Wykaz publikacji wybranego autora

Szymon Świontek, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktspa, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1477
202111
2020422
2019523
2018431
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem142102
202111
202044
20195131
20184121
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1459
202111
202044
2019523
2018431
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem14410
202111
2020413
2019523
201844
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1477
202111
2020422
2019532
2018413
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1486
202111
2020422
2019532
20184221
 • Ab initio study of thermodynamic properties of the hexagonal $Ti_6Si_2B$ intermetallic phaseDoslìdžennâ ab initio termodinamìčnih vlastivostej ìntermetalìčnoï fazi $Ti_6Si_2B$ / Szymon ŚWIONTEK // Molodij Včenij = Young Scientist ; ISSN 2304-5809. — 2020 no. 6, s. 173–177. — Bibliogr. s. 177, Summ.. — tekst: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/6/36.pdf

 • keywords: intermetallic phase, DFT calculations, ab initio study, VASP approximation, high temperature structural applications

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.32839/2304-5809/2020-6-82-36

2
3
 • Optically active borate glasses doped with cerium oxide / Szymon ŚWIONTEK, Marcin ŚRODA, Wojciech Gieszczyk, Paweł Bilski // W: “Materials challenges for automotive industry – micro- and nanoscale characterization” : 6\textsuperscript{th} Dresden nanoanalysis symposium : August 31\textsuperscript{st}, 2018, Dresden : abstract booklet. — [Dresden : s. n.], [2018]. — S. 27. — Bibliogr. s. 27. — Szymon Świontek, Marcin Środa – afiliacja: University of Science and Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Optically active borate glasses doped with cerium oxide / S. ŚWIONTEK, M. ŚRODA, W. Gieszczyk, P. Bilski // W: Proceedings of I European summer school on Materials science : 29.VIII–31.VIII 2018, Dresden / ed. by Magdalena Bieda ; Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences, Poland, Dresden Fraunhofer Cluster Nanoanalysis, Germany. — Kraków–Dresden : Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences, 2018. — ISBN: 978-83-60768-81-5. — S. 32–37. — Bibliogr. s. 34-37. — S. Świontek, M. Środa - afiliacja: University of Science and Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Szkła boranowe domieszkowane cerem aktywne optycznie w zakresie promieniowania wysokoenergetycznegoOptically active borate glasses doped with cerium in the range of high-energy radiation / Szymon ŚWIONTEK, Joanna Adamczyk, Marcin ŚRODA, Paweł Bilski // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2018 t. 70 nr 2, s. 116–121. — Bibliogr. s. 121, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1512

 • słowa kluczowe: szkło boranowe, cer, termoluminescencja TL, optycznie stymulowana luminescencja OSL, promieniowanie wysokoenergetyczne

  keywords: cerium, borate glass, thermoluminescence TL, optically stimulated luminescence OS, high-energy radiation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • The effect of LiF on the thermal stability and thermoluminescence properties of borosilicate glasses / Marcin ŚRODA, Szymon ŚWIONTEK, Wojciech Gieszczyk, Paweł Bilski // W: JTACC 2019 [Dokument elektroniczny] : 2nd Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Conference : June 18-21, 2019, Budapest : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Budapest] : AKCongres, [2019]. — e-ISBN: 978-963-454-416-6. — S. 72. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://static.akcongress.com/downloads/jtacc/jtacc2019-boa.pdf [2019-07-03]

 • keywords: oxyfluoride glass, borosilicate glass, thermoluminescence TL, high-energy radiation, LiF

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
 • Thermodynamic properties of the $Ti_6Si_2B$ intermetallic phase / Szymon ŚWIONTEK // W: Prìoritetni naprâmi doslìdžen’ v naukovìj ta osvìtnìj dìâl'nostì [Dokument elektroniczny] : materìali II mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : 13-14 lipnâ 2020 roku, L'vìv. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — L'vìv : L'vìvs'kij Naukovij Forum, 2020. — S. 52–53. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://lviv-forum.inf.ua/save/2020/13-14.07.2020/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf [2020-09-04]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Thermoluminescence properties of cerium-doped borosilicate glass and glass-ceramics / Szymon ŚWIONTEK // W: Modernìzacìâ ta naukovì doslìdžennâ: integracìâ nauki ta praktiki [Dokument elektroniczny] : materìali II naukovo-praktičnoï konferencìï : 24-25 lipnâ 2020 r., Vìnnicâ. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Herson : Widavnictvo Molodij Včenij, 2020. — e-ISBN: 978-966-992-174-1. — S. 81–83. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/other/49july2020/49july2020.pdf [2020-09-04]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Właściwości optyczne domieszkowanych szkieł boranowychOptical properties of doped borate glasses / ŚWIONTEK S., ŚRODA M., Gieszczyk W., Bilski P. // W: Polska ceramika 2018 [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2018 : streszczenia, abstracts / pod red. Agnieszki Gubernat, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 75. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wyznaczanie krzywej lepkości szkła na podstawie pomiarów dylatometrycznychDetermination of the glass viscosity curve based on dilatometric measurements / Marcin ŚRODA, Szymon ŚWIONTEK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2019 t. 71 nr 3, s. 248–257. — Bibliogr. s. 257, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: https://mccm.ptcer.pl/index.php/materialy_ceramiczne/issue/view/71_no_3/71_248-257

 • słowa kluczowe: lepkość, właściwości termiczne, dylatometria, szkła, TMA

  keywords: viscosity, dilatometry, thermal properties, glass, TMA

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Zastosowanie analizy termomechanicznej (TMA) do badania lepkości szkłaApplication of thermogravimetric analysis (TMA) for glass viscosity investigations / Marcin ŚRODA, Szymon ŚWIONTEK // W: 12\textsuperscript{th} conference of the Polish Ceramic Society and 3\textsuperscript{rd} Polish–Slovak–Chinese seminar on Ceramics : Zakopane, September 12\textsuperscript{th}–15\textsuperscript{th} 2019 : book of abstracts / ed. Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2019. — ISBN: 978-83-65955-38-8. — S. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: