Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Wysowska, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-9239-0477 orcid iD

ResearcherID: GKF-9952-2022

Scopus: 57211663100

PBN: 60c2fce19543c7233654344e

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułA model-based approach to risk evaluation and the assessment of protection provided by water intake and treatment systems
  AutorzyEwa WYSOWSKA, Alicja KICIŃSKA
  ŹródłoJournal of Ecological Engineering [Dokument elektroniczny] — Czasopismo elektroniczne. — 2022 vol. 23 iss. 7, s. 284-298
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułAnalysis of natural vulnerability of groundwater intakes to migration of surface pollutants based on a selected part of the Dunajec River basin
  AutorzyEwa WYSOWSKA, Alicja KICIŃSKA, Grzegorz Nikiel
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2020 vol. 29 no. 4, s. 2925–2934. — tekst: http://www.pjoes.com/pdf-111441-49499?filename=Analysis%20of%20Natural.pdf
3
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułAssessment of health safety related to inhalation of volatile organic compounds present in fumes of water delivered through the public distribution system
  AutorzyEwa WYSOWSKA, Alicja KICIŃSKA
  ŹródłoDesalination and Water Treatment. — 2022 vol. 270, s. 206–216
5
 • [referat, 2019]
 • TytułBacteriological health threats to water in home wells
  AutorzyEwa WYSOWSKA, Kazimierz Kudlik, Alicja KICIŃSKA
  ŹródłoWater supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitoring [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 3rd International Scientific-Practical Conference : 23–25 October, 2019, Lviv / eds. Orachewska D., Vronska N. ; Ministry of Education and Science of Ukraine, [etc.]. — Lviv : Polytechnic Publishing House, 2019. — S. 112
6
7
 • [referat, 2019]
 • TytułBakteriologiczne zagrożenia zdrowotne wody w przydomowych studniach na terenie Sądecczyzny
  AutorzyEwa WYSOWSKA
  ŹródłoBezpieczeństwo środowiskowe i ochrona zdrowia'2019 : II międzynarodowa konferencja naukowa : 2-3 lipca 2019, Racławice : streszczenia wykładów plenarnych referatów i posterów : program konferencji / red. merytoryczna Wioletta M. Bajdur. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, [2019]. — S. 25
8
9
 • [materiały konferencyjne (red.), 2021]
 • TytułInfrastruktura krytyczna miast : bezpieczeństwo funkcjonowania infrastruktury komunalnej : wodociągi, kanalizacja, energetyka, teleinformatyka : II międzynarodowa konferencja naukowa : 6–8 października 2021, Rytro : książka streszczeń
  Autorzyred. Ewa WYSOWSKA
  DetailsNowy Sącz : „Sądeckie Wodociągi" Spółka z o. o., 2021. — 49 s.
10
 • [referat, 2021]
 • TytułInteligentna infrastruktura (krytyczna) sieci wodociągowej dla systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę – założenie oraz dobór rozwiązań informatycznych i sprzętowych
  AutorzyPiotr MAŁKA, Krzysztof Gaska, Ewa WYSOWSKA, Kazimierz Kudlik
  ŹródłoInfrastruktura krytyczna miast : bezpieczeństwo funkcjonowania infrastruktury komunalnej : wodociągi, kanalizacja, energetyka, teleinformatyka : II międzynarodowa konferencja naukowa : 6–8 października 2021, Rytro : książka streszczeń / red. Ewa Wysowska. — Nowy Sącz : „Sądeckie Wodociągi" Spółka z o. o., 2021. — S. 14–15
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułIntelligent infrastructure (critical) of the water supply network for collective water supply systems – a case study
  AutorzyPiotr MAŁKA, Krzysztof Gaska, Ewa WYSOWSKA, Kazimierz Kudlik, Józef Ciuła
  ŹródłoDesalination and Water Treatment. — 2022 vol. 274, s. 1–6
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułMinerals in tap water and bottled waters and their impact on human health
  AutorzyEwa WYSOWSKA, Iwona Wiewiórska, Alicja KICIŃSKA
  ŹródłoDesalination and Water Treatment. — 2022 vol. 259, s. 133-151
13
 • [referat, 2021]
 • TytułMobilne laboratorium, jako narzędzie wspomagające bezpieczeństwo systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  AutorzyKazimierz Kudlik, Ewa WYSOWSKA
  ŹródłoInfrastruktura krytyczna miast : bezpieczeństwo funkcjonowania infrastruktury komunalnej : wodociągi, kanalizacja, energetyka, teleinformatyka : II międzynarodowa konferencja naukowa : 6–8 października 2021, Rytro : książka streszczeń / red. Ewa Wysowska. — Nowy Sącz : „Sądeckie Wodociągi" Spółka z o. o., 2021. — S. 17
14
 • [referat, 2021]
 • TytułObecność pozostałości leków niesteroidowych i nonyfenoli w środowisku wodnym południowej Polski
  AutorzyE. WYSOWSKA, I. Wiewiórska, A. KICIŃSKA
  ŹródłoWater supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitoring [Dokument elektroniczny] : proceedings of the IV International Scientific-Practical Conference : 20–22 October, 2021, Lviv / eds. Orachewska D., Vronska N. ; Ministry of Education and Science of Ukraine, [etc.]. — Lviv : Polytechnic National University, 2021. — S. 199
15
 • [referat, 2021]
 • TytułOcena toksyczności i zagrożenia bakteriologicznego wody do celów pitnych na przykładzie ujęć w Beskidzie Sądeckim
  AutorzyWYSOWSKA Ewa, Wiewiórska Iwona
  Źródło„Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny jakości i toksyczności środowiska i substancji chemicznych” [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa Krajowa Konferencja Bioindykacyjna (KKB-10) : Gdańsk, 15–17.09.2021 : streszczenia / red. Maciej Tankiewicz, Paweł Wierzba. — [Gdańsk : Gdański Uniwersytet Medyczny], [2021]. — S. 14–15
16
 • [referat, 2021]
 • TytułPewność i rzetelność badań naukowych
  AutorzyAlicja KICIŃSKA, Ewa WYSOWSKA, Iwona Wiewiórska
  ŹródłoInfrastruktura krytyczna miast : bezpieczeństwo funkcjonowania infrastruktury komunalnej : wodociągi, kanalizacja, energetyka, teleinformatyka : II międzynarodowa konferencja naukowa : 6–8 października 2021, Rytro : książka streszczeń / red. Ewa Wysowska. — Nowy Sącz : „Sądeckie Wodociągi" Spółka z o. o., 2021. — S. 21
17
 • [referat, 2021]
 • TytułSkładniki mineralne w wodzie wodociągowej i w wodach butelkowanych oraz ich wpływ na zdrowie ludzi
  AutorzyEwa WYSOWSKA, Iwona Wiewiórska, Alicja KICIŃSKA
  ŹródłoInfrastruktura krytyczna miast : bezpieczeństwo funkcjonowania infrastruktury komunalnej : wodociągi, kanalizacja, energetyka, teleinformatyka : II międzynarodowa konferencja naukowa : 6–8 października 2021, Rytro : książka streszczeń / red. Ewa Wysowska. — Nowy Sącz : „Sądeckie Wodociągi" Spółka z o. o., 2021. — S. 25–26
18
19
 • [referat, 2021]
 • TytułZagrożenia środowiskowe wynikające z obecności pozostałości wybranych farmaceutyków i mikroplastików w wodzie
  AutorzyIwona Wiewiórska, Ewa WYSOWSKA, Alicja KICIŃSKA
  ŹródłoInfrastruktura krytyczna miast : bezpieczeństwo funkcjonowania infrastruktury komunalnej : wodociągi, kanalizacja, energetyka, teleinformatyka : II międzynarodowa konferencja naukowa : 6–8 października 2021, Rytro : książka streszczeń / red. Ewa Wysowska. — Nowy Sącz : „Sądeckie Wodociągi" Spółka z o. o., 2021. — S. 32