Wykaz publikacji wybranego autora

Oleksandr Cherniushok, mgr

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej


 • 2022

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-2261-7795 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57200185121

PBN: 6215aa387523402df0880749Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem3921162
202411
202311722
20221376
2021835
2020422
201922
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem39138
202411
202311110
20221313
202188
202044
201922
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem39930
202411
20231129
20221358
2021817
202044
2019211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem391326
202411
20231129
20221358
2021844
2020422
201922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem391524
202411
20231129
20221358
2021853
2020422
201922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem391524
202411
20231129
20221358
2021853
2020422
2019221
2
3
 • Effect of rare-earth doping on the structural and optical properties of the $Ag_{3}AsS_{3}$ crystals / O. V. Smitiukh, O. V. Marchuk, Y. M. Kogut, V. O. Yukhymchuk, N. V. Mazur, G. L. Myronchuk, S. M. Ponedelnyk, O. I. CHERNIUSHOK, T. O. PARASHCHUK, O. Y. Khyzhun, K. T. WOJCIECHOWSKI, A. O. Fedorchuk // Optical and Quantum Electronics ; ISSN 0306-8919. — 2022 vol. 54 iss. 4 art. no. 224, s. 1–15. — Bibliogr. s. 12–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-03-21. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11082-022-03542-w.pdf

  orcid iD
 • keywords: Raman spectroscopy, rare-earth doping, second harmonic generation, proustite, non linear optical materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11082-022-03542-w

4
5
6
 • Enhanced electronic transport and low thermal conductivity in eco-friendly $Cu_{2}CoSnS_{4–x}Se_{x}$ diamond-like materials / T. PARASHCHUK, O. CHERNIUSHOK, O. Smitiukh, O. Marchuk, K. T. WOJCIECHOWSKI // W: ECT 2023 [Dokument elektroniczny] : 19th European conference on Thermoelectrics : September 17-21, 2023, Prague, Czech Republic : book of abstracts / eds. Čestmír Drašar, Jiří Hejtmánek ; Univeristy of Pardubice, Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Pardubice : University of Pardubice, cop. 2023. — e-ISBN:  978-80-7560-478-1. — S. 124, CT61. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://thermoelectric-conference.eu/admin/scripts/source/Book%20of%20Abstracts_ECT2023.pdf [2023-10-06]. — Dostęp po zalogowaniu

 • keywords: crystal structure, thermoelectric figure of merit, carrier mobility, lattice thermal conductivity, ultrasonic properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Entropy-induced multivalley band structures improve thermoelectric performance in $p-Cu_{7}P(S_{x}Se_{1–x})_{6}$ argyrodites / Oleksandr CHERNIUSHOK, Taras PARASHCHUK, Janusz TOBOŁA, Son D. N. Luu, Artem Pogodin, Oleksandr Kokhan, Ihor Studenyak, Igor Barchiy, Michał Piasecki, Krzysztof T. WOJCIECHOWSKI // ACS Applied Materials & Interfaces ; ISSN 1944-8244. — 2021 vol. 13 iss. 33, s. 39606–39620. — Bibliogr. s. 39618–39620, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-08-13. — O. Cherniushok, T. Parashchuk, K. T. Wojciechowski – dod. afiliacja: Lukasiewicz Research Network, Krakow Institute of Technology. — tekst: https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acsami.1c11193

  orcid iD
 • keywords: electronic structure, thermoelectric properties, solid solution, entropy engineering, Cu-based argyrodites, liquid like materials, multi-valley band structure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1021/acsami.1c11193

9
 • Gamma-argyrodite structure material for thermoelectric conversion and the method of obtaining the same / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOJCIECHOWSKI Krzysztof, PARASHCHUK Taras, CHERNIUSHOK Oleksandr. — Int.Cl.: C01B 33/00\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 4292982 A1 ; Opubl. 2023-12-20. — Zgłosz. nr EP22211900A z dn. 2022-12-07. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP4292982A1.pdf

 • słowa kluczowe: przemiany fazowe, struktura krystaliczna, konwersja energii, właściwości termoelektryczne, argyrodyty

  keywords: crystal structure, energy conversion, phase transitions, thermoelectric properties, argyrodites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
13
14
 • Influence of montmorillonite nanoparticles on thermal and mechanical properties of carbon-carbon hybrid composites based on phenolic-formaldehyde resin / Filip Kateusz, Tomasz Korzec, Marcel ZAMBRZYCKI, Oleksandr CHERNIUSHOK, Maciej GUBERNAT // Composites Theory and Practice : [czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych] ; ISSN 2084-6096. — Tytuł poprz.: Kompozyty ; ISSN: 1641-8611. — 2021 vol. 21 no. 3, s. 96–101. — Bibliogr. s. 101. — tekst: https://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/1367_2021t03_filip-kateusz-tomasz-korzec-.pdf

  orcid iD
 • keywords: montmorillonite, mechanical properties, thermal properties, nano composite, carbon matrix composite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
17
18
 • Materiał o strukturze γ−argyrodytu do konwersji termoelektrycznej oraz sposób jego otrzymywania[Gamma-argyrodite structure material for thermoelectric conversion and the method of obtaining the same] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Krzysztof WOJCIECHOWSKI, Taras PARASHCHUK, Oleksandr CHERNIUSHOK. — Int.Cl.: H01N 10/01\textsuperscript{(2023.01)}. — Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 441471 A1 ; Opubl. 2023-12-18. — Zgłosz. nr P.441471 z dn. 2022-06-14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL441471A1.pdf

 • słowa kluczowe: przemiany fazowe, struktura krystaliczna, konwersja energii, właściwości termoelektryczne, argyrodyty

  keywords: crystal structure, energy conversion, phase transitions, thermoelectric properties, argyrodites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Microstructure, mechanical and thermal properties of YSZ thermal barrier coatings deposited by axial suspension plasma spraying / Olena Poliarus, Jerzy Morgiel, Wojciech Żórawski, Anna Góral, Małgorzata Pomorska, Krzysztof T. WOJCIECHOWSKI, Oleksandr CHERNIUSHOK // Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology ; ISSN 1644-9665. — 2023 vol. 23 iss. 2 art. no. 89, s. 1-11. — Bibliogr. s. 10-11, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-03-02. - Krzysztof T. Wojciechowski - afiliacja AGH na podstawie: Correction: Archives of Civil and Mechanical Engineering (2023) 23:221. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s43452-023-00616-8.pdf?pdf=button

  orcid iD
 • keywords: APS, TBC, YSZ, SPS, thermal barrier coatings, yttrium-stabilized zirconia, suspension plasma spraying, atmospheric plasma spraying

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s43452-023-00616-8

20
21
22
23
 • Origins of ultralow lattice thermal conductivity in $PbGa_{6–x}In_{x}Te_{10}$ filled-Mn-type phases / O. CHERNIUSHOK, T. PARASHCHUK, R. Cardoso-Gil, Y. Grin, K. T. WOJCIECHOWSKI // W: ECT 2023 [Dokument elektroniczny] : 19th European conference on Thermoelectrics : September 17-21, 2023, Prague, Czech Republic : book of abstracts / eds. Čestmír Drašar, Jiří Hejtmánek ; Univeristy of Pardubice, Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Pardubice : University of Pardubice, cop. 2023. — e-ISBN:  978-80-7560-478-1. — S. 66, CT03. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://thermoelectric-conference.eu/admin/scripts/source/Book%20of%20Abstracts_ECT2023.pdf [2023-10-06]. — Dostęp po zalogowaniu

 • keywords: crystal structure, elastic properties, bonding inhomogeneity, polymorphic phase transition, lattice thermal conductivity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • ${PbGa_6Te_{10}}$ as a potential thermoelectric material: crystal structure, synthesis and thermoelectric properties / O. CHERNIUSHOK, T. Parashchuk, K. T. WOJCIECHOWSKI // W: International thermoelectric workshop on New materials for direct conversion of heat into electricity : Kraków, 8\textsuperscript{th} - 9\textsuperscript{th} 2019 May 2019 : abstracts / ed. Krzysztof Wojciechowski. — Kraków : Łukasiewicz Research Network - The Institute of Advanced Manufacturing Technology ; AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics, 2019. — ISBN: 978-83-940827-3-4. — S. 46–47. — Bibliogr. s. 47. — O. Cherniushok, K. T. Wojciechowski - dod. afiliacja: Łukasiewicz Research Network - The Institute of Advanced Manufacturing Technology, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25