Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Berezicka, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


 • 2022

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1881-2643 orcid iD

ResearcherID: CFE-4850-2022

Scopus: 57349331800

PBN: 602df6619543c7410626e91c

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • A new generation of chemically active glass for supplying the plants with the primary nutrients and microelements
2
 • Aktywność termiczna szklistych nośników siarki dla zastosowań agrotechnicznych
3
 • Characteristics of slow-release glassy fertilizers as a future-proof solution for agriculture
4
 • Charakterystyka termiczna wieloskładnikowych szkieł krzemianowo-fosforanowych modyfikowanych jonami kobaltu
5
 • Compositional effects on the interactions between structural elements in sulfur-bearing silicate-phosphate glasses
6
 • Effect of melting behavior on the structure of sulfur-bearing glasses for use as a glassy fertilizers
7
 • Effect of MgO and CaO addition on the silicate-phosphate glasses forming ability
8
 • Effect of sulfur addition on thermal behaviour of glasses for proecological applications
9
 • Effect of sulfur on the structure of silicate–phosphate glasses
10
 • High temperature thermal conductivity of multicomponent oxide glasses
11
 • Hybrid sol-gel coatings doped with $SiO_{2}$ and hBN nanoparticles applied on titanium alloy
12
 • Implications of sulfate addition on glass forming properties of the $SiO_{2}-P_{2}O_{5}-K_{2}O-MgO-CaO$ system
13
 • Influence of sulfur ions addition on the structure of silicatephosphate glasses
14
 • Innovative glass carriers of macro- and micronutrients with controlled chemical activity in the soil environment
15
 • Innowacyjne szkła nawozowe o chemicznej aktywności w środowisku glebowym
16
 • Investigating the crystallization process of boron-bearing silicate-phosphate glasses by thermal and spectroscopic methods
17
 • Modification of TiAlV alloys with layer containing TiN nanoparticles obtained by EPD method
18
 • Soil-activity of sulfur-bearing silicate-phosphate glasses
19
 • Spectroscopic studies on sulfur speciation in soil active glasses
20
 • Structural role of sulfur in the soil active glasses
21
 • Structural studies of sulfur-bearing silicate-phosphate glasses
22
 • Structural studies of sulfur-containing multicomponent silicate-phosphate glasses
23
 • Structural studies on glassy carriers of sulfur ions for proecological applications
24
 • Study the influence of Fe, Mo, Mn, and Zn ions on the structure and crystallisation of soil-active glasses
25
 • The influence of MgO and CaO on the thermal characteristics of sulfur-bearng silicate-phosphate glasses