Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Chowaniec, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


 • 2021

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: D-7362-2018

Scopus: brak

PBN: 5e7093d6878c28a0473b1a16Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1064
202111
202011
2019321
2018523
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1091
202111
202011
201933
201855
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1010
202111
202011
201933
201855
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1010
202111
202011
201933
201855
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1046
202111
202011
2019312
2018532
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1091
202111
202011
201933
20185411
 • Controlling jako instrument usprawniający zarządzanie na przykładzie wybranego podmiotu leczniczego[Controlling as an instrument to improve management based on the example of selected medical entity] / Magdalena CHOWANIEC // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : IV edycja konferencji : 5–6 czerwca 2018 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-90-1. — S. 13–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Determinants of innovativeness of Polish enterprises : [abstract] / Magdalena CHOWANIEC // W: Young researchers' innovative ideas: science | start-ups | industry [Dokument elektroniczny] : VII international conference : 27–28\textsuperscript{th} of May 2021, Kraków / scientific ed. Joanna Kulczycka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2021. — e-ISBN: 978-83-959215-9-9. — S. 109. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://tiny.pl/r3glj [2021-06-07]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Modele procesu innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw[Models of the innovation process of small and medium enterprises] / Magdalena CHOWANIEC // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” [Dokument elektroniczny] : VI edycja międzynarodowej konferencji : 11-13 maja 2020 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — e-ISBN: 978-83-956380-5-3. — S. 131. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://iati.pl/wp-content/uploads/2020/06/Innowacyjne-pomysly-2020.pdf [2020-06-10]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Praktyka ochrony konsumentów na przykładzie wybranego powiatowego rzecznika konsumentówConsumer protection practice on example of a chosen powiument district / Magdalena CHOWANIEC // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ; ISSN 1899-8658. — 2018 t. 19 nr 3, s. 199–207. — Bibliogr. s. 206–207, Streszcz., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-09-30. — tekst: https://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id=186315

 • słowa kluczowe: administracja państwowa, gospodarka rynkowa, rzecznik konsumentów, ochrona konsumentów

  keywords: state administration, market economy, consumer ombudsman, consumer protection

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0013.0059

6
 • Rola faktoringu jako narzędzia finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa[The role of factoring as a tool for financing the current operations of the company] / Magdalena CHOWANIEC // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : V edycja konferencji : 22-23 maja 2019 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-9531674-6. — S. 27. — Toż w: {http://iati.pl/wp-content/uploads/2019/08/Ksi%C3%84%C2%85%C3%85%C2%BCka-Innowacyjne-pomys%C3%85%C2%82y-v2.1.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Specyfika zarządzania finansami w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej w Polsce[The specifics of financial management in independent public healthcare institutions in Poland] / Natalia KRAWCZYK, Magdalena CHOWANIEC // W: Współpraca nauki z biznesem – wspólne wyzwania [Dokument elektroniczny] : konferencja naukowa : Kraków, 29.11.2018 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2018]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]. — Afiliacja autorek: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Specyfika zarządzania finansami w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej w PolsceThe specifics of financial management in independent public healthcare institutions in Poland / Magdalena CHOWANIEC, Natalia KRAWCZYK // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2019 nr 15, s. 11–22. — Bibliogr. s. 21–22, Streszcz., Summ.. — tekst: https://wsei.edu.pl/pliki/ZESZYTY-NAUKOWE-NR-15.pdf

 • słowa kluczowe: finanse publiczne, zobowiązania wymagalne, samodzielny zakład opieki zdrowotnej

  keywords: public finance, executable obligations payable, independent public healthcare institutions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Uwarunkowania działalności innowacyjnej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce[Determinants of innovative activity in the health care sector in Poland] / Magdalena CHOWANIEC // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XIX międzynarodowa konferencja naukowa : 1–2 lipca 2019, Kraków-Racławice : abstrakty / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-953167-5-3. — S. 51

 • słowa kluczowe: innowacje, innowacyjność, sektor ochrony zdrowia, sektor farmaceutyczny

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zastosowanie faktoringu jako instrumentu finansowania przedsiębiorstwaThe use of factoring as a company financing instrument / Magdalena CHOWANIEC // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance ; ISSN 2084-5189. — Tytuł poprz.: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; ISSN: 1732-1565. — 2018 vol. 16 no. 3 cz. 2, s. 51–63. — Bibliogr. s. 62, Streszcz.. — tekst: http://www.wzr.ug.edu.pl/.zif/2018_32.pdf

 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwo, model, faktoring, płynność finansowa, kapitał obrotowy

  keywords: model, enterprise, factoring, financial liquidity, working capital

  cyfrowy identyfikator dokumentu: