Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Wysowska, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-9239-0477 orcid iD

ResearcherID: GKF-9952-2022

Scopus: 57211663100

PBN: 60c2fce19543c7233654344e

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułA model-based approach to risk evaluation and the assessment of protection provided by water intake and treatment systems
  AutorzyEwa WYSOWSKA, Alicja KICIŃSKA
  ŹródłoJournal of Ecological Engineering [Dokument elektroniczny] — Czasopismo elektroniczne. — 2022 vol. 23 iss. 7, s. 284-298
 • keywords: metals, organic compounds, microbiological pathogens, variability of health risk, safety of public water distribution systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12911/22998993/150272

2
3
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułAssessment of health safety related to inhalation of volatile organic compounds present in fumes of water delivered through the public distribution system
  AutorzyEwa WYSOWSKA, Alicja KICIŃSKA
  ŹródłoDesalination and Water Treatment. — 2022 vol. 270, s. 206–216
 • keywords: organic compounds, inhalation, risk index, potable water, safety of water intake and distribution systems, carcinogenic and non‑carcinogenic

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5004/dwt.2022.28781

5
 • [referat, 2019]
 • TytułBacteriological health threats to water in home wells
  AutorzyEwa WYSOWSKA, Kazimierz Kudlik, Alicja KICIŃSKA
  ŹródłoWater supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitoring [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 3rd International Scientific-Practical Conference : 23–25 October, 2019, Lviv / eds. Orachewska D., Vronska N. ; Ministry of Education and Science of Ukraine, [etc.]. — Lviv : Polytechnic Publishing House, 2019. — S. 112
 • keywords: water quality, health protection, dug wells, bacteriological pollution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [referat, 2019]
 • TytułBakteriologiczne zagrożenia zdrowotne wody w przydomowych studniach na terenie Sądecczyzny
  AutorzyEwa WYSOWSKA
  ŹródłoBezpieczeństwo środowiskowe i ochrona zdrowia'2019 : II międzynarodowa konferencja naukowa : 2-3 lipca 2019, Racławice : streszczenia wykładów plenarnych referatów i posterów : program konferencji / red. merytoryczna Wioletta M. Bajdur. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, [2019]. — S. 25
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • [materiały konferencyjne (red.), 2021]
 • TytułInfrastruktura krytyczna miast : bezpieczeństwo funkcjonowania infrastruktury komunalnej : wodociągi, kanalizacja, energetyka, teleinformatyka : II międzynarodowa konferencja naukowa : 6–8 października 2021, Rytro : książka streszczeń
  Autorzyred. Ewa WYSOWSKA
  DetailsNowy Sącz : „Sądeckie Wodociągi" Spółka z o. o., 2021. — 49 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2021]
 • TytułInteligentna infrastruktura (krytyczna) sieci wodociągowej dla systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę – założenie oraz dobór rozwiązań informatycznych i sprzętowych
  AutorzyPiotr MAŁKA, Krzysztof Gaska, Ewa WYSOWSKA, Kazimierz Kudlik
  ŹródłoInfrastruktura krytyczna miast : bezpieczeństwo funkcjonowania infrastruktury komunalnej : wodociągi, kanalizacja, energetyka, teleinformatyka : II międzynarodowa konferencja naukowa : 6–8 października 2021, Rytro : książka streszczeń / red. Ewa Wysowska. — Nowy Sącz : „Sądeckie Wodociągi" Spółka z o. o., 2021. — S. 14–15
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułIntelligent infrastructure (critical) of the water supply network for collective water supply systems – a case study
  AutorzyPiotr MAŁKA, Krzysztof Gaska, Ewa WYSOWSKA, Kazimierz Kudlik, Józef Ciuła
  ŹródłoDesalination and Water Treatment. — 2022 vol. 274, s. 1–6
 • keywords: critical infrastructure, intelligent water supply network, cybersecurity of ICT system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5004/dwt.2022.28917

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułMinerals in tap water and bottled waters and their impact on human health
  AutorzyEwa WYSOWSKA, Iwona Wiewiórska, Alicja KICIŃSKA
  ŹródłoDesalination and Water Treatment. — 2022 vol. 259, s. 133-151
 • keywords: bottled water, tap water, health safety, microelements and ultratrace elements

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5004/dwt.2022.28437

13
 • [referat, 2021]
 • TytułMobilne laboratorium, jako narzędzie wspomagające bezpieczeństwo systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  AutorzyKazimierz Kudlik, Ewa WYSOWSKA
  ŹródłoInfrastruktura krytyczna miast : bezpieczeństwo funkcjonowania infrastruktury komunalnej : wodociągi, kanalizacja, energetyka, teleinformatyka : II międzynarodowa konferencja naukowa : 6–8 października 2021, Rytro : książka streszczeń / red. Ewa Wysowska. — Nowy Sącz : „Sądeckie Wodociągi" Spółka z o. o., 2021. — S. 17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2021]
 • TytułObecność pozostałości leków niesteroidowych i nonyfenoli w środowisku wodnym południowej Polski
  AutorzyE. WYSOWSKA, I. Wiewiórska, A. KICIŃSKA
  ŹródłoWater supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitoring [Dokument elektroniczny] : proceedings of the IV International Scientific-Practical Conference : 20–22 October, 2021, Lviv / eds. Orachewska D., Vronska N. ; Ministry of Education and Science of Ukraine, [etc.]. — Lviv : Polytechnic National University, 2021. — S. 199
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2021]
 • TytułOcena toksyczności i zagrożenia bakteriologicznego wody do celów pitnych na przykładzie ujęć w Beskidzie Sądeckim
  AutorzyWYSOWSKA Ewa, Wiewiórska Iwona
  Źródło„Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny jakości i toksyczności środowiska i substancji chemicznych” [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa Krajowa Konferencja Bioindykacyjna (KKB-10) : Gdańsk, 15–17.09.2021 : streszczenia / red. Maciej Tankiewicz, Paweł Wierzba. — [Gdańsk : Gdański Uniwersytet Medyczny], [2021]. — S. 14–15
 • słowa kluczowe: ekologiczne systemy wczesnego ostrzegania, toksyczność wody, zagrożenie bakteriologiczne wody, bakterie luminescencyjne

  keywords: ecological early warning systems, water toxicity, bacteriological risk of water, luminescent bacteria

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2021]
 • TytułPewność i rzetelność badań naukowych
  AutorzyAlicja KICIŃSKA, Ewa WYSOWSKA, Iwona Wiewiórska
  ŹródłoInfrastruktura krytyczna miast : bezpieczeństwo funkcjonowania infrastruktury komunalnej : wodociągi, kanalizacja, energetyka, teleinformatyka : II międzynarodowa konferencja naukowa : 6–8 października 2021, Rytro : książka streszczeń / red. Ewa Wysowska. — Nowy Sącz : „Sądeckie Wodociągi" Spółka z o. o., 2021. — S. 21
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2021]
 • TytułSkładniki mineralne w wodzie wodociągowej i w wodach butelkowanych oraz ich wpływ na zdrowie ludzi
  AutorzyEwa WYSOWSKA, Iwona Wiewiórska, Alicja KICIŃSKA
  ŹródłoInfrastruktura krytyczna miast : bezpieczeństwo funkcjonowania infrastruktury komunalnej : wodociągi, kanalizacja, energetyka, teleinformatyka : II międzynarodowa konferencja naukowa : 6–8 października 2021, Rytro : książka streszczeń / red. Ewa Wysowska. — Nowy Sącz : „Sądeckie Wodociągi" Spółka z o. o., 2021. — S. 25–26
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • [referat, 2021]
 • TytułZagrożenia środowiskowe wynikające z obecności pozostałości wybranych farmaceutyków i mikroplastików w wodzie
  AutorzyIwona Wiewiórska, Ewa WYSOWSKA, Alicja KICIŃSKA
  ŹródłoInfrastruktura krytyczna miast : bezpieczeństwo funkcjonowania infrastruktury komunalnej : wodociągi, kanalizacja, energetyka, teleinformatyka : II międzynarodowa konferencja naukowa : 6–8 października 2021, Rytro : książka streszczeń / red. Ewa Wysowska. — Nowy Sącz : „Sądeckie Wodociągi" Spółka z o. o., 2021. — S. 32
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: