Wykaz publikacji wybranego autora

Oleksandr Cherniushok, mgr

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej


 • 2022

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-2261-7795 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 57200185121

PBN: 6215aa387523402df0880749

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 41 publikacji Autora


1
2
3
4
5
6
 • Enhanced electronic transport and low thermal conductivity in eco-friendly $Cu_{2}CoSnS_{4–x}Se_{x}$ diamond-like materials / T. PARASHCHUK, O. CHERNIUSHOK, O. Smitiukh, O. Marchuk, K. T. WOJCIECHOWSKI // W: ECT 2023 [Dokument elektroniczny] : 19th European conference on Thermoelectrics : September 17-21, 2023, Prague, Czech Republic : book of abstracts / eds. Čestmír Drašar, Jiří Hejtmánek ; Univeristy of Pardubice, Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Pardubice : University of Pardubice, cop. 2023. — e-ISBN:  978-80-7560-478-1. — S. 124, CT61. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://thermoelectric-conference.eu/admin/scripts/source/Book%20of%20Abstracts_ECT2023.pdf [2023-10-06]. — Dostęp po zalogowaniu

 • keywords: crystal structure, thermoelectric figure of merit, carrier mobility, lattice thermal conductivity, ultrasonic properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Entropy-induced multivalley band structures improve thermoelectric performance in $p-Cu_{7}P(S_{x}Se_{1–x})_{6}$ argyrodites / Oleksandr CHERNIUSHOK, Taras PARASHCHUK, Janusz TOBOŁA, Son D. N. Luu, Artem Pogodin, Oleksandr Kokhan, Ihor Studenyak, Igor Barchiy, Michał Piasecki, Krzysztof T. WOJCIECHOWSKI // ACS Applied Materials & Interfaces ; ISSN 1944-8244. — 2021 vol. 13 iss. 33, s. 39606–39620. — Bibliogr. s. 39618–39620, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-08-13. — O. Cherniushok, T. Parashchuk, K. T. Wojciechowski – dod. afiliacja: Lukasiewicz Research Network, Krakow Institute of Technology. — tekst: https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acsami.1c11193

  orcid iD
 • keywords: electronic structure, thermoelectric properties, solid solution, entropy engineering, Cu-based argyrodites, liquid like materials, multi-valley band structure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1021/acsami.1c11193

9
 • Gamma-argyrodite structure material for thermoelectric conversion and the method of obtaining the same / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WOJCIECHOWSKI Krzysztof, PARASHCHUK Taras, CHERNIUSHOK Oleksandr. — Int.Cl.: C01B 33/00\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 4292982 A1 ; Opubl. 2023-12-20. — Zgłosz. nr EP22211900A z dn. 2022-12-07. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP4292982A1.pdf

 • słowa kluczowe: przemiany fazowe, struktura krystaliczna, konwersja energii, właściwości termoelektryczne, argyrodyty

  keywords: crystal structure, energy conversion, phase transitions, thermoelectric properties, argyrodites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
13
14
 • Influence of montmorillonite nanoparticles on thermal and mechanical properties of carbon-carbon hybrid composites based on phenolic-formaldehyde resin / Filip Kateusz, Tomasz Korzec, Marcel ZAMBRZYCKI, Oleksandr CHERNIUSHOK, Maciej GUBERNAT // Composites Theory and Practice : [czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych] ; ISSN 2084-6096. — Tytuł poprz.: Kompozyty ; ISSN: 1641-8611. — 2021 vol. 21 no. 3, s. 96–101. — Bibliogr. s. 101. — tekst: https://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/1367_2021t03_filip-kateusz-tomasz-korzec-.pdf

  orcid iD
 • keywords: montmorillonite, mechanical properties, thermal properties, nano composite, carbon matrix composite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
17
18
 • Materiał o strukturze γ−argyrodytu do konwersji termoelektrycznej oraz sposób jego otrzymywania[Gamma-argyrodite structure material for thermoelectric conversion and the method of obtaining the same] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Krzysztof WOJCIECHOWSKI, Taras PARASHCHUK, Oleksandr CHERNIUSHOK. — Int.Cl.: H01N 10/01\textsuperscript{(2023.01)}. — Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 441471 A1 ; Opubl. 2023-12-18. — Zgłosz. nr P.441471 z dn. 2022-06-14. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL441471A1.pdf

 • słowa kluczowe: przemiany fazowe, struktura krystaliczna, konwersja energii, właściwości termoelektryczne, argyrodyty

  keywords: crystal structure, energy conversion, phase transitions, thermoelectric properties, argyrodites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Microstructure, mechanical and thermal properties of YSZ thermal barrier coatings deposited by axial suspension plasma spraying / Olena Poliarus, Jerzy Morgiel, Wojciech Żórawski, Anna Góral, Małgorzata Pomorska, Krzysztof T. WOJCIECHOWSKI, Oleksandr CHERNIUSHOK // Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology ; ISSN 1644-9665. — 2023 vol. 23 iss. 2 art. no. 89, s. 1-11. — Bibliogr. s. 10-11, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2023-03-02. - Krzysztof T. Wojciechowski - afiliacja AGH na podstawie: Correction: Archives of Civil and Mechanical Engineering (2023) 23:221. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s43452-023-00616-8.pdf?pdf=button

  orcid iD
 • keywords: APS, TBC, YSZ, SPS, thermal barrier coatings, yttrium-stabilized zirconia, suspension plasma spraying, atmospheric plasma spraying

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s43452-023-00616-8

20
21
22
23
 • Origins of ultralow lattice thermal conductivity in $PbGa_{6–x}In_{x}Te_{10}$ filled-Mn-type phases / O. CHERNIUSHOK, T. PARASHCHUK, R. Cardoso-Gil, Y. Grin, K. T. WOJCIECHOWSKI // W: ECT 2023 [Dokument elektroniczny] : 19th European conference on Thermoelectrics : September 17-21, 2023, Prague, Czech Republic : book of abstracts / eds. Čestmír Drašar, Jiří Hejtmánek ; Univeristy of Pardubice, Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Pardubice : University of Pardubice, cop. 2023. — e-ISBN:  978-80-7560-478-1. — S. 66, CT03. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://thermoelectric-conference.eu/admin/scripts/source/Book%20of%20Abstracts_ECT2023.pdf [2023-10-06]. — Dostęp po zalogowaniu

 • keywords: crystal structure, elastic properties, bonding inhomogeneity, polymorphic phase transition, lattice thermal conductivity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • ${PbGa_6Te_{10}}$ as a potential thermoelectric material: crystal structure, synthesis and thermoelectric properties / O. CHERNIUSHOK, T. Parashchuk, K. T. WOJCIECHOWSKI // W: International thermoelectric workshop on New materials for direct conversion of heat into electricity : Kraków, 8\textsuperscript{th} - 9\textsuperscript{th} 2019 May 2019 : abstracts / ed. Krzysztof Wojciechowski. — Kraków : Łukasiewicz Research Network - The Institute of Advanced Manufacturing Technology ; AGH University of Science and Technology, Faculty of Materials Science and Ceramics, 2019. — ISBN: 978-83-940827-3-4. — S. 46–47. — Bibliogr. s. 47. — O. Cherniushok, K. T. Wojciechowski - dod. afiliacja: Łukasiewicz Research Network - The Institute of Advanced Manufacturing Technology, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25