Wykaz publikacji wybranego autora

Konrad Wojtaszek, mgr inż.

doktorant

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


 • 2022

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


 • 2021

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-4168-9281 orcid iD

ResearcherID: EFA-0386-2022

Scopus: 57225103946

PBN: 617b5ca87523400564d5377d
1
 • [referat, 2022]
 • TytułAdsorption of rare earth ions on magnetically modified activated carbon
  AutorzyKarolina KOŁCZYK-SIEDLECKA, Dawid KUTYŁA, Konrad WOJTASZEK, Marek WOJNICKI, Piotr ŻABIŃSKI
  ŹródłoProceedings of the 12textsuperscript{th} PAMIR international conference fundamental and applied MHD [Dokument elektroniczny] : 3–7 July 2022, Krakow, Poland. — [Poland : s. n.], [2022]. — S. 286–290
2
 • [referat w czasopiśmie, 2022]
 • TytułAnalysis of the kinetics ions Ho(III), Pr(III), Gd(III) transport at the liquid-liquid interface in the presence of a magnetic field gradient
  AutorzyK. WOJTASZEK, K. KOŁCZYK-SIEDLECKA, F. CEBULA, T. MICHAŁEK, M. WOJNICKI
  ŹródłoMagnetohydrodynamics. — 2022 vol. 58 no. 4, s. 515–521. — tekst: http://mhd.sal.lv/Download/mydownload.php?ed=rn&vol=58&nr=4&an=16&p1=515&p2=515
3
 • [referat, 2022]
 • TytułAnalysis of the kinetics of transport of selected rare earth ions at the liquid-liquid interface in the presence of a magnetic field gradient
  AutorzyKonrad WOJTASZEK, Filip CEBULA, Marek WOJNICKI
  ŹródłoProceedings of the 12textsuperscript{th} PAMIR international conference fundamental and applied MHD [Dokument elektroniczny] : 3–7 July 2022, Krakow, Poland. — [Poland : s. n.], [2022]. — S. 281–285
4
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2023]
 • TytułElectrochemical method of copper powder synthesis on rotating electrode in the presence of surfactants
  AutorzyK. WOJTASZEK, F. CEBULA, B. Partyka, P. Deszcz, G. WŁOCH, R. P. Socha, K. Woźny, P. ŻABIŃSKI, M. WOJNICKI
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2023 vol. 68 no. 1, s. 375-386. — tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol1_2023/50.pdf
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułMilk-derived carbon quantum dots: study of biological and chemical properties provides evidence of toxicity
  AutorzyHasan SHABBIR, Konrad WOJTASZEK, Bogdan RUTKOWSKI, Edit Csapó, Marek Bednarski, Anita Adamiec, Monika Głuch-Lutwin, Barbara Mordyl, Julia Druciarek, Magdalena Kotańska, Piotr Ozga, Marek WOJNICKI
  ŹródłoMolecules [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2022 vol. 27 iss. 24 art. no. 8728, s. 1–19. — tekst: https://www.mdpi.com/1420-3049/27/24/8728/pdf?version=1670580333
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2023]
 • TytułRecovery of Pd(II) ions from aqueous solutions using activated carbon obtained in a single-stage synthesis from cherry seeds
  AutorzyTomasz MICHAŁEK, Konrad WOJTASZEK, Stanisław MAŁECKI, Kamil KORNAUS, Szymon Wandor, Julia Druciarek, Krzysztof FITZNER, Marek WOJNICKI
  ŹródłoC-Journal of Carbon Research [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2023 vol. 9 iss. 2 art. no. 46, s. 1–18. — tekst: https://www.mdpi.com/2311-5629/9/2/46/pdf?version=1682671692
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułSynthesis and catalytic studies of nanoalloy particles based on bismuth, silver, and rhenium
  AutorzyKonrad WOJTASZEK, Katarzyna SKIBIŃSKA, Filip CEBULA, Tomasz TOKARSKI, Marc Escribà-Gelonch, Volker Hessel, Marek WOJNICKI
  ŹródłoMetals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2022 vol. 12 iss. 11 art. no. 1819, s. 1-20. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-4701/12/11/1819/pdf?version=1666858682
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2023]
 • TytułSynthesis and catalytic study of NiAg bimetallic core–shell nanoparticles
  AutorzyKonrad WOJTASZEK, Filip CEBULA, Bogdan RUTKOWSKI, Magdalena WYTRWAŁ, Edit Csapó, Marek WOJNICKI
  ŹródłoMaterials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2023 vol. 16 iss. 2 art. no. 659, s. 1-16. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/16/2/659/pdf?version=1673327503
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2023]
 • TytułThe mechanism of phase transfer synthesis of silver nanoparticles using a fatty amine as extractant/phase transfer agent
  AutorzyKonrad WOJTASZEK, Tomasz TOKARSKI, Dawid KUTYŁA, Karolina KOŁCZYK-SIEDLECKA, Piotr ŻABIŃSKI, Edit Csapó, Robert P. Socha, Marc Escribà-Gelonch, Volker Hessel, Marek WOJNICKI
  ŹródłoMetals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2023 vol. 13 iss. 5 art. no. 882, s. 1–18. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-4701/13/5/882/pdf?version=1683020513
11
12