Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Szudek, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem12111
202233
2021615
202011
201922
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1293
202233
2021651
202011
2019211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1257
202233
2021624
202011
201922
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem12111
202233
2021651
202011
201922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem12111
202233
2021651
202011
201922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem12111
202233
2021651
202011
2019221
2
 • Grouts with highly thermally conductive binder for low-temperature geothermal applications / Maksymilian FRĄC, Wojciech SZUDEK, Paulina SZOŁDRA, Waldemar PICHÓR // Construction and Building Materials ; ISSN 0950-0618. — 2021 vol. 295 art. no. 123680, s. 1–10. — Bibliogr. s. 9–10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-05-27. — tekst: https://tiny.pl/rzlvq

 • keywords: cement grout, thermal conductivity, geothermal energy, graphite, ground source heat pump

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.conbuildmat.2021.123680

3
 • Implementation of alternative mineral additives in low-emission sustainable cement composites / Ewa KAPELUSZNA, Wojciech SZUDEK, Paweł Wolka, Adam Zieliński // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2021 vol. 14 iss. 21 art. no. 6423, s. 1–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19–20, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-10-26. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/21/6423/pdf

 • keywords: sustainability, bentonite, zeolite, cement hydration, diatomite, mineral additives, supplementary cementitious materials, trass

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma14216423

4
 • Influence of waste glass powder addition on the microstructure and mechanical properties of autoclaved building materials / Wojciech SZUDEK, Łukasz GOŁEK, Grzegorz MALATA, Zdzisław PYTEL // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2022 vol. 15 iss. 2 art. no. 434, s. 1-10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 9-10, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-01-07. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/15/2/434/pdf

 • keywords: sustainability, autoclaved aerated concrete, tobermorite, sand–lime brick, waste glass powder, waste glass cullet, mineral additive

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma15020434

5
 • Synthesis and characterization of $TiO_{2}$ thin film on fly ash cenospheresSynteza i charakterystyka cienkiej warstwy $TiO_{2}$ osadzonej na mikrosferach z popiołów lotnych / Paulina SZOŁDRA, Waldemar PICHÓR, Katarzyna CHOLEWA-KOWALSKA, Anna ADAMCZYK, Wojciech SZUDEK // Composites Theory and Practice : [czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych] ; ISSN 2084-6096. — Tytuł poprz.: Kompozyty ; ISSN: 1641-8611. — 2019 vol. 19 iss. 2, s. 71–75. — Bibliogr. s. 75. — tekst: https://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/1308_2019t02_paulina-szoldra-waldemar-.pdf

 • słowa kluczowe: metoda zol-żel, cienkie warstwy TiO2, tetrabutanolan tytanu, mikrosfery z popiołów lotnych

  keywords: sol-gel method, titanium(IV) butoxide, fly ash cenospheres, TiO2 thin film

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • The effect of the type of activator anion on the hydration of ground granulated blast furnace slag / Łukasz P. GOŁEK, Wojciech SZUDEK, Michał Malik // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2022 vol. 15 iss. 8 art. no. 2835, s. 1–26. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 25–26, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-04-12. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/15/8/2835/pdf?version=1649765161

 • keywords: alkali activation, blast furnace slag, anions, alkali-activated materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/ma15082835

8
 • The influence of ground waste glass powder addition on the microstructure of autoclaved lime-quartz pastes / Wojciech SZUDEK, Łukasz GOŁEK, Zdzisław PYTEL // W: Materials, Methods & Technologies [Dokument elektroniczny] : 23rd international conference : 19-22 August 2021, Burgas, Bulgaria. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Bulgaria] : Science Events Ltd., [2021]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.sciencebg.net/en/conferences/materials-methods-and-technologies/ [2021-09-17]. — Dostęp do pełnego tekstu po zalogowaniu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wpływ dodatku mielonej stłuczki szklanej na wytrzymałość oraz mikrostrukturę zaczynów i zapraw z cementu portlandzkiegoThe influence of ground waste glass cullet addition on the compressive strength and microstructure of Portland cement pastes and mortars / Łukasz GOŁEK, Wojciech SZUDEK, Monika Błądek, Monika Cięciwa // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2020 vol. 25 iss. 6, s. 480–494. — Bibliogr. s. 493–494, Streszcz., Summ.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://cementwapnobeton.pl/pdf/2020/2020_6/480_494_05_Golek.pdf

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, stłuczka szklana, właściwości pucolanowe, hydratacja szkła

  keywords: microstructure, glass cullet, pozzolanic properties, glass hydration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.32047/CWB.2020.25.6.5

10
11
 • Wpływ temperatury na długoterminowe właściwości zapraw zawierających odpadowe szkło i mielony granulowany żużel wielkopiecowyEffect of temperature on the long-term properties of mortars containing waste glass powder and ground granulated blast furnace slag / Jakub SZYDŁOWSKI, Wojciech SZUDEK, Łukasz GOŁEK // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2021 vol. 26 iss. 4, s. 264-278. — Bibliogr. s. 276-278. — Tekst pol.-ang.. — tekst: https://cementwapnobeton.pl/pdf/2021/2021_4/264_278_01_Szydlowski.pdf

 • słowa kluczowe: recykling, wytrzymałość na ściskanie, autoklawizacja, właściwości pucolanowe, dodatkowe materiały wiążące, dojrzewanie w podwyższonej temperaturze, ekspansja, reakcja z krzemionką

  keywords: expansion, compressive strength, waste utilization, ASR, autoclaving, pozzolanic material, elevated temperature, supplementary cementitious materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.32047/CWB.2021.26.4.1

12
 • Zastosowanie mielonej stłuczki szklanej w przemysłowej produkcji betonowych elementów prefabrykowanychUtilization of ground waste glass cullet in the industrial production of precast concrete elements / Łukasz GOŁEK, Wojciech SZUDEK, Grzegorz ŁÓJ // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2021 vol. 26 iss. 2, s. 118–133. — Bibliogr. s. 131–133, Streszcz., Summ.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://cementwapnobeton.pl/pdf/2021/2021_2/118_133_07_Golek.pdf

 • słowa kluczowe: popiół lotny, stłuczka szklana, keramzyt, kruszywo z recyklingu, beton prefabrykowany

  keywords: fly ash, waste glass, recycled aggregate, precast concrete, expanded clay

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.32047/cwb.2021.26.2.6