Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Wojciechowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzs, Katedra Zarządzania Strategicznego


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2138-1442 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e7093f9878c28a0473b4391

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • [referat, 2020]
 • TytułAnaliza zapotrzebowania na paliwa pozyskiwane z odpadów w świetle kierunków rozwoju systemu energetycznego w Polsce
  AutorzyAndrzej WOJCIECHOWSKI, Natalia IWASZCZUK
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XX międzynarodowa konferencja naukowa : 17–19 grudnia 2020 r., [Kraków] : abstrakty / red. nauk. Grzegorz Ginda. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — S. 27
 • słowa kluczowe: recykling, paliwa, zagospodarowanie odpadów, dywersyfikacja źródeł energii, odpady uciążliwe i niebezpieczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2019]
 • TytułDywersyfikacja źródeł energii pozyskanych z odpadów niebezpiecznych
  AutorzyAndrzej WOJCIECHOWSKI, Artur Gołowicz
  ŹródłoInżynieria bezpieczeństwa – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń : XXXIII konferencja naukowo-techniczna „EKOMILITARIS 2019” : Zakopane, 10–13 września 2019 r.. — [Warszawa : BEL Studio Sp. z o. o.], [2019]. — S. 70–71
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [fragment książki, 2021]
 • TytułEnergetyczne wykorzystanie uciążliwych odpadów komunalnych jako ważny element strategii GOZ
  AutorzyAndrzej WOJCIECHOWSKI, Aleksander Iwaszczuk
  ŹródłoGospodarka o obiegu zamkniętym : modele, narzędzia, wskaźniki / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Krzysztof Posłuszny. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — S. 35–50
 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, recykling, paliwa alternatywne, dywersyfikacja źródeł energii, gospodarka o obiegu zamkniętym, GOZ, odpady uciążliwe i niebezpieczne, zagospodarowanie odpadów komunalnych

  keywords: renewable energy sources, recycling, municipal waste management, alternative fuels, diversification of energy sources, circular economy, CE, troublesome and dangerous waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • [fragment książki, 2020]
 • TytułKrytyczna analiza zapotrzebowania społeczeństwa na wyroby polimerowe
  AutorzyAndrzej WOJCIECHOWSKI, Agata Piwowarczyk
  ŹródłoDecyzje podmiotów gospodarczych w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu / pod red. Natalii Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2020. — S. 81-[93]
 • słowa kluczowe: recykling, edukacja ekologiczna, odpady polimerowe, odzysk, GOZ

  keywords: recycling, ecological education, circular economy, CE, polymer waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2021]
 • TytułObtaining energy from mixed municipal waste: case study – disposable diapers
  AutorzyAleksander Iwaszczuk, Andrzej WOJCIECHOWSKI, Natalia IWASZCZUK
  ŹródłoProceedings of the 37textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 30-31 May 2021, Cordoba, Spain : Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic / ed. Khalid S. Soliman. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2021. — S. 9055–9061
 • keywords: environmental protection, energy recovery, landfills, mixed municipal waste, disposable diapers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułPrzyjazny dla środowiska recykling podkładów kolejowych
  AutorzyAndrzej WOJCIECHOWSKI, Adam Doliński, Jolanta Maria Radziszewska-Wolińska, Marta Wołosiak
  ŹródłoProblemy Kolejnictwa. — 2018 t. 62 z. 181, s. 63–70, 139–146. — tekst: http://atena.ikolej.pl/images/PDF/181_8.pdf
 • słowa kluczowe: odpady, rozkład termiczny, zamknięty obieg materiałowy, GZO, olej kreozotowy, podkłady kolejowe

  keywords: thermal decomposition, waste, circular economy, CE, creosote oil, railway sleepers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułRecykling wielomateriałowych odpadów opakowaniowych w ramach GOZ
  AutorzyAndrzej WOJCIECHOWSKI, Piotr Potaszyński
  ŹródłoCzasopismo Techniczne KTT : kwartalnik Krakowskiego Towarzystwa Technicznego. — 2022 R. 142 nr 190, s. 24–33. — tekst: http://ktt.net.pl/wp-content/uploads/2022/11/190_1.pdf
 • słowa kluczowe: recykling, surowce, odpady wielomateriałowe, GOZ, odpady opakowaniowe

  keywords: recycling, raw materials, multi-material waste, circular economy, packaging waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułSurowce, energia i odpady w realizacji zasad gospodarki o obiegu zamkniętym
  AutorzyAndrzej WOJCIECHOWSKI
  ŹródłoInnowacyjność w działalności gospodarczej / red. nauk. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — S. 73–86
 • słowa kluczowe: odpady komunalne, gospodarka o obiegu zamkniętym, recykling i odzysk

  keywords: municipal waste, circular economy, recycling and recovery

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułZabudowa izotermiczna pojazdu kategorii N1 o zmniejszonej masie
  AutorzyAndrzej WOJCIECHOWSKI, Roman Romanowski, Krzysztof Komorowski, Adam Hernas, Krzysztof Słuszko-Ciapiński
  ŹródłoCzasopismo Techniczne KTT : kwartalnik Krakowskiego Towarzystwa Technicznego. — 2022 R. 142 nr 188, s. 2-10. — tekst: http://ktt.net.pl/wp-content/uploads/2022/03/188-1.pdf
 • słowa kluczowe: ekologia, zabudowa izotermiczna, zmniejszona masa własna, umowa ATP

  keywords: ecology, vehicles structure, reduced total mass, ATP Agreements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [fragment książki, 2021]
 • TytułZagospodarowanie wyeksploatowanych akcesoriów medycznych podczas pandemii
  AutorzyAleksander Iwaszczuk, Andrzej WOJCIECHOWSKI
  ŹródłoDylematy i wyzwania doskonalenia zarządzania organizacjami w warunkach kryzysu pandemicznego [Dokument elektroniczny] : monografia / red. nauk. Małgorzata Okręglicka, Anna Korombel, Anna Lemańska-Majdzik ; Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2021. — S. 240–253
 • słowa kluczowe: utylizacja, wpływ na środowisko, pandemia COVID-19, rękawice, maski

  keywords: environmental impact, COVID-19 pandemic, disposal, gloves, masks

  cyfrowy identyfikator dokumentu: