Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Kopacz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3421-9575

ResearcherID: brak

Scopus: 54976294000

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem55
201911
201844
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem55
201911
201844
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem55
201911
201844
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem55
201911
201844
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem55
201911
201844
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem55
201911
2018441
 • Influence of runoff of suspended solids on quality of surface water: case study of the Szreniawa RiverWpływ zawiesiny glebowej wymywanej ze zlewni Szreniawy na jakość wód powierzchniowych / Agnieszka Kowalczyk, Sylwester Smoroń, Marek KOPACZ // Journal of Water and Land Development ; ISSN 1429-7426. — 2019 no. 41, s. 83–90. — Bibliogr. s. 88–90, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.itp.edu.pl/wydawnictwo/journal/41_2019_IV_VI/Kowalczyk%20et%20al%20446.pdf

 • słowa kluczowe: czarnoziemy, gleby brunatne, gleby pyłowe, lessy, stężenie N-NO3, N-NH4, P-PO4, zawiesina glebowa

  keywords: loess, cambisols, chernozems, concentration of NO3-N, NH4-N, PO4-P, dusty soils, suspended solids

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/jwld-2019-0031

2
 • Sustainable management of water resources in terms of the water needs for agricultural purposes in small rural communes based on the example of the Grybów commune, PolandZrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi w kontekście potrzeb wodnych rolnictwa w małych gminach wiejskich na przykładzie gminy Grybów, Polska / Marek KOPACZ, Agnieszka Kowalczyk, Sylwester Smoroń, Zbigniew Ostrach // Journal of Water and Land Development ; ISSN 1429-7426. — 2018 no. 39, s. 67–76. — Bibliogr. s. 75–76, Abstr.. — tekst: http://www.itp.edu.pl/wydawnictwo/journal/39_2018_X_XII/Kopacz%20et%20al.pdf

 • słowa kluczowe: oszczędzanie wody, pogłowie zwierząt gospodarskich, potrzeby wodne w rolnictwie, rodzaje zasiewów, struktura użytkowania ziemi

  keywords: farm animal population , land use structure, types of sowing, water needs for agricultural purposes, water saving

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/jwld-2018-0060

3
 • The influence of structural and functional changes on $N-P-K$ input of agricultural origin and surface water quality in the upper Dunajec River basin in the years 1980-2010 / Marek KOPACZ, Agnieszka Kowalczyk, Sylwester Smoroń, Marta Rychtarczyk // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2018 vol. 44 no. 3, s. 295–308. — Bibliogr. s. 308, Abstr.. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geol/article/view/2722/2118

 • keywords: surface water quality, N-P-K inputs (hereafter N-P-K load), agricultural production, structural and land use changes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2018.44.3.295

4
 • The leaching of mineral nitrogen forms from light soil fertilized with compost and sewage sludge / Agnieszka Rajmund, Franciszek Czyżyk, Anna Paszkiewicz-Jasińska, Marek KOPACZ // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2018 vol. 44 no. 3, s. 319–327. — Bibliogr. s. 326–327, Abstr.. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geol/article/view/2728/2120

 • keywords: sewage sludge and compost, light soil, mineral nitrogen

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2018.44.3.319

5
 • The role of useful plants in mountain meadow-pasture communities from \emph{Molinio-Arhenatheretea} classRola roślin użytkowych w górskich zbiorowiskach łąkowo-pastwiskowych z klasy \emph{Molinio-Arhenatheretea} / Anna Paszkiewicz-Jasińska, Marek KOPACZ, Robert Kurnicki // Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering ; ISSN 1642-686X. — 2018 vol. 63 no. 3, s. 50–55. — Bibliogr. s. 54–55, Summ., Streszcz.. — tekst: http://www.pimr.poznan.pl/biul/2018_3_APMK.pdf

 • słowa kluczowe: wartość użytkowa, górskie zbiorowiska łąkowo-pastwiskowe, powiat kłodzki, rośliny jadalne dla ludzi, rośliny lecznicze, rośliny pożytkowe (pyłkodajne i nektarodajne)

  keywords: mountain meadow-pasture communities, Kłodzko County, edible plants for humans, medicinal plants, melliferous plants (providing pollen and nectar), utility value

  cyfrowy identyfikator dokumentu: