Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Siwek, mgr inż.

doktorant

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-kgo


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
 • [proceedings, 2019]
 • TytułForaminifera from the Fucoid Marls of the Ropianka Formation in the Skole Nappe, Outer Carpathians, Poland
  AutorzyA. WAŚKOWSKA, A. JONIEC, P. SIWEK
  Źródło20textsuperscript{th} Czech–Polish–Slovak palaeontological conference : Chęciny, 20–23 October 2019 : abstracts / ed. by Anna Żylińska. — Warszawa : Faculty of Geology. University of Warsaw, 2019. — S. 51
2
 • [proceedings, 2020]
 • TytułLower Oligocene mixed siliciclastic-carbonate turbidites – results of macro- and microscopic observations (Szczawa Tectonic Window, Polish Outer Carpathians)
  AutorzyPiotr SIWEK, Marek WENDORFF
  ŹródłoICYG 2020 [Dokument elektroniczny] : XXIst International Conference of Young Geologists HERL'ANY 2020 : Niedzica, Poland, 05-07. 11. 2020 : abstract book & introduction to the Pieniny Klippen Belt / eds. Peter Kiss, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Mineralogiczne MINERALPRESS, 2020. — S. [1-2]
3
 • [proceedings, 2019]
 • TytułResearch into mixed turbidite systems: macro- and microscopic-scale observations – case study from the Szczawa Tectonic Window, the Fore-Magura zone of the Polish Outer Carpathians
  AutorzyPiotr SIWEK, Marek WENDORFF
  Źródło70GC 2019 : proceedings of the Geologica Carpathica 70 conference : Smolenice, Slovakia, October 9–11, 2019 / ed. by Igor Broska, Milan Kohút, Adam Tomašových. — Bratislava : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2019. — S. 153–156
4
 • [proceedings, 2019]
 • TytułThe Cergowa Sandstone - an example of turbidity hyperpycnal flow deposits: case study from Stasiana and Iwla sections, the Outer Carpathians, near Dukla town
  AutorzyPiotr SIWEK, Marek WENDORFF
  ŹródłoICYG 2019 : XXtextsuperscript{th} International Conference of Young Geologists : April 3-5 2019, Herl'any, Slovakia : abstract book / eds. Tomáš Bakalár, [et al.]. — Bratislava : The Publishing House of the Comenius University, 2019. — S. 104–106
5
 • [proceedings, 2019]
 • TytułThe Cergowa Sandstone at Stasiana and Iwla: an example of turbidity hyperpycnal flow deposits in the Outer Carpathians (Dukla region)
  AutorzyPiotr SIWEK, Marek WENDORFF
  Źródło70GC 2019 : proceedings of the Geologica Carpathica 70 conference : Smolenice, Slovakia, October 9–11, 2019 / ed. by Igor Broska, Milan Kohút, Adam Tomašových. — Bratislava : Earth Science Institute of the Slovak Academy of Sciences, 2019. — S. 157–159
6
 • [article, 2019]
 • TytułThe Late Cretaceous Fucoid Marl of the Ropianka formation in the Kąkolówka structure (Skole Nappe, Outer Carpathians, Poland) – lithology and foraminiferal biostratigraphy
  AutorzyAnna WAŚKOWSKA, Andrzej JONIEC, Janusz KOTLARCZYK, Piotr SIWEK
  ŹródłoAnnales Societatis Geologorum Poloniae. — 2019 vol. 89 no. 3, s. 259–284. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/89_3_259_284_Wa%C5%9Bkowska_et_al.pdf