Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Kopacz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kkoś, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3421-9575

ResearcherID: brak

Scopus: 54976294000

PBN: 5e7093eb878c28a0473b349e

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 8 publikacji Autora


1
2
 • Gospodarka odpadami w Polsce na tle zmian ustawodawstwa oraz świadomości ekologicznej społeczeństwaWaste management in Poland against the background of legislative changes and society’s ecological awareness / Agnieszka Kowalczyk, Beata Grabowska-Polanowska, Marek KOPACZ // W: Paradoksy ekologiczne [Dokument elektroniczny] : odpady miarą sukcesu i porażki cywilizowanej ludzkości / red. nauk. Ryszard F. Sadowski, Agata Kosieradzka-Federczyk ; Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : KSAP, 2020. — ISBN: 978-83-61713-19-7. — S. 149–165. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ksap.gov.pl/ksap/sites/default/files/publikacje/paradoksy_ekologiczne_odpady_miara_sukcesu.pdf.pdf [2020-11-12]. — Bibliogr. s. 162–164, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: recykling, odpady komunalne, świadomość ekologiczna, segregacja odpadów

  keywords: recycling, municipal waste, environmental awareness, waste segregation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Influence of runoff of suspended solids on quality of surface water: case study of the Szreniawa RiverWpływ zawiesiny glebowej wymywanej ze zlewni Szreniawy na jakość wód powierzchniowych / Agnieszka Kowalczyk, Sylwester Smoroń, Marek KOPACZ // Journal of Water and Land Development ; ISSN 1429-7426. — 2019 no. 41, s. 83–90. — Bibliogr. s. 88–90, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.itp.edu.pl/wydawnictwo/journal/41_2019_IV_VI/Kowalczyk%20et%20al%20446.pdf

 • słowa kluczowe: czarnoziemy, gleby brunatne, gleby pyłowe, lessy, stężenie N-NO3, N-NH4, P-PO4, zawiesina glebowa

  keywords: loess, cambisols, chernozems, concentration of NO3-N, NH4-N, PO4-P, dusty soils, suspended solids

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/jwld-2019-0031

4
 • Problematyka antropocenu w świadomości społecznejThe issue of the anthropocene in social awareness / Dominika Bar-Michalczyk, Agnieszka Kowalczyk, Marek KOPACZ // W: Przyroda wyzwaniem dla kultury : społeczności lokalne wobec obszarów chronionych : materiały z XIII ogólnopolskiej konferencji z cyklu Ekologia humanistyczna : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 16-17.10.2019 r. : wydawnictwo monograficzne / red. Ryszard F. Sadowski, Małgorzata Falencka-Jabłońska. — Sękocin Stary : Instytut Badawczy Leśnictwa, cop. 2021. — ISBN: 978-83-62830-87-9 . — S. 147–154. — Bibliogr. s. 153–154, Streszcz., Abstr.. — M. Kopacz - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: edukacja, społeczeństwo, antropocen

  keywords: education, society, anthropocene

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Sustainable management of water resources in terms of the water needs for agricultural purposes in small rural communes based on the example of the Grybów commune, PolandZrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi w kontekście potrzeb wodnych rolnictwa w małych gminach wiejskich na przykładzie gminy Grybów, Polska / Marek KOPACZ, Agnieszka Kowalczyk, Sylwester Smoroń, Zbigniew Ostrach // Journal of Water and Land Development ; ISSN 1429-7426. — 2018 no. 39, s. 67–76. — Bibliogr. s. 75–76, Abstr.. — tekst: http://www.itp.edu.pl/wydawnictwo/journal/39_2018_X_XII/Kopacz%20et%20al.pdf

 • słowa kluczowe: oszczędzanie wody, pogłowie zwierząt gospodarskich, potrzeby wodne w rolnictwie, rodzaje zasiewów, struktura użytkowania ziemi

  keywords: farm animal population , land use structure, types of sowing, water needs for agricultural purposes, water saving

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/jwld-2018-0060

6
 • The influence of structural and functional changes on $N-P-K$ input of agricultural origin and surface water quality in the upper Dunajec River basin in the years 1980-2010 / Marek KOPACZ, Agnieszka Kowalczyk, Sylwester Smoroń, Marta Rychtarczyk // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2018 vol. 44 no. 3, s. 295–308. — Bibliogr. s. 308, Abstr.. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geol/article/view/2722/2118

 • keywords: surface water quality, N-P-K inputs (hereafter N-P-K load), agricultural production, structural and land use changes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2018.44.3.295

7
 • The leaching of mineral nitrogen forms from light soil fertilized with compost and sewage sludge / Agnieszka Rajmund, Franciszek Czyżyk, Anna Paszkiewicz-Jasińska, Marek KOPACZ // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2018 vol. 44 no. 3, s. 319–327. — Bibliogr. s. 326–327, Abstr.. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geol/article/view/2728/2120

 • keywords: sewage sludge and compost, light soil, mineral nitrogen

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2018.44.3.319

8
 • The role of useful plants in mountain meadow-pasture communities from \emph{Molinio-Arhenatheretea} classRola roślin użytkowych w górskich zbiorowiskach łąkowo-pastwiskowych z klasy \emph{Molinio-Arhenatheretea} / Anna Paszkiewicz-Jasińska, Marek KOPACZ, Robert Kurnicki // Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering ; ISSN 1642-686X. — 2018 vol. 63 no. 3, s. 50–55. — Bibliogr. s. 54–55, Summ., Streszcz.. — tekst: http://www.pimr.poznan.pl/biul/2018_3_APMK.pdf

 • słowa kluczowe: wartość użytkowa, górskie zbiorowiska łąkowo-pastwiskowe, powiat kłodzki, rośliny jadalne dla ludzi, rośliny lecznicze, rośliny pożytkowe (pyłkodajne i nektarodajne)

  keywords: mountain meadow-pasture communities, Kłodzko County, edible plants for humans, medicinal plants, melliferous plants (providing pollen and nectar), utility value

  cyfrowy identyfikator dokumentu: