a ground-based interferometric radar / Jan GOCAŁ, Adam BAŁUT, Rafał KOCIERZ, Przemysław KURAS, Łukasz ORTYL, Tomasz OWERKO, Agata Rączka, Michał STRACH, Robert Szpyra // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 19, s. 123–142. — Bibliogr. s. 141, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-09-9

 • słowa kluczowe: interferometria radarowa, monitoring drgań, kominy, mosty i wiadukty, wieże, wibracje konstrukcji

  keywords: radar interferometry, vibration monitoring, bridges and viaducts, chimneys, towers, construction vibration

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Próba oceny przydatności metrologicznej cyfrowych instrumentów geodezyjnych do pomiaru niektórych charakterystyk geometrycznych maszyn i urządzeń mechanicznychAn attempt to assess metrological applicability of digital geodetic instruments to measurements of selected geometric characteristics of machines and mechanical devices / Adam BAŁUT, Andrzej TYKA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Świętokrzyska ; ISSN 1897-2683. Mechanika ; ISSN 0239-4979. — 1997 nr 63, s. 49–56. — Bibliogr. s. 56, Streszcz., Summ.. — Metrologia w technikach wytwarzania maszyn Kielce'97 : VII konferencja naukowo-techniczna. T. 1 / [Politechnika Świętokrzyska]. — Kielce : Wydawnictwo PŚ, [1997]. — Konferencja zorganizowana w ramach obchodów 100-lecia Fabryki Łożysk Tocznych „ISKRA” S. A.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • RTK GPS as a tool in monitoring of deformations of engineering structures / Jan GOCAŁ, Adam BAŁUT // W: 9th FIG International symposium on Deformation measurements : Olsztyn, 27–30 September, 1999 : abstracts / Olsztyn Uniwersity of Agriculture and Technology. The Institute of Geodesy. — [Olsztyn : s. n.], [1999]. — ISBN10: 83-88039-54-7. — S. 30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Technologie geodezyjne w monitoringu geotechnicznym OUOW „Żelazny Most”[Geotechnical monitoring of the ”Żelazny Most Tailings Storage Facility” by geodetic methods] / Janusz JURA, Wojciech JAŚKOWSKI, Adam BAŁUT // W: Monografia 40-lecia eksploatacji Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most / KGHM Polska Miedź. Oddział Zakład Hydrotechniczny ; [fotografie: KGHM Polska Miedź S.A ; redakcja: Paweł Stefanek]. — Lublin : KGHM Polska Miedź S. A., cop. 2017. — S. 158–169. — Bibliogr. s. 169, Streszcz.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Variacii gidrotermičeskoj struktury politermičeskogo lednika na Špicbergene[Variations of the hydrothermal structure of a polythermal glacier on Spitsbergen] / Â. Âniâ, [et al.], A. BAŁUT, B. A. Pivovar // Materialy glâciologičeskih issledovanij = Data of Glaciological Studies ; ISSN 0130-3686. — 2005 vyp. 99, s. 75–88. — Bibliogr. s. 87–88, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wstępna analiza przemieszczeń punktów osnowy poziomej ESP ŻarPreliminary analysis of the ESP Żar horizontal control network point displacements / Adam BAŁUT // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2, s. 131–139. — Bibliogr. s. 138–139, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEODEZJA/2006-02/Geodezja_2006_2_02.pdf

 • słowa kluczowe: GPS, neotektonika, pomiary deformacji

  keywords: deformation measurements, GPS, neotectonics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wyznaczenie współrzędnych stacjonarnej akademickiej bazy korekcyjnej DGPS Instytutu Geografii UJDetermination of coordinates of the academic DGPS base station at the Institute of Geography of the Jagiellonian University in Cracow / Adam BAŁUT, Piotr BANASIK, Władysław GÓRAL, Andrzej UZNAŃSKI // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1998 t. 4 z. 1, s. 21–24. — Bibliogr. s. 24, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Zastosowanie GPS w geodezji inżynieryjnej i pomiarach odkształceńApplication of the GPS measurements to deformation and engineering surveys / Adam BAŁUT // W: Nowoczesne technologie w geodezji i inżynierii środowiska : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska : Kraków 21–22 września 2001 roku / red. Zdzisław Sobczyk przy udziale Krzysztofa Grzywacza i Janusza Malickiego ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — Kraków : [AGH. WGGiIŚ], 2001. — ISBN10: 8391179982. — S. 7–14. — Bibliogr. s. 13–14, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: