Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Wojciechowski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzs, Katedra Zarządzania Strategicznego


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2138-1442 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e7093f9878c28a0473b4391

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem11434
202222
2021321
20203111
2019211
201811
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem11722
202222
2021321
2020321
2019211
201811
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem11101
202222
2021321
202033
201922
201811
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1111
202222
202133
202033
201922
201811
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1174
2022211
202133
2020321
2019211
201811
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem11101
202222
202133
202033
2019211
2018111
 • Analiza zapotrzebowania na paliwa pozyskiwane z odpadów w świetle kierunków rozwoju systemu energetycznego w Polsce[Analysis of the demand for fuels obtained from waste in the context of the directions of the energy system development in Poland] / Andrzej WOJCIECHOWSKI, Natalia IWASZCZUK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XX międzynarodowa konferencja naukowa : 17–19 grudnia 2020 r., [Kraków] : abstrakty / red. nauk. Grzegorz Ginda. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — ISBN: 978-83-959215-3-7 ; e-ISBN: 978-83-959215-4-4. — S. 27. — Dostęp również online: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Streszczenia_KZP_2020_final.pdf} [2021-01-07]

 • słowa kluczowe: recykling, paliwa, zagospodarowanie odpadów, dywersyfikacja źródeł energii, odpady uciążliwe i niebezpieczne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Dywersyfikacja źródeł energii pozyskanych z odpadów niebezpiecznychDiversification of energy sources obtained from dangerous waste / Andrzej WOJCIECHOWSKI, Artur Gołowicz // W: Inżynieria bezpieczeństwa – ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń : XXXIII konferencja naukowo-techniczna „EKOMILITARIS 2019” : Zakopane, 10–13 września 2019 r. = Wojskowa Akademia Techniczna, [etc.]. — [Warszawa : BEL Studio Sp. z o. o.], [2019] + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7798-648-6. — S. 70–71. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Energetyczne wykorzystanie uciążliwych odpadów komunalnych jako ważny element strategii GOZEnergy use of troublesome municipal waste as an important element of the CE strategy / Andrzej WOJCIECHOWSKI, Aleksander Iwaszczuk // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym : modele, narzędzia, wskaźniki / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Krzysztof Posłuszny. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — ISBN: 978-83-66727-06-9 ; e-ISBN: 978-83-66727-07-6. — S. 35–50. — Bibliogr. s. 48–50, Streszcz., Summ.. — Toż pod adresem: {https://tiny.pl/rztn8}

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, recykling, paliwa alternatywne, dywersyfikacja źródeł energii, gospodarka o obiegu zamkniętym, GOZ, odpady uciążliwe i niebezpieczne, zagospodarowanie odpadów komunalnych

  keywords: renewable energy sources, recycling, municipal waste management, alternative fuels, diversification of energy sources, circular economy, CE, troublesome and dangerous waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Fuels from waste for energy source diversificationPaliwa z odpadów dla dywersyfikacji źródeł energii / Artur Gołowicz, Andrzej WOJCIECHOWSKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2020 vol. 23 iss. 2, s. 139–[155]. — Bibliogr. s. 154–[155], Abstr., Streszcz.. — tekst: https://epj.min-pan.krakow.pl/pdf-124279-52772?filename=Fuels%20from%20waste%20for.pdf

 • słowa kluczowe: energia, odpady, paliwa alternatywne, dywersyfikacja, źródła energii

  keywords: energy, waste, alternative fuels, energy sources, diversification

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.33223/epj/124279

5
 • Krytyczna analiza zapotrzebowania społeczeństwa na wyroby polimeroweCritical analysis of the society's demand for polymer products / Andrzej WOJCIECHOWSKI, Agata Piwowarczyk // W: Decyzje podmiotów gospodarczych w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu / pod red. Natalii Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2020. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Dostęp również online: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Monografia%20III%20-%20DECYZJE.pdf} [2020-10-20]. — ISBN: 978-83-66364-59-2 ; e-ISBN: 978-83-66364-60-8. — S. 81-[93]. — Bibliogr. s. 92-[93], Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: recykling, edukacja ekologiczna, odpady polimerowe, odzysk, GOZ

  keywords: recycling, ecological education, circular economy, CE, polymer waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Obtaining energy from mixed municipal waste: case study – disposable diapers / Aleksander Iwaszczuk, Andrzej WOJCIECHOWSKI, Natalia IWASZCZUK // W: Proceedings of the 37\textsuperscript{th} International Business Information Management Association Conference (IBIMA) [Dokument elektroniczny] : 30-31 May 2021, Cordoba, Spain : Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic / ed. Khalid S. Soliman. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Norristown] : International Business Information Management Association (IBIMA), cop. 2021. — (Proceedings of the... International Business Information Management Association Conference ; ISSN 2767-9640). — e-ISBN: 978-0-9998551-6-4. — S. 9055–9061. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZnoamXZkmWu5WL4oKu11pUI7owucy5MxBFk#folder=9238065447&tpl=publicfoldergrid [2021-06-24]. — Bibliogr. s. 9060–9061, Abstr.

 • keywords: environmental protection, energy recovery, landfills, mixed municipal waste, disposable diapers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Przyjazny dla środowiska recykling podkładów kolejowychEnvironmentally friendly recycling of wooden railway sleepers / Andrzej WOJCIECHOWSKI, Adam Doliński, Jolanta Maria Radziszewska-Wolińska, Marta Wołosiak // Problemy Kolejnictwa = Railway Reports ; ISSN 0552-2145. — 2018 t. 62 z. 181, s. 63–70, 139–146. — Bibliogr. s. 70, 146, Streszcz., Summ.. — Tekst pol.-ang.. — A. Wojciechowski - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — A. Wojciechowski - dod. afiliacja: Polish Scientific Association for Recycling, Transport Technical Supervision. — tekst: http://atena.ikolej.pl/images/PDF/181_8.pdf

 • słowa kluczowe: odpady, rozkład termiczny, zamknięty obieg materiałowy, GZO, olej kreozotowy, podkłady kolejowe

  keywords: thermal decomposition, waste, circular economy, CE, creosote oil, railway sleepers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Recykling wielomateriałowych odpadów opakowaniowych w ramach GOZMulti-material packaging waste recycling - circular economy / Andrzej WOJCIECHOWSKI, Piotr Potaszyński // Czasopismo Techniczne KTT : kwartalnik Krakowskiego Towarzystwa Technicznego ; ISSN 1425-8390. — Tytuł poprz.: Czasopismo Techniczne : kwartalnik poświęcony zagadnieniom techniki : organ Krakowskiego Towarzystwa Technicznego. — 2022 R. 142 nr 190, s. 24–33. — Bibliogr. s. 32, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://ktt.net.pl/wp-content/uploads/2022/11/190_1.pdf

 • słowa kluczowe: recykling, surowce, odpady wielomateriałowe, GOZ, odpady opakowaniowe

  keywords: recycling, raw materials, multi-material waste, circular economy, packaging waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Surowce, energia i odpady w realizacji zasad gospodarki o obiegu zamkniętymRaw materials, energy and waste in implementing the principles of the circular economy / Andrzej WOJCIECHOWSKI // W: Innowacyjność w działalności gospodarczej / red. nauk. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — Dostęp również online: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Monografia%20I%20-%20INNOWACYJNO%C5%9A%C4%86.pdf} [2010-01-31]. — ISBN: 978-83-955544-4-5 ; e-ISBN: 978-83-955544-8-3. — S. 73–86. — Bibliogr. s. 85–86, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: odpady komunalne, gospodarka o obiegu zamkniętym, recykling i odzysk

  keywords: municipal waste, circular economy, recycling and recovery

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zabudowa izotermiczna pojazdu kategorii N1 o zmniejszonej masieInsulated body for N1 vehicle with a reduced mass / Andrzej WOJCIECHOWSKI, Roman Romanowski, Krzysztof Komorowski, Adam Hernas, Krzysztof Słuszko-Ciapiński // Czasopismo Techniczne KTT : kwartalnik Krakowskiego Towarzystwa Technicznego ; ISSN 1425-8390. — Tytuł poprz.: Czasopismo Techniczne : kwartalnik poświęcony zagadnieniom techniki : organ Krakowskiego Towarzystwa Technicznego. — 2022 R. 142 nr 188, s. 2-10. — Bibliogr. s. 9, Streszcz., Summ.. — A. Wojciechowski - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, dod. afiliacja: KBH Akord Metale Kolorowe sp. z o. o., Kraków. — tekst: http://ktt.net.pl/wp-content/uploads/2022/03/188-1.pdf

 • słowa kluczowe: ekologia, zabudowa izotermiczna, zmniejszona masa własna, umowa ATP

  keywords: ecology, vehicles structure, reduced total mass, ATP Agreements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zagospodarowanie wyeksploatowanych akcesoriów medycznych podczas pandemiiManagement of used medical accessories during a pandemic / Aleksander Iwaszczuk, Andrzej WOJCIECHOWSKI // W: Dylematy i wyzwania doskonalenia zarządzania organizacjami w warunkach kryzysu pandemicznego [Dokument elektroniczny] : monografia / red. nauk. Małgorzata Okręglicka, Anna Korombel, Anna Lemańska-Majdzik ; Politechnika Częstochowska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2021. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-7193-806-1. — S. 240–253. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 252–253, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: utylizacja, wpływ na środowisko, pandemia COVID-19, rękawice, maski

  keywords: environmental impact, COVID-19 pandemic, disposal, gloves, masks

  cyfrowy identyfikator dokumentu: