Wykaz publikacji wybranego autora

Jakub Mokrzycki, dr inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kcw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4191-8419 orcid iD

ResearcherID: AAM-1980-2021

Scopus: 57209735580

PBN: 5e70929a878c28a047398cd9

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem15114
20221284
202133
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem15114
202212111
202133
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem15411
20221239
2021312
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem15411
20221248
202133
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem15411
20221248
202133
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem15411
20221248
2021331
 • Agronomic biofortification with Se, Zn, and Fe: an effective strategy to enhance crop nutritional quality and stress defense – a review / Justyna SZEREMENT, Alicja Szatanik-Kloc, Jakub MOKRZYCKI, Monika MIERZWA-HERSZTEK // Journal of Soil Science and Plant Nutrition ; ISSN 0718-9508. — 2022 vol. 22 iss. 1, s. 1129–1159. — Bibliogr. s. 1155–1159, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-12-03. — M. Mierzwa-Hersztek – dod. afiliacja: University of Agriculture in Krakow. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s42729-021-00719-2.pdf

  orcid iD
 • keywords: selenium, zinc, iron, agronomic biofortification, biofertilizer, nanofertilizer, plant nutrition

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s42729-021-00719-2

2
 • Assessment of ammonium ions removal from aqueous solutions using zeolite-composite materials derived from fly ash / Jakub MOKRZYCKI, Justyna SZEREMENT, Rafał Panek, Renata JAROSZ, Lidia MARCIŃSKA-MAZUR, Wojciech Franus, Tomasz BAJDA, Monika MIERZWA-HERSZTEK // W: ICM 2022 : 4th International Conference on Materials: advanced and emerging materials : 19–21 October 2022, Barcelona, Spain : program and abstract book. — [Basel : MDPI], [2022]. — S. 114. — Dostęp również online: {https://icm2022.sciforum.net/#session2438} [2022-10-28]. — M. Mierzwa-Hersztek - dod. afiliacja: University of Agriculture in Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Characterization of X-type zeolite composites derived from fly ash / Justyna SZEREMENT, Jakub MOKRZYCKI, Rafał Panek, Renata JAROSZ, Lidia MARCIŃSKA-MAZUR, Wojciech Franus, Tomasz BAJDA, Monika MIERZWA-HERSZTEK // W: ICM 2022 : 4th International Conference on Materials: advanced and emerging materials : 19–21 October 2022, Barcelona, Spain : program and abstract book. — [Basel : MDPI], [2022]. — S. 81. — Dostęp również online: {https://icm2022.sciforum.net/#session2438} [2022-10-28]. — M. Mierzwa-Hersztek - dod. afiliacja: University of Agriculture in Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Effectiveness of functionalized materials in promoting crop yield and quality / Lidia MARCIŃSKA-MAZUR, Renata JAROSZ, Michał Juda, Jakub MOKRZYCKI, Justyna SZEREMENT, Monika MIERZWA-HERSZTEK // W: ICDSUPL1-P015 [Dokument elektroniczny] : Environment-Plant-Animal-Product : 1\textsuperscript{st} International PhD student’s conference at the University of Life Sciences in Lublin : 26 April 2022 / eds. Katarzyna Ognik, Anna Stępniowska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : Publishing House of The University of Life Sciences, [2022]. — e-ISBN: 978-83-7259-360-3. — Ekran [1–2] abstract no. P015. — Tryb dostępu: https://conference-doctoral.up.lublin.pl/2022-volume/icdsupl1-p015/ [2022-05-05]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24326/ICDSUPL1.P015

6
 • Efficient removal of phosphate ions using Cu-modified zeolite X from fly ash / Jakub MOKRZYCKI, Monika Fedyna, Mateusz MARZEC, Justyna SZEREMENT, Rafał Panek, Renata JAROSZ, Lidia MARCIŃSKA-MAZUR, Agnieszka KLIMEK, Tomasz BAJDA, Wojciech Franus, Monika MIERZWA-HERSZTEK // W: 8\textsuperscript{th} EuChemS chemistry congress [Dokument elektroniczny] : 28 August – 1 September 2022, Lisbon, Portugal : detailed programme : [book of abstracts] / eds. Artur M. S. Silva, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Portugal] : Sociedade Portuguesa de Química, [2022]. — S. 829. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://euchems2022.eu/images/abstracts.pdf [2022-09-01]. — M. Mierzwa-Hersztek – dod. afiliacja: University of Agriculture in Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Enzymatic activity of soils polluted with polycyclic aromatic hydrocarbons and heavy metals after the application of mineral-organic mixtures / Justyna SZEREMENT, Jakub MOKRZYCKI, Renata JAROSZ, Lidia MARCIŃSKA-MAZUR, Monika MIERZWA-HERSZTEK // W: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym [Dokument elektroniczny] : książka abstraktów XXVIII konferencji naukowej : Kościelisko (Polska), 1-3 czerwca 2022 = Infrastructure and environment in circular economy : conference materials of XXVIII scientific conference / Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2022. — e-ISBN: 978-83-966062-0-4. — S. 59. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.infraeco.pl/pl/news?plik=2351 [2022-09-29]. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
 • Rolnicze zagospodarowanie zeolitów syntetyzowanych z popiołów lotnych jako element gospodarki o obiegu zamkniętym[Agricultural management of zeolites synthesized from fly ash as an element of the circular economy] / R. JAROSZ, L. MARCIŃSKA-MAZUR, J. SZEREMENT, J. MOKRZYCKI, M. MIERZWA-HERSZTEK // W: Infrastruktura i środowisko w gospodarce o obiegu zamkniętym [Dokument elektroniczny] : książka abstraktów XXVIII konferencji naukowej : Kościelisko (Polska), 1-3 czerwca 2022 = Infrastructure and environment in circular economy : conference materials of XXVIII scientific conference / Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2022. — e-ISBN: 978-83-966062-0-4. — S. 29. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.infraeco.pl/pl/news?plik=2351 [2022-09-29]. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The geometric mean of enzyme activities in soil contaminated with heavy metals after the application of the mineral-organic mixture / M. MIERZWA-HERSZTEK, R. JAROSZ, K. Gondek, M. Juda, K. Wolny-Koładka, J. MOKRZYCKI, J. SZEREMENT, L. MARCIŃSKA-MAZUR // W: 8th international conference on Sustainable solid waste management [Dokument elektroniczny] : 23–26 June 2021, Thessaloniki, Greece : [virtual]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Athens : National Technical University], [2021]. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://uest.ntua.gr/thessaloniki2021-poster-session/wp-content/uploads/CostEstimationPayment/60bfc6981fb74Tc1pn/4557_THESSALONIKI2021_Jarosz_Renata_correct_version.pdf [2021-10-18]. — Bibliogr. s. [2]. — Dostęp do posteru: {http://uest.ntua.gr/thessaloniki2021-poster-session/wp-content/uploads/CostEstimationPayment/60bfc6981fb74Tc1pn/9243_RJ_The_geometric_mean_of_enzyme_activities_in_soil_contaminated_with_heavy_metals_after_the_application_of_the_mineral-organic_mixture.pdf} [2021-10-19]. — M. Mierzwa-Hersztek - dod. afiliacja: Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture in Krakow. K. Wolny-Koładka - afiliacja: University of Agriculture in Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • The influence of temperature on acid activation of bentonite from Kopernica (Slovakia) / Agnieszka KLIMEK, Judyta Gacur, Jakub MOKRZYCKI // W: MECC'20/22 : 10\textsuperscript{th} Jubilee Mid-European Clay Conference : Kliczków, Poland, September 11-15, 2022 : book of abstracts / eds. Katarzyna Górniak, Tadeusz Szydłak, Mateusz Sęk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2022]. — ISBN: 978-83-65955-60-9. — S. 51. — Bibliogr. s. 51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • The influence of the \emph{Miscanthus giganteus} pyrolysis temperature on the application of obtained biochars as solid biofuels and precursors of high surface area activated carbons / Jakub MOKRZYCKI, Aneta MAGDZIARZ, Piotr Rutkowski // Biomass & Bioenergy ; ISSN 0961-9534. — 2022 vol. 164 art. no. 106550, s. 1–13. — Bibliogr. s. 11–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-08-10

  orcid iD
 • keywords: adsorption, activated carbon, biochar, biofuel, isoproturon

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.biombioe.2022.106550

14
 • The influence of zeolite X ion-exchangeable forms and impregnation with copper nitrate on the adsorption of phosphate ions from aqueous solutions / Jakub MOKRZYCKI, Monika Fedyna, Mateusz MARZEC, Rafał Panek, Justyna SZEREMENT, Lidia MARCIŃSKA-MAZUR, Renata JAROSZ, Tomasz BAJDA, Wojciech Franus, Monika MIERZWA-HERSZTEK // Journal of Water Process Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2214-7144. — 2022 vol. 50 art. no. 103299, s. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 12–13, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-11-09. — M. Mierzwa-Hersztek - dod. afiliacja: Department of Agricultural and Environmental Chemistry, University of Agriculture, Krakow, Poland

  orcid iD
 • keywords: waste utilization, phosphate ions adsorption, zeolite ion exchange, fly-ash zeolites

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jwpe.2022.103299

15
 • Treatment of contaminated soil with mineral-organic mixtures and the determination of the content of polycyclic aromatic hydrocarbons / SZEREMENT, J., KOWALSKI, A., JUREK, K., MOKRZYCKI, J., JAROSZ, R., MARCIŃSKA-MAZUR, L., Gondek, K., MIERZWA-HERSZTEK, M. // W: ICA 2021 [Dokument elektroniczny] : 13th International Conference on Agrophysics: agriculture in changing climate : 15\textsuperscript{th}-16\textsuperscript{th} November, 2021, Lublin, Poland : online : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Lublin] : Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, cop. 2021. — e-ISBN: 978-83-89969-72-9. — S. 188. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.agrophysics.org/wp-content/uploads/2021/11/ICA-2021-Book-of-Abstracts.pdf [2021-11-24]. — Bibliogr. s. 188. — M. Mierzwa-Hersztek - dod. afiliacja: University of Agriculture in Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: