Wykaz publikacji wybranego autora

Szymon Wójcik, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, *Katedra Chemii Analitycznej


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-3124-3067

ResearcherID: brak

Scopus: 57212253649Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem165371
20215221
2020312
20196321
201822
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem16511
2021514
2020312
2019624
2018211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem16115
2021532
2020312
2019651
201822
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem16511
2021523
2020321
2019615
201822
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1688
2021523
2020321
2019624
201822
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem16124
2021541
2020321
2019642
2018221
2
 • Carbon paste electrodes with various binders and glassy carbon electrode in DPV europium determination / Szymon WÓJCIK, Jan WYRWA, Małgorzata DZIUBANIUK, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: 8\textsuperscript{th} international workshop on Surface engineering & 4\textsuperscript{th} international workshop on Applied and sustainable engineering [Dokument elektroniczny] : from 02.06.2019 to 08.06.2019, Koszalin. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Koszalin : Koszalin University of Technology], [2019]. — Ekran [32]. — Tryb dostępu: http://workshop.tu.koszalin.pl/abstracts.html [2019-09-12]

 • keywords: glassy carbon electrode, differential pulse voltammetry, carbon paste electrode

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Deep learning in interpretation of voltammetric data : [abstract] / Szymon WÓJCIK, Filip CIEPIELA, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: EYEC monograph [Dokument elektroniczny] : 9\textsuperscript{th}  European Young Engineers Conference : [19–21 April 2021, Warsaw]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, 2021. — e-ISBN: 978-83-936575-9-9. — S. 140. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.eyec.ichip.pw.edu.pl/?p=4519 [2021-04-29]

 • keywords: DPV, PLS, DNN, q-DIrE

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Elektroda kompozytowa do zastosowania w czujniku elektrochemicznym oraz sposób wytwarzania elektrody kompozytowej do zastosowania w czujniku elektrochemicznym[Composite electrode for use in an electrochemical sensor and method of producing a composite electrode for use in an electrochemical sensor] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: JAKUBOWSKA Małgorzata, WYRWA Jan, DZIUBANIUK Małgorzata, WÓJCIK Szymon. — Int.Cl.: C25B 11/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 431054 A1 ; Opubl. 2021-03-08. — Zgłosz. nr P.431054 z dn. 2019-09-05 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2021  nr 5, s. 25. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL431054A1.pdf

 • słowa kluczowe: elektroanaliza, woltamperometria, chemia analityczna, węglowe elektrody pastowe, kompozytowa elektroda pracująca, faza izolująca, piceina

  keywords: voltammetry, carbon paste electrodes, analytical chemistry, electroanalysis, composite working electrode, insulating phase, picein

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Grafitowa elektroda pastowa modyfikowana nanocząsteczkami tlenku itru i jej użycie w analizie woltamperometrycznejThe graphite paste electrode modified with yttrium oxide nanoparticles and its use in voltammetric analysis / Katarzyna Gadowska, Szymon WÓJCIK, Jan WYRWA // Analit (Kraków) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2544-0489. — 2018 nr 6, s. 29–35. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 35, Abstr.. — tekst: http://analit.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/4_Gadowska_Katarzyna_Analit_6.pdf

 • słowa kluczowe: grafitowa elektroda pastowa, kwas syryngowy, anetol, woltamprometria stripingowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Monitorowanie procesu dojrzewania młodego wina z wykorzystaniem profili woltamperometrycznych[Monitoring spontaneous maturation process of young wine by application of the voltammetric profiles] / Łukasz GÓRSKI, Szymon WÓJCIK, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce [Dokument elektroniczny] : XVII konferencja : Kraków, 19-20 listopada 2020 / red. Robert Piech, Katarzyna Goleń, Beata Paczosa-Bator ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Katedra Chemii Analitycznej i Biochemii. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2020. — e-ISBN: 978-83-65955-48-7. — S. 69. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://home.agh.edu.pl/ kca/konferencja_elektrochemiczna/Ksiazka_abstraktow_-_Elektroanaliza_2020.pdf [2020-12-14]. — Bibliogr. s. 69. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • New strategy of food samples classification / Szymon WÓJCIK, JAKUBOWSKA Małgorzata // W: EYEC monograph : 8th European Young Engineers Conference : 8–10 April 2019, Warsaw. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, cop. 2019. — ISBN: 978-83-936575-7-5. — S. 347

 • keywords: DPV, wine profiling, Ir ring electrode, ATLD trilinear decomposition

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Optimization of anethole determination using differential pulse voltammetry on glassy carbon electrode, boron doped diamond electrode and carbon paste electrode / Szymon WÓJCIK, Małgorzata JAKUBOWSKA // Science, Technology and Innovation [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2544-9125. — 2018 vol. 3 no. 2, s. 21–26. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s.  25, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-12-27. — tekst: https://stijournal.pl/resources/html/article/details?id=183789

 • keywords: voltammetry, anethole

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0012.8152

11
 • Profilowanie win na podstawie składowej faradajowskiej sygnału woltamperometrycznego : [streszczenie][Profiling of wines based on the Faradaic component of the voltammetric signal : abstract] / Szymon WÓJCIK, Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: VII konferencja Chemometria i metrologia w analityce [Dokument elektroniczny] : 6–8 marca 2019, Poznań / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Chemii. Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków, Zespół Chemometrii i Metrologii Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu], [2019]. — 1 dysk Flash. — S. [64]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [64]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Quadruple disk metallic electrodes for voltammetric profiling of local food : [abstract] / Szymon WÓJCIK, Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: EYEC monograph [Dokument elektroniczny] : 9\textsuperscript{th}  European Young Engineers Conference : [19–21 April 2021, Warsaw]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, 2021. — e-ISBN: 978-83-936575-9-9. — S. 140. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.eyec.ichip.pw.edu.pl/?p=4519 [2021-04-29]

 • keywords: PCA, honey, disk metallic electrodes, fruit juices, natural wine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
15
 • Voltammetric determination of anethole on carbon electrodes / Szymon WÓJCIK, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: EYEC monograph : 8th European Young Engineers Conference : 8–10 April 2019, Warsaw. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, cop. 2019. — ISBN: 978-83-936575-7-5. — S. 348

 • keywords: DPV, BDDE, anethole, GCE, CPE

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Weryfikacja woltamperometrycznego czujnika wieloelektrodowego do profilowania win[Verification of the voltammetric multi-electrode sensor for wines profiling] / Szymon WÓJCIK, Magdalena Wójcik, Filip CIEPIELA, Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Elektroanaliza – sensory i metody pomiarowe : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2019. — ISBN: 978-83-65955-36-4. — S. 97–113. — Bibliogr. s. 113

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: