Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Wysowska, mgr inż.

doktorant

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-9239-0477 orcid iD

ResearcherID: GKF-9952-2022

Scopus: 58188022700

PBN: 60c2fce19543c7233654344eStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem19199
202244
202111173
202022
201922
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem191108
202244
202111137
202022
2019211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem19118
202244
20211183
202022
2019211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem19910
202244
20211138
202022
201922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem19109
202244
20211138
202022
2019211
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem19109
202244
20211138
202022
20192111
 • A model-based approach to risk evaluation and the assessment of protection provided by water intake and treatment systems / Ewa WYSOWSKA, Alicja KICIŃSKA // Journal of Ecological Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2299-8993. — 2022 vol. 23 iss. 7, s. 284-298. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.jeeng.net/pdf-150272-76072?filename=A%20Model_Based%20Approach%20to.pdf [2022-05-31]. — Bibliogr. s. 296-298, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-06-01. — E. Wysowska - dod. afiliacja: Sądeckie Wodociągi Spółka z o. o. w Nowym Sączu

  orcid iD
 • keywords: metals, organic compounds, microbiological pathogens, variability of health risk, safety of public water distribution systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12911/22998993/150272

2
 • Analysis of natural vulnerability of groundwater intakes to migration of surface pollutants based on a selected part of the Dunajec River basin / Ewa WYSOWSKA, Alicja KICIŃSKA, Grzegorz Nikiel // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2020 vol. 29 no. 4, s. 2925–2934. — Bibliogr. s. 2933–2934, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-02-26. — E. Wysowska - pierwsza afiliacja: Sądeckie Wodociągi Sp. z o. o., Nowy Sącz. — tekst: http://www.pjoes.com/pdf-111441-49499?filename=Analysis%20of%20Natural.pdf

  orcid iD
 • keywords: environmental risk, DRASTIC, pollutant, natural vulnerability of groundwater

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15244/pjoes/111441

3
 • Assessment of health risks with water consumption in terms of content of selected organic xenobiotics / Ewa WYSOWSKA, Alicja KICIŃSKA // Desalination and Water Treatment ; ISSN 1944-3994. — 2021 vol. 234, s. 1–14. — Bibliogr. s. 12–14, Abstr.. — E. Wysowska - dod. afiliacja: Sądeckie Wodociągi sp. z. o. o., Nowy Sącz. — tekst: https://www.deswater.com/DWT_articles/vol_234_papers/234_2021_1.pdf

  orcid iD
 • keywords: drinking water, 1,2-dichloroethane, benzene, vinyl chloride, PAH, carcinogenic and non-carcinogenic health risk, acrylamide, epichlorohydrin, benzo(a)pyrene

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5004/dwt.2021.27720

4
 • Assessment of health safety related to inhalation of volatile organic compounds present in fumes of water delivered through the public distribution system / Ewa WYSOWSKA, Alicja KICIŃSKA // Desalination and Water Treatment ; ISSN 1944-3994. — 2022 vol. 270, s. 206–216. — Bibliogr. s. 215–216, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: organic compounds, inhalation, risk index, potable water, safety of water intake and distribution systems, carcinogenic and non‑carcinogenic

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5004/dwt.2022.28781

5
 • Bacteriological health threats to water in home wells / Ewa WYSOWSKA, Kazimierz Kudlik, Alicja KICIŃSKA // W: Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitoring [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 3rd International Scientific-Practical Conference : 23–25 October, 2019, Lviv = Vodopostačannâ ì vodovìdvedennâ : proektuvannâ, budìvnictvo, ekspluatacìâ ta monìtoring : materìali 3-ï mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : 23-25 žovtnâ 2019 r., L'vìv / eds. Orachewska D., Vronska N. ; Ministry of Education and Science of Ukraine, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lviv : Polytechnic Publishing House, 2019. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-966-941-328-4. — S. 112. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — E. Wysowska - dod. afiliacja: „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o. o., Nowy Sącz, Polska

 • keywords: water quality, health protection, dug wells, bacteriological pollution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Bacteriological health threats to water in home wells / Ewa WYSOWSKA, Kazimierz Kudlik, Alicja KICIŃSKA // Archives of Environmental Protection ; ISSN 2083-4772. — Tytuł poprz.: Archiwum Ochrony Środowiska ; ISSN: 0324-8461. — 2020 vol. 46 no. 2, s. 21–34. — Bibliogr. s. 33-34, Abstr.. — E. Wysowska - dod. afiliacja: Sądeckie Wodociągi Sp. z o. o. Nowy Sącz. — tekst: https://journals.pan.pl/Content/116618?format_id=1

  orcid iD
 • keywords: water quality, health protection, bacteriological pollution, home wells

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/aep.2020.133471

7
 • Bakteriologiczne zagrożenia zdrowotne wody w przydomowych studniach na terenie SądecczyznyBacteriological health threats to water in home wells in the Nowy Sącz area / Ewa WYSOWSKA // W: Bezpieczeństwo środowiskowe i ochrona zdrowia'2019 : II międzynarodowa konferencja naukowa : 2-3 lipca 2019, Racławice : streszczenia wykładów plenarnych referatów i posterów : program konferencji = Environmental safety and health protection '2019 : II international scientific conference / red. merytoryczna Wioletta M. Bajdur. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, [2019]. — S. 25. — Tekst pol.-ang.. — Dod. afiliacja autorki: „Sądeckie Wodociągi” Spółka z o. o. w Nowym Sączu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Infrastruktura krytyczna miast : bezpieczeństwo funkcjonowania infrastruktury komunalnej : wodociągi, kanalizacja, energetyka, teleinformatyka : II międzynarodowa konferencja naukowa : 6–8 października 2021, Rytro : książka streszczeńCritical infrastructure of cities : safety of municipal infrastructure functioning : waterworks, sewerage, energetics, teleinformatics : 2\textsuperscript{nd} international scientific conference : book of abstracts / red. Ewa WYSOWSKA. — Nowy Sącz : „Sądeckie Wodociągi" Spółka z o. o., 2021. — 49 s.. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza. — Dod. afiliacja: Sądeckie Wodociągi

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Inteligentna infrastruktura (krytyczna) sieci wodociągowej dla systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę – założenie oraz dobór rozwiązań informatycznych i sprzętowychIntelligent (critical) infrastructure of water supply network for collective water supply systems – assumption and selection of it and hardware solutions / Piotr MAŁKA, Krzysztof Gaska, Ewa WYSOWSKA, Kazimierz Kudlik // W: Infrastruktura krytyczna miast : bezpieczeństwo funkcjonowania infrastruktury komunalnej : wodociągi, kanalizacja, energetyka, teleinformatyka : II międzynarodowa konferencja naukowa : 6–8 października 2021, Rytro : książka streszczeń = Critical infrastructure of cities : safety of municipal infrastructure functioning : waterworks, sewerage, energetics, teleinformatics : 2\textsuperscript{nd} international scientific conference : book of abstracts / red. Ewa Wysowska. — Nowy Sącz : „Sądeckie Wodociągi" Spółka z o. o., 2021. — ISBN: 978-83-962603-0-7. — S. 14–15. — Tekst pol.-ang.. — P. Małka, E. Wysowska – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — E. Wysowska – dod. afiliacja: Sądeckie Wodociągi

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Intelligent infrastructure (critical) of the water supply network for collective water supply systems – a case study / Piotr MAŁKA, Krzysztof Gaska, Ewa WYSOWSKA, Kazimierz Kudlik, Józef Ciuła // Desalination and Water Treatment ; ISSN 1944-3994. — 2022 vol. 274, s. 1–6. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — The article was presented during the II international scientific and technical conference “Critical infrastructure of cities”, October 6–8, 2021, Rytro, Poland. — E. Wysowska - dod. afiliacja: Sądeckie Wodociągi, Nowy Sącz

  orcid iD
 • keywords: critical infrastructure, intelligent water supply network, cybersecurity of ICT system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5004/dwt.2022.28917

12
 • Minerals in tap water and bottled waters and their impact on human health / Ewa WYSOWSKA, Iwona Wiewiórska, Alicja KICIŃSKA // Desalination and Water Treatment ; ISSN 1944-3994. — 2022 vol. 259, s. 133-151. — Bibliogr. s. 150-151, Abstr.. — Presented at the 2nd international conference on Critical Infrastrcture of Cities (CIC 2021), 6–8 October 2021, Rytro, Poland. — E. Wysowska - dod. afiliacja: Sądeckie Wodociągi Spółka z o. o. w Nowym Sączu. — tekst: https://www.deswater.com/DWT_abstracts/vol_259/259_2022_133.pdf

  orcid iD
 • keywords: bottled water, tap water, health safety, microelements and ultratrace elements

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5004/dwt.2022.28437

13
 • Mobilne laboratorium, jako narzędzie wspomagające bezpieczeństwo systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodęMobile laboratory as a tool supporting the safety of collective water supply systems / Kazimierz Kudlik, Ewa WYSOWSKA // W: Infrastruktura krytyczna miast : bezpieczeństwo funkcjonowania infrastruktury komunalnej : wodociągi, kanalizacja, energetyka, teleinformatyka : II międzynarodowa konferencja naukowa : 6–8 października 2021, Rytro : książka streszczeń = Critical infrastructure of cities : safety of municipal infrastructure functioning : waterworks, sewerage, energetics, teleinformatics : 2\textsuperscript{nd} international scientific conference : book of abstracts / red. Ewa Wysowska. — Nowy Sącz : „Sądeckie Wodociągi" Spółka z o. o., 2021. — ISBN: 978-83-962603-0-7. — S. 17. — Tekst pol.-ang.. — E. Wysowska – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — Dod. afiliacja: Sądeckie Wodociągi

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Obecność pozostałości leków niesteroidowych i nonyfenoli w środowisku wodnym południowej Polski[Presence of residues of non-steroidal drugs and nonylphenols in the water environment of southern Poland] / E. WYSOWSKA, I. Wiewiórska, A. KICIŃSKA // W: Water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitoring [Dokument elektroniczny] : proceedings of the IV International Scientific-Practical Conference : 20–22 October, 2021, Lviv = Vodopostačannâ ì vodovìdvedennâ : proektuvannâ, budìvnictvo, ekspluatacìâ, monìtoring : IV mìžnarodna naukovo-tehnìčna konferencìâ : 20–22 žovtnâ 2021 r., L'vìv / eds. Orachewska D., Vronska N. ; Ministry of Education and Science of Ukraine, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lviv : Polytechnic National University, 2021. — S. 199. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://zwus.pol.lublin.pl/proceedings2021.pdf [2021-11-09]. — E. Wysowska – dod. afiliacja: „Sądeckie Wodociągi” Spółka z o. o., Nowy Sącz

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ocena toksyczności i zagrożenia bakteriologicznego wody do celów pitnych na przykładzie ujęć w Beskidzie SądeckimAssessment of the toxicity and bacteriological risk of drinking water on the example of intakes in Beskid Sądecki / WYSOWSKA Ewa, Wiewiórska Iwona // W: „Praktyczne wykorzystanie systemów bioindykacyjnych do oceny jakości i toksyczności środowiska i substancji chemicznych” [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa Krajowa Konferencja Bioindykacyjna (KKB-10) : Gdańsk, 15–17.09.2021 : streszczenia / red. Maciej Tankiewicz, Paweł Wierzba. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gdańsk : Gdański Uniwersytet Medyczny], [2021]. — e-ISBN: 978-83-65098-84-9. — S. 14–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.bioindykator.pl/images/KKB-10/AbstraktyKKB-10.pdf [2021-09-21]. — Tekst pol.-ang.. — E. Wysowska – dod. afiliacja: „Sądeckie Wodociągi” Spółka z o. o., Nowy Sącz

 • słowa kluczowe: ekologiczne systemy wczesnego ostrzegania, toksyczność wody, zagrożenie bakteriologiczne wody, bakterie luminescencyjne

  keywords: ecological early warning systems, water toxicity, bacteriological risk of water, luminescent bacteria

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Pewność i rzetelność badań naukowychConfidence and reliability of scientific research / Alicja KICIŃSKA, Ewa WYSOWSKA, Iwona Wiewiórska // W: Infrastruktura krytyczna miast : bezpieczeństwo funkcjonowania infrastruktury komunalnej : wodociągi, kanalizacja, energetyka, teleinformatyka : II międzynarodowa konferencja naukowa : 6–8 października 2021, Rytro : książka streszczeń = Critical infrastructure of cities : safety of municipal infrastructure functioning : waterworks, sewerage, energetics, teleinformatics : 2\textsuperscript{nd} international scientific conference : book of abstracts / red. Ewa Wysowska. — Nowy Sącz : „Sądeckie Wodociągi" Spółka z o. o., 2021. — ISBN: 978-83-962603-0-7. — S. 21. — Tekst pol.-ang.. — A. Kicińska, E. Wysowska – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — E. Wysowska – dod. afiliacja: Sądeckie Wodociągi

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Składniki mineralne w wodzie wodociągowej i w wodach butelkowanych oraz ich wpływ na zdrowie ludziMinerals in tap water and bottled waters and their impact of human health / Ewa WYSOWSKA, Iwona Wiewiórska, Alicja KICIŃSKA // W: Infrastruktura krytyczna miast : bezpieczeństwo funkcjonowania infrastruktury komunalnej : wodociągi, kanalizacja, energetyka, teleinformatyka : II międzynarodowa konferencja naukowa : 6–8 października 2021, Rytro : książka streszczeń = Critical infrastructure of cities : safety of municipal infrastructure functioning : waterworks, sewerage, energetics, teleinformatics : 2\textsuperscript{nd} international scientific conference : book of abstracts / red. Ewa Wysowska. — Nowy Sącz : „Sądeckie Wodociągi" Spółka z o. o., 2021. — ISBN: 978-83-962603-0-7. — S. 25–26. — Tekst pol.-ang.. — A. Kicińska, E. Wysowska – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — E. Wysowska – dod. afiliacja: Sądeckie Wodociągi

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Zagrożenia środowiskowe wynikające z obecności pozostałości wybranych farmaceutyków i mikroplastików w wodzieThreats of environments resulting from the presence of residues of selected pharmaceuticals and microplastic in water / Iwona Wiewiórska, Ewa WYSOWSKA, Alicja KICIŃSKA // W: Infrastruktura krytyczna miast : bezpieczeństwo funkcjonowania infrastruktury komunalnej : wodociągi, kanalizacja, energetyka, teleinformatyka : II międzynarodowa konferencja naukowa : 6–8 października 2021, Rytro : książka streszczeń = Critical infrastructure of cities : safety of municipal infrastructure functioning : waterworks, sewerage, energetics, teleinformatics : 2\textsuperscript{nd} international scientific conference : book of abstracts / red. Ewa Wysowska. — Nowy Sącz : „Sądeckie Wodociągi" Spółka z o. o., 2021. — ISBN: 978-83-962603-0-7. — S. 32. — Tekst pol.-ang.. — E. Wysowska, A. Kicińska – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — E. Wysowska – dod. afiliacja: Sądeckie Wodociągi

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: