Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Wysowska, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-9239-0477 orcid iD

ResearcherID: GKF-9952-2022

Scopus: 57211663100

PBN: 60c2fce19543c7233654344eLiczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • Metodyczne podejście do konieczności ustanawiania stref ochronnych ujęć wód podziemnych na przykładzie ujęcia w Starym Sączu : [streszczenie][A methodical approach to the need to establish protection zones for underground water intakes on the example of an intake in Stary Sącz : abstract] / Ewa Wysowska, Grzegorz Nikiel // W: Wkraczając w świat nauki 2017 [Dokument elektroniczny] : IV ogólnopolska konferencja młodych naukowców nauk przyrodniczych : Wrocław, 7–8 września 2017 r. / red. Marta Wilk, Daniel Borowiak, Aniceta Ślęczka ; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny. Koło Naukowe Młodych Inżynierów ; Akademickie Centrum Badań i Rozwoju BioR&D. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-7695-673-2. — S. 45. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — E. Wysowska - afiliacja: "Sądeckie Wodociągi" Spółka z o. o.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Metodyczne podejście do konieczności ustanawiania stref ochronnych ujęć wód podziemnych na przykładzie ujęcia w Starym SączuMethodological approach to necessity of the establishment of groundwater safety zones on the example of water intake in Stary Sącz / Ewa Wysowska, Alicja KICIŃSKA, Grzegorz Nikiel // W: Wybrane zagadnienia z bioekonomii. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 494). — Publikacja zawiera materiały z konferencji ”Wkraczając w świat nauki 2017" oraz konferencji naukowo-biznesowej InterNanoPoland, która odbyła się 22-23 czerwca 2017 r. w Katowicach. — ISBN: 978-83-7695-696-1. — S. 234–254. — Bibliogr. s. 253–254, Streszcz., Summ.. — E. Wysowska - afiliacja: Sądeckie Wodociągi Sp. z o. o.. — tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=49719

  orcid iD
 • słowa kluczowe: strefy ochronne ujęć wód podziemnych, AEM, DRASTIC

  keywords: protection zones for groundwater intakes, AEM, DRASTIC

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2017.494.21

3
 • Ocena ryzyka zdrowotnego w kontekście ustanawiania stref ochronnych ujęć wód podziemnych[Health risk assessment in the context of establishing protection zones for groundwater intakes] / Ewa Wysowska // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; ISSN 0079-354X. — 2018 t. 62, s. 1–3. — Bibliogr. s. 3. — E. Wysowska - afiliacja: "Sądeckie Wodociągi". — Posiedzenia Komisji Nauk Geologicznych PAN w Krakowie. — tekst: http://galaxy.uci.agh.edu.pl/ kngokpan/abstrakty/Wysowska.pdf

 • słowa kluczowe: zanieczyszczenie, ryzyko zdrowotne, wody pitne, strefy ochronne ujęć, ocena narażenia

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Przedsięwzięcia na drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnymEstablishment on closed economy in a water and sanitary enterprise / Kazimierz Kudlik, Ewa Wysowska // W: W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym [Dokument elektroniczny] : perspektywa miast / red. nauk. Joanna Kulczycka i Krzysztof Głuc. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2017. — e-ISBN: 978-83-89410-38-2. — S. 162–172. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Perspektywa_miast.pdf [2019-09-27]. — Bibliogr. s. 171–172, Streszcz., Abstr.. — E. Wysowska - afiliacja: Sądeckie Wodociągi Sp. z o. o.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Ryzyko zdrowotne wynikające z występowania wybranych metali w wodzie ujmowanej i uzdatnionej na przykładzie zbiorowego ujęcia Beskidu SądeckiegoThe health risk resulting from the occurrence of selected metals in water captured and treated on the example of a collective water intake of Beskid Sądecki / Alicja KICIŃSKA, Ewa Wysowska // W: Infrastruktura krytyczna miast : bezpieczeństwo funkcjonowania infrastruktury komunalnej : wodociągi, kanalizacja, energetyka, teleinformatyka : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : 24-26 października 2018 r., Nowy Sącz - Rytro : książka streszczeń = Critical infrastructure of cities : safety of municipal infrastructure functioning : waterworks, sewerage, energetics, teleinformatics : book of abstract / red. Ewa Wysowska. — Nowy Sącz : „Sądeckie Wodociągi” Spółka z o. o., 2018. — S. 36. — Tekst pol.-ang.. — E. Wysowska – afiliacja: Sądeckie Wodociągi Spółka z o. o. w Nowym Sączu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wody podziemne w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (ZZW) aglomeracji Nowego Sącza jako przykład racjonalnej gospodarki zasobamiUnderground water in collective water supply (CWS) of Nowy Sącz agglomeration as an example of rational resource management / Ewa WYSOWSKA, Kazimierz Kudlik, Józef Ciuła // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym a racjonalne gospodarowanie zasobami [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — Tyt. okł.: Elementy zarządzania w zrównoważonym rozwoju i gospodarce o obiegu zamkniętym. — Materiały z międzynarodowej konferencji Gospodarka o obiegu zamkniętym - racjonalne gospodarowanie zasobami : 18–19 września 2019, Kraków. — e-ISBN: 978-83-62922-92-5. — S. [49]–63. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/monografia_gospodarka.pdf [2019-09-27]. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Abstr.. — E. Wysowska - brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wody podziemne w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (ZZW) aglomeracji Nowego Sącza jako przykład racjonalnej gospodarki zasobami : [streszczenie]Underground water in collective water supply (CWS) : [abstract] / Józef Ciuła, Kazimierz Kudlik, Ewa Wysowska // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami : międzynarodowa konferencja : Kraków, 18–19 IX 2018 r. / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-91-8. — S. 57. — Toż w: {http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/abstract_book_konf_GOZ.pdf}. — E. Wysowska - afiliacja: Sądeckie Wodociągi Sp. z o. o.

 • słowa kluczowe: racjonalna gospodarka zasobami, wody podziemne, zasoby wtórne, zasoby pierwotne

  keywords: groundwater, secondary resources, primary resources, rational resource management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: