Wykaz publikacji wybranego autora

Magdalena Chowaniec, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


 • 2021

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: D-7362-2018

Scopus: brak

PBN: 5e7093d6878c28a0473b1a16

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • Controlling jako instrument usprawniający zarządzanie na przykładzie wybranego podmiotu leczniczego[Controlling as an instrument to improve management based on the example of selected medical entity] / Magdalena CHOWANIEC // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : IV edycja konferencji : 5–6 czerwca 2018 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — ISBN: 978-83-62922-90-1. — S. 13–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Determinants of innovativeness of Polish enterprises : [abstract] / Magdalena CHOWANIEC // W: Young researchers' innovative ideas: science | start-ups | industry [Dokument elektroniczny] : VII international conference : 27–28\textsuperscript{th} of May 2021, Kraków / scientific ed. Joanna Kulczycka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2021. — e-ISBN: 978-83-959215-9-9. — S. 109. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://tiny.pl/r3glj [2021-06-07]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Modele procesu innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw[Models of the innovation process of small and medium enterprises] / Magdalena CHOWANIEC // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” [Dokument elektroniczny] : VI edycja międzynarodowej konferencji : 11-13 maja 2020 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — e-ISBN: 978-83-956380-5-3. — S. 131. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://iati.pl/wp-content/uploads/2020/06/Innowacyjne-pomysly-2020.pdf [2020-06-10]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Praktyka ochrony konsumentów na przykładzie wybranego powiatowego rzecznika konsumentówConsumer protection practice on example of a chosen powiument district / Magdalena CHOWANIEC // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie ; ISSN 1899-8658. — 2018 t. 19 nr 3, s. 199–207. — Bibliogr. s. 206–207, Streszcz., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-09-30. — tekst: https://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id=186315

 • słowa kluczowe: administracja państwowa, gospodarka rynkowa, rzecznik konsumentów, ochrona konsumentów

  keywords: state administration, market economy, consumer ombudsman, consumer protection

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0013.0059

6
 • Rola faktoringu jako narzędzia finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa[The role of factoring as a tool for financing the current operations of the company] / Magdalena CHOWANIEC // W: „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : V edycja konferencji : 22-23 maja 2019 r., Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-9531674-6. — S. 27. — Toż w: {http://iati.pl/wp-content/uploads/2019/08/Ksi%C3%84%C2%85%C3%85%C2%BCka-Innowacyjne-pomys%C3%85%C2%82y-v2.1.pdf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Specyfika zarządzania finansami w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej w Polsce[The specifics of financial management in independent public healthcare institutions in Poland] / Natalia KRAWCZYK, Magdalena CHOWANIEC // W: Współpraca nauki z biznesem – wspólne wyzwania [Dokument elektroniczny] : konferencja naukowa : Kraków, 29.11.2018 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], [2018]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]. — Afiliacja autorek: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Specyfika zarządzania finansami w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej w PolsceThe specifics of financial management in independent public healthcare institutions in Poland / Magdalena CHOWANIEC, Natalia KRAWCZYK // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2019 nr 15, s. 11–22. — Bibliogr. s. 21–22, Streszcz., Summ.. — tekst: https://wsei.edu.pl/pliki/ZESZYTY-NAUKOWE-NR-15.pdf

 • słowa kluczowe: finanse publiczne, zobowiązania wymagalne, samodzielny zakład opieki zdrowotnej

  keywords: public finance, executable obligations payable, independent public healthcare institutions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Uwarunkowania działalności innowacyjnej w sektorze ochrony zdrowia w Polsce[Determinants of innovative activity in the health care sector in Poland] / Magdalena CHOWANIEC // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XIX międzynarodowa konferencja naukowa : 1–2 lipca 2019, Kraków-Racławice : abstrakty / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-953167-5-3. — S. 51

 • słowa kluczowe: innowacje, innowacyjność, sektor ochrony zdrowia, sektor farmaceutyczny

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zastosowanie faktoringu jako instrumentu finansowania przedsiębiorstwaThe use of factoring as a company financing instrument / Magdalena CHOWANIEC // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance ; ISSN 2084-5189. — Tytuł poprz.: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; ISSN: 1732-1565. — 2018 vol. 16 no. 3 cz. 2, s. 51–63. — Bibliogr. s. 62, Streszcz.. — tekst: http://www.wzr.ug.edu.pl/.zif/2018_32.pdf

 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwo, model, faktoring, płynność finansowa, kapitał obrotowy

  keywords: model, enterprise, factoring, financial liquidity, working capital

  cyfrowy identyfikator dokumentu: