Wykaz publikacji wybranego autora

Jakub Szymiczek, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kseuoś, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8650-0396 orcid iD

ResearcherID: DYD-3814-2022

Scopus: 57221679127

PBN: 5e709299878c28a047398be9

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem244182
202411
202312291
202233
2021514
2020211
201911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem24177
202411
20231293
2022321
2021532
2020211
201911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem24177
202411
20231293
2022321
2021532
2020211
201911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem24519
202411
20231239
2022312
2021514
202022
201911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem241014
202411
20231248
2022312
2021523
2020211
201911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem24204
202411
20231293
202233
202155
2020211
2019111
 • Air density measuring device - innovative design, calibration and exemplary results / Jakub SZYMICZEK // Instrumentation Mesure Métrologie ; ISSN 1631-4670. — 2020 vol. 19 no. 6, s. 413–419. — Bibliogr. s. 419, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-12-29. — tekst: http://www.iieta.org/download/file/fid/46111

  orcid iD
 • keywords: moist air density, humidity calibration, saturated salt solutions, air density measurement

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18280/i2m.190602

2
 • Analiza doboru źródła ciepła w budynku jednorodzinnymAnalysis of the heat source selection in a single-family building / Jakub SZYMICZEK // Rynek Instalacyjny ; ISSN 1230-9540. — 2019 nr 3, s. 67–71. — Bibliogr. s. 71, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: pompa ciepła, analiza kosztów, źródło ciepła

  keywords: heat pump, heat source, expense analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza techniczna i ekonomiczna wykorzystania ciepła geotermalnego w MZEC OławaTechnical and economical analysis of geothermal heat utilization in Oława’s heating plant / Jacek ZIMNY, Mieczysław Struś, Jakub SZYMICZEK, Krzysztof SZCZOTKA, Piotr MICHALAK // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2022 nr 5, s. 31–39. — Bibliogr. s. 37–39, Streszcz., Summ.. — J. Zimny, J. Szymiczek, K. Szczotka, P. Michalak – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — J. Zimny – dod. afiliacja: Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. J. Sokołowskiego

 • słowa kluczowe: energia geotermalna, ciepłownia geotermalna, studium wykonalności, samowystarczalność energetyczna, LCoH, sprężarkowe pompy ciepła dużej mocy, SPCDM

  keywords: geothermal energy, feasibility study, geothermal heating plant, high power compressor heat pumps, LCoH

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza wpływu zastosowania odnawialnych źródeł energii na charakterystykę energetyczną budynku jednorodzinnegoAnalysis of impact application of renewable energy sources on energy characteristics of a single-family building / Krzysztof SZCZOTKA, Jakub SZYMICZEK, Piotr MICHALAK // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2022 nr 5, s. 21–30. — Bibliogr. s. 29–30, Streszcz., Summ.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, energia pierwotna, charakterystyka energetyczna, energia końcowa, energia użytkowa

  keywords: renewable energy sources, energy performance, primary energy, final energy, utility energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Application of a flying robot (drone) in the search and analysis of air pollution sources / Michał Bełzak, Jakub SZYMICZEK, Robert Taube // W: SGEM 2021 [Dokument elektroniczny] : 21st international Scientific GeoConference SGEM 2021 : 7–10 December 2021, Albena, Bulgaria, Vol. 21 book number 4.2 / eds. Oleksandr Trofymchuk, Baiba Rivza. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Sofia : SGEM, [2021]. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — e-ISBN: 978-619-7603-34-7. — S. 189–194. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.sgem.org/index.php/peer-review-and-metrics/jresearch?view=publication&task=show&id=8344 [2022-06-13]. — Bibliogr. s. 193–194, Abstr.. — Dostęp po zalogowaniu

 • keywords: UAV, air pollution, particulate matter, inspection, drone, smog

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2021V/4.2/s19.18

6
 • Audit-based energy performance analysis of multifamily buildings in south-east Poland / Piotr MICHALAK, Krzysztof SZCZOTKA, Jakub SZYMICZEK // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2023 vol. 16 iss. 12 art. no. 4828, s. 1–21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 18–21, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-06-20. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/16/12/4828/pdf?version=1687263552

  orcid iD
 • keywords: energy performance, correlation, EN ISO 13790, energy audit, multi-family buildings, EN 12831

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en16124828

7
 • Badania parametrów termodynamicznych sprężarkowej powietrznej pompy ciepła w celu poprawy efektywności energetycznejResearch of thermodynamic parameters of air compressor heat pump to improve energy efficiency / Krzysztof SZCZOTKA, Jacek ZIMNY, Mieczysław Struś, Piotr MICHALAK, Jakub SZYMICZEK // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2021 nr 2, s. 54–64. — Bibliogr. s. 63–64, Streszcz., Summ.. — J. Zimny - dod. afiliacja: Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. J. Sokołowskiego ; K. Szczotka, J. Zimny, P. Michalak, J. Szymiczek - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

  orcid iD
 • słowa kluczowe: pompy ciepła, COP, efektywność energetyczna, obiegi termodynamiczne

  keywords: heat pumps, energy efficiency, COP, thermodynamic cycles

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Efficiency of a compressor heat pump system in different cycle designs: a simulation study for low-enthalpy geothermal resources / Jakub SZYMICZEK, Krzysztof SZCZOTKA, Marian BANAŚ, Przemysław Jura // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2022 vol. 15 iss. 15 art. no. 5546, s. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 16–19, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-07-30. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/15/5546/pdf?version=1659173130

  orcid iD
 • keywords: renewable energy sources, geothermal energy, heat pump, COP, low enthalpy geothermal, Ebsilon, thermodynamic cycle design

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en15155546

9
 • Energy effectiveness or economic profitability? : a case study of thermal modernization of a school building / Piotr MICHALAK, Krzysztof SZCZOTKA, Jakub SZYMICZEK // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2021 vol. 14 iss. 7 art. no. 1973, s. 1–21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 17–21, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-04-02. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/7/1973/pdf

  orcid iD
 • keywords: primary energy, life span, thermal modernization, energy audit, SPBT, usable energy, air pollutants emission

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en14071973

10
 • Improving the energy efficiency of public utility buildings in Poland through thermomodernization and renewable energy sources — a case study / Anna Barwińska-Małajowicz, Radosław Pyrek, Krzysztof SZCZOTKA, Jakub SZYMICZEK, Teresa Piecuch // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2023 vol. 16 iss. 10 art. no. 4021, s. 1–21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 19–21, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-05-11. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/16/10/4021/pdf?version=1683781431

  orcid iD
 • keywords: renewable energy sources, energy efficiency, case study, thermomodernization, desk research

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en16104021

11
 • Możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Polsce – elektrociepłownia Rogoźno, obieg ORCPossibilities for use geothermal energy in Poland - modernisation of district heating system in town of Rogóźno / Jakub SZYMICZEK, Krzysztof SZCZOTKA, Jacek ZIMNY, Mieczysław Struś // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2023 nr 4, s. 15–22. — Bibliogr. s. 21–22, Streszcz., Summ.. — J. Szymiczek, K. Szczotka, J. Zimny - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; J. Zimny - dod. afiliacja: Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. J. Sokołowskiego, Kraków

 • słowa kluczowe: dublet geotermalny, sprężarkowe pompy ciepła dużej mocy, SPCDM, elektrociepłownia geotermalna, obieg ORC

  keywords: geothermal doublet, Organic Rankine Cycle, high power compressor heat pumps, geothermal CHP plant

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Polsce – modernizacja systemu ciepłowniczego miasta BukPossibilities for use geothermal energy in Poland - modernisation of the district heating system in the town of Buk / Jacek ZIMNY, Mieczysław Struś, Jakub SZYMICZEK, Krzysztof SZCZOTKA // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2023 nr 3, s. 59–64. — Bibliogr. s. 63–64, Streszcz., Summ.. — J. Zimny, J. Szymiczek, K. Szczotka - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; J. Zimny - dod. afiliacja: Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. J. Sokołowskiego, Kraków

 • słowa kluczowe: geotermia, dublet geotermalny, ORC, ciepłownia geotermalna, sprężarkowe pompy ciepła dużej mocy, SPCDM, Kalina, elektrociepłownia geotermalna

  keywords: geothermal energy, geothermal doublet, Organic Rankine Cycle, high power compressor heat pumps, geothermal heat plant, geothermal CHP plant

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Wielkopolsce - modernizacja systemu ciepłowniczego Nowego TomyślaPossibilities for use of geothermal energy in Greater Poland province - modernization of the Nowy Tomyśl heating system / Jakub SZYMICZEK // W: Young scientists in power engineering [Dokument elektroniczny] : the II edition of the XII conference : KME : [9–11.12.2020, Wrocław] : book of abstracts = [Konferencja "Młodzi w Energetyce"] / red. zesz. Artur Machalski, Maciej Cholewiński. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wrocław : Politechnika Wrocławska], [2020]. — S. 54–55. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://kme.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/ksiazka_streszczen_kme_2020ed2-2.pdf [2021-01-04]. — Bibliogr. s. 55. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Możliwości wykorzystania energii geotermalnej w Wielkopolsce - modernizacja systemu ciepłowniczego Nowego TomyślaPossibilities for use of geothermal energy in Greater Poland province - modernization of the Nowy Tomyśl heating system / Jacek ZIMNY, Mieczysław Struś, Wojciech Kowalski, Jakub SZYMICZEK, Piotr MICHALAK, Krzysztof SZCZOTKA // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2021 nr 1, s. 26-37. — Bibliogr. s. 36-37, Streszcz., Summ.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  orcid iD
 • słowa kluczowe: energia geotermalna, dublet geotermalny, studium wykonalności, sprężarkowe pompy ciepła dużej mocy, SPCDM

  keywords: geothermal energy, geothermal doublet, feasibility study, high power compressor heat pumps

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Obliczenia skraplacza pompy ciepła - studium przypadku sprężarkowej pompy ciepła 5 MWtCalculations of heat pump condenser - case study of 5 MWt compressor heat pump / Antoni KALUKIEWICZ, Piotr GOSPODARCZYK, Jerzy WOJCIECHOWSKI, Grzegorz STOPKA, Krzysztof SZCZOTKA, Jakub SZYMICZEK // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2023 nr 6, s. 49–58. — Bibliogr. s. 58, Streszcz., Summ.. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: proces skraplania, równania kryterialne, miejski system ciepłowniczy, sprężarkowa pompa ciepła

  keywords: compressor heat pump, district heating system, condensation, criterial equations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Proponowane przykłady zamiany spalania kopalin na wysokowydajne i efektywne energetycznie geotermalne systemy ciepłownicze gmin Polski z wykorzystaniem lokalnych OZE[Proposed examples of combustion heating elimination and switch to high-efficency geothermal district heating systems in Polish municipalities] / Mieczysław Struś, Jacek Zimny, Krzysztof SZCZOTKA, Jakub SZYMICZEK // W: VIII Ogólnopolski kongres geotermalny [Dokument elektroniczny] : 29 XI-01 XII 2023, Kraków : książka rozszerzonych abstraktów / red. Aleksandra Kasztelewicz. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, 2023. — e-ISBN: 978-83-65874-06-1. — S. 44–45. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://kongresgeotermalny.pl/wp-content/uploads/2023/11/8-OKG-Ksiazka-Abstraktow.pdf [2023-12-08]. — Bibliogr. s. 45

 • słowa kluczowe: zasoby geotermalne, ciepłownictwo sieciowe, sprężarkowe pompy ciepła dużej mocy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Propozycja wykorzystania energii geotermalnej na Dolnym Śląsku – modernizacja systemu ciepłowniczego miasta OławaProposal for use of geothermal energy in Greater Poland province – modernization of the Oława city heating system / Jacek ZIMNY, Mieczysław Struś, Jakub SZYMICZEK, Marek Gmiterek, Krzysztof SZCZOTKA, Piotr MICHALAK // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2021 nr 4, s. 39–51. — Bibliogr. s. 49–51, Streszcz., Summ.. — J. Zimny, J. Szymiczek, K. Szczotka, P. Michalak – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

  orcid iD
 • słowa kluczowe: energia geotermalna, ciepłownia geotermalna, studium wykonalności, samowystarczalność energetyczna, LCoH, sprężarkowe pompy ciepła dużej mocy, SPCDM

  keywords: geothermal energy, feasibility study, geothermal heating plant, high power compressor heat pumps, energy selfsufficiency, LCoH

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Samowystarczalna energetycznie ciepłownia geotermalna Oława – 12,2 MWt, Cz. 1[Self-sufficient geothermal heat plant Oława – 12.2 MWt] / Jacek ZIMNY, Krzysztof SZCZOTKA, Jakub SZYMICZEK, Mieczysław Struś // Energetyka Cieplna i Zawodowa ; ISSN 1734-7823. — 2023 nr 4, s. 54–56, 59–63. — Bibliogr. s. 62–63. — J. Zimny, K. Szczotka, J. Szymiczek - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — tekst: https://www.kierunekbmp.pl/Resources/magazyn/4_2023_energetyka_portal.pdf

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Termomodernizacja jako mechanizm poprawy efektywności energetycznej i ekologicznejThermomodernization as mechanism for improving energy and ecological efficiency / Krzysztof SZCZOTKA, Jakub SZYMICZEK, Jacek ZIMNY, Mieczysław Struś // Rynek Energii ; ISSN 1425-5960. — 2023 nr 4, s. 36–43. — Bibliogr. s. 42–43, Streszcz., Summ.. — K. Szczotka, J. Szymiczek, J. Zimny - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; J. Zimny - dod. afiliacja: Polska Geotermalna Asocjacja im. prof. J. Sokołowskiego, Kraków

 • słowa kluczowe: efektywność energetyczna, termomodernizacja, audyt energetyczny, energia końcowa, energia użytkowa

  keywords: energy efficiency, thermal modernization, energy audit, usable energy, final energy, non renewable primary energy, emission of air pollutants

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Thermomodernization as a mechanism for improving energy efficiency and reducing emissions of pollutants into the atmosphere in a public utility building / Krzysztof SZCZOTKA, Anna Barwińska-Małajowicz, Jakub SZYMICZEK, Radosław Pyrek // Energies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2023 vol. 16 iss. 13 art. no. 5026, s. 1–24. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 23–24, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-06-28. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/16/13/5026/pdf?version=1687959531

  orcid iD
 • keywords: energy efficiency, CO2 emissions, thermal modernization, energy audit, usable energy, final energy, non renewable primary energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/en16135026

21
22
23
 • Wykorzystanie energii geotermalnej w mieście BukThe use of geothermal energy in the city of Buk / Jacek ZIMNY, Mieczysław Struś, Jakub SZYMICZEK, Krzysztof SZCZOTKA // Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2391-9361. — 2023 vol. 12 iss. 1, s. 129–136. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 135–136, Streszcz., Abstr.. — J. Zimny, J. Szymiczek, K. Szczotka - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — tekst: http://www.stegroup.pl/attachments/category/46/12_%20%E2%80%94%20kopia.pdf

 • słowa kluczowe: geotermia, dublet geotermalny, ORC, ciepłownia geotermalna, sprężarkowe pompy ciepła dużej mocy, SPCDM, Kalina, elektrociepłownia geotermalna

  keywords: geothermal energy, geothermal doublet, Organic Rankine Cycle, high power compressor heat pumps, geothermal heat plant, geothermal CHP plant

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wykorzystanie energii geotermalnej w mieście BukThe use of geothermal energy in the city of Buk / Jacek ZIMNY, Mieczysław Struś, Jakub SZYMICZEK, Krzysztof SZCZOTKA // W: Energy, environment, intelligent use of minerals: management and sustainable development : 22–24.05.2023 r., Politechnika Śląska CKU w Rybniku = [8 edycja międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej "Energia, środowisko, eksploatacja kopalin - zarządzanie i zrównoważony rozwój"]. — Warszawa : STE Group, 2023. — ISBN: 978-83-952420-7-6. — S. 129–136. — Bibliogr. s. 135–136, Streszcz., Abstr.. — Przedruk artykułu z czasopisma: Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji. - 2023 vol. 12 iss. 1 s. 129–136. — J. Zimny, J. Szymiczek, K. Szczotka - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: geotermia, dublet geotermalny, ORC, ciepłownia geotermalna, sprężarkowe pompy ciepła dużej mocy, SPCDM, Kalina, elektrociepłownia geotermalna

  keywords: geothermal energy, geothermal doublet, Organic Rankine Cycle, high power compressor heat pumps, geothermal heat plant, geothermal CHP plant

  cyfrowy identyfikator dokumentu: