Wykaz publikacji wybranego autora

Milena Synowiec, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcn, Katedra Chemii Nieorganicznej


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-7589-6169 orcid iD

ResearcherID: DYI-5852-2022

Scopus: 57205200620

PBN: 5e709298878c28a047398b3dStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem14266
202311
20225221
2020211
2019312
2018321
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1414
202311
202255
202022
201933
201833
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1459
202311
2022514
202022
201933
2018321
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1468
202311
2022532
2020211
2019321
201833
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1477
202311
2022532
2020211
2019321
201833
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1486
202311
2022532
2020211
2019321
20183121
 • Catalytic transformaton of bio-butanol derived from biomass to butene isomers / Milena SYNOWIEC, Anna Micek-Ilnicka, Małgorzata Ruggiero-Mikołajczyk, Marta RADECKA // W: Energy fuels environment 2020 [Dokument elektroniczny] : Kraków, Poland, 1-4 December 2020 : book of abstracts / ed. Bogdan Samojeden ; AGH University of Science and Technology, Cracow University of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ed. 2 corrected. — Kraków : AGH University of Science and Technology, 2020. — e-ISBN: 978-83-948318-4-4. — S. 41. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ef-conference.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/Book-of-Abstract-EFE-2020-1.pdf [2020-12-11]

 • keywords: biomass, catalysts, heteropolyacid, bio-alcohol, biobutanol

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Electronic and magnetic properties of $TiO_{2}@Fe_{2}O_{3}$ nanostructures for photocatalytic application : [abstract] / Milena SYNOWIEC, Dominika Zákutná, Anita TRENCZEK-ZAJĄC, Marta RADECKA // W: ICASS 2022 [Dokument elektroniczny] : 5\textsuperscript{th} international conference on Applied Surface Science : 25–28 April 2022, Palma, Mallorca, Spain. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Holandia] : Elsevier, [2022]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://oxabs-programme-files-prod-eu.s3.amazonaws.com/fe7ac891-4a4a-498a-b63b-9b32560c7a43.pdf [2022-05-10]. — Dostęp po zalogowaniu

 • keywords: oxidation state, oxygen vacancy, TiO2@Fe2O3 heterojunction, TiO2:Fe layer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Enhanced visible light absorption of shape-controlled $TiO_2@Fe_2O_3$ compositesZwiększona absorpcja światła widzialnego w kompozytach $TiO_2@Fe_2O_3$ o kontrolowanym kształcie / Milena SYNOWIEC, Karolina ZAZAKOWNY // Composites Theory and Practice : [czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych] ; ISSN 2084-6096. — Tytuł poprz.: Kompozyty ; ISSN: 1641-8611. — 2020 vol. 20 no. 3–4, s. 157–162. — Bibliogr. s. 161–162. — tekst: https://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/1353_2020t0304_milena-synowiec-karolina-.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: nanokryształy dwutlenku tytanu, półprzewodnik wąskopasmowy, hematyt, absorpcja promieniowania widzialnego, kompozyty TiO2@Fe2O3

  keywords: hematite, visible light absorption, titanium dioxide nanocrystals, narrow band gap semiconductor, TiO2@Fe2O3 composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Enhancing visible light absorption of shape-controlled anatase $TiO_2$ nanocrystals using narrow bandgap semiconductor / Milena SYNOWIEC, Katarzyna ZAKRZEWSKA, Karolina ZAZAKOWNY, Marta RADECKA // W: ANM 2019 : 14th International conference on Advanced Nanomaterials ; 7th International conference on Advanced graphene materials ; 7th International conference on Hydrogen energy ; 5th International conference on Advanced magnetic and spintronics materials ; 3rd International conference on Advanced polymer materials and nanocomposites ; 2nd International conference on Advanced nanoelectronics and organic light emitting diodes [Dokument elektroniczny] : 17-19 July 2019, Aveiro, Portugal : [abstract book]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Portugal : s. n.], [2019]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.advanced-nanomaterials-conference.com/program/ [2019-07-24]. — Bibliogr. s. [1]

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Functionalized structures based on shape-controlled $TiO_2$ / M. SYNOWIEC, A. Micek-Ilnicka, K. Szczepanowicz, A. TRENCZEK-ZAJĄC, K. ZAKRZEWSKA, M. RADECKA // W: EEPM3 2018 [Dokument elektroniczny] : 3\textsuperscript{rd} international symposium on Energy and Environmental Photocatalytic Materials : Kraków 15\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th} May 2018 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Faculty of Chemistry. Jagiellonian University], [2018]. — S. 163–164. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://eepm3.com/wp-content/uploads/2018/05/EEPM3_BoA.pdf [2018-05-24]

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
 • Interface design, surface-related properties, and their role in interfacial electron transfer. Pt. 2, Photochemistry-related topics / Anita TRENCZEK-ZAJĄC, Anna KUSIOR, Julia MAZURKÓW, Kinga MICHALEC, Milena SYNOWIEC, Marta RADECKA // W: Recent highlights II / eds. Rudi van Eldik, Colin D. Hubbard. — United Kingdom : Elsevier, cop.  2022. — (Advances in Inorganic Chemistry ; ISSN 0898-8838 ; vol. 79). — ISBN: 978-0-323-99972-4 ; e-ISBN: 978-0-323-98303-7. — S. 411–442. — Bibliogr. s. 439–442, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-03-15

  orcid iD
 • keywords: photoelectrochemistry, photocatalysis, heterostructures, interface design

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/bs.adioch.2021.12.010

9
 • Interface design, surface-related properties, and their role in interfacial electron transfer. Pt. 1, Materials-related topics / Anna KUSIOR, Anita TRENCZEK-ZAJĄC, Julia MAZURKÓW, Kinga MICHALEC, Milena SYNOWIEC, Marta RADECKA // W: Recent highlights II / eds. Rudi van Eldik, Colin D. Hubbard. — United Kingdom : Elsevier, cop.  2022. — (Advances in Inorganic Chemistry ; ISSN 0898-8838 ; vol. 79). — ISBN: 978-0-323-99972-4 ; e-ISBN: 978-0-323-98303-7. — S. 373–409. — Bibliogr. s. 406–409, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: surface, adsorption, semiconductors, materials design

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/bs.adioch.2021.12.005

10
11
 • Supported heteropolyacid based on shape-controlled $TiO_{2}$ as (photo) catalyst in alcohol conversion / A. Micek-Ilnicka, M. SYNOWIEC, M. RADECKA // W: 15\textsuperscript{th} Pannonian international symposium on catalysis [Dokument elektroniczny] : 4–8 September 2022, Jastrzębia Góra, Poland : program and abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Lublin : Maria Curie-Sklodowska University : Lublin Division of Polish Chemical Society], [2022]. — e-ISBN: 978-83-965789-0-7. — S. 76. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://pannonian2020.umcs.eu/wp-content/uploads/2022/08/ksiazka-Pannonian-2022_finall_web.pdf [2022-09-27]. — Bibliogr. s. 76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Surface-controlled photocatalysis and chemical sensing of $TiO_{2}$, $\alpha-Fe_{2}O_{3}$, and $Cu_{2}O$ nanocrystals / Anna KUSIOR, Milena SYNOWIEC, Katarzyna ZAKRZEWSKA, Marta RADECKA // Crystals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2073-4352. — 2019 vol. 9 iss. 3 art. no. 163, s. 1–51. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 40–51, Abstr.. — tekst: https://www.mdpi.com/2073-4352/9/3/163/pdf

  orcid iD
 • keywords: TiO2, gas sensors, nanocrystals, photocatalysis, surface-controlled processes, alpha-Fe2O3, Cu2O3

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/cryst9030163

13
14
 • Vibrational spectroscopy as a tool to investigate modified $TiO_2$ with tailored shape / Milena SYNOWIEC, Anna Micek-Ilnicka, Anita TRENCZEK-ZAJĄC, Marta RADECKA // W: Advanced techniques of vibrational spectroscopy [Dokument elektroniczny] : seminar : 21\textsuperscript{st}-22\textsuperscript{nd} June, 2018, Kraków : book of abstracts / ed. Kamilla Małek, Małgorzata Barańska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Krakow : Faculty of Chemistry of the Jagiellonian University, [2018]. — e-ISBN: 978-83-945177-9-3. — S. 56. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www2.chemia.uj.edu.pl/zor/seminariumATVS2018/Abstract_book.pdf [2018-06-28]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: