Wykaz publikacji wybranego autora

Milena Synowiec, mgr inż.

asystent

Faculty of Materials Science and Ceramics
WIMiC-kcn


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-7589-6169 orcid iD

ResearcherID: DYI-5852-2022

Scopus: 57205200620

PBN: 5e709298878c28a047398b3d

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • Catalytic transformaton of bio-butanol derived from biomass to butene isomers / Milena SYNOWIEC, Anna Micek-Ilnicka, Małgorzata Ruggiero-Mikołajczyk, Marta RADECKA // W: Energy fuels environment 2020 [Dokument elektroniczny] : Kraków, Poland, 1-4 December 2020 : book of abstracts / ed. Bogdan Samojeden ; AGH University of Science and Technology, Cracow University of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ed. 2 corrected. — Kraków : AGH University of Science and Technology, 2020. — e-ISBN: 978-83-948318-4-4. — S. 41. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ef-conference.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/Book-of-Abstract-EFE-2020-1.pdf [2020-12-11]

 • keywords: biomass, catalysts, heteropolyacid, bio-alcohol, biobutanol

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Enhanced visible light absorption of shape-controlled $TiO_2@Fe_2O_3$ compositesZwiększona absorpcja światła widzialnego w kompozytach $TiO_2@Fe_2O_3$ o kontrolowanym kształcie / Milena SYNOWIEC, Karolina ZAZAKOWNY // Composites Theory and Practice : [czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych] ; ISSN 2084-6096. — Tytuł poprz.: Kompozyty ; ISSN: 1641-8611. — 2020 vol. 20 no. 3–4, s. 157–162. — Bibliogr. s. 161–162. — tekst: https://kompozyty.ptmk.net/pliczki/pliki/1353_2020t0304_milena-synowiec-karolina-.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: nanokryształy dwutlenku tytanu, półprzewodnik wąskopasmowy, hematyt, absorpcja promieniowania widzialnego, kompozyty TiO2@Fe2O3

  keywords: hematite, visible light absorption, titanium dioxide nanocrystals, narrow band gap semiconductor, TiO2@Fe2O3 composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Enhancing visible light absorption of shape-controlled anatase $TiO_2$ nanocrystals using narrow bandgap semiconductor / Milena SYNOWIEC, Katarzyna ZAKRZEWSKA, Karolina ZAZAKOWNY, Marta RADECKA // W: ANM 2019 : 14th International conference on Advanced Nanomaterials ; 7th International conference on Advanced graphene materials ; 7th International conference on Hydrogen energy ; 5th International conference on Advanced magnetic and spintronics materials ; 3rd International conference on Advanced polymer materials and nanocomposites ; 2nd International conference on Advanced nanoelectronics and organic light emitting diodes [Dokument elektroniczny] : 17-19 July 2019, Aveiro, Portugal : [abstract book]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Portugal : s. n.], [2019]. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.advanced-nanomaterials-conference.com/program/ [2019-07-24]. — Bibliogr. s. [1]

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Functionalized structures based on shape-controlled $TiO_2$ / M. SYNOWIEC, A. Micek-Ilnicka, K. Szczepanowicz, A. TRENCZEK-ZAJĄC, K. ZAKRZEWSKA, M. RADECKA // W: EEPM3 2018 [Dokument elektroniczny] : 3\textsuperscript{rd} international symposium on Energy and Environmental Photocatalytic Materials : Kraków 15\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th} May 2018 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Faculty of Chemistry. Jagiellonian University], [2018]. — S. 163–164. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://eepm3.com/wp-content/uploads/2018/05/EEPM3_BoA.pdf [2018-05-24]

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
 • Interface design, surface-related properties, and their role in interfacial electron transfer. Pt. 2, Photochemistry-related topics / Anita TRENCZEK-ZAJĄC, Anna KUSIOR, Julia MAZURKÓW, Kinga MICHALEC, Milena SYNOWIEC, Marta RADECKA // W: Recent highlights II / eds. Rudi van Eldik, Colin D. Hubbard. — United Kingdom : Elsevier, cop.  2022. — (Advances in Inorganic Chemistry ; ISSN 0898-8838 ; vol. 79). — ISBN: 978-0-323-99972-4 ; e-ISBN: 978-0-323-98303-7. — S. 411–442. — Bibliogr. s. 439–442, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-03-15

  orcid iD
 • keywords: photoelectrochemistry, photocatalysis, heterostructures, interface design

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/bs.adioch.2021.12.010

9
 • Interface design, surface-related properties, and their role in interfacial electron transfer. Pt. 1, Materials-related topics / Anna KUSIOR, Anita TRENCZEK-ZAJĄC, Julia MAZURKÓW, Kinga MICHALEC, Milena SYNOWIEC, Marta RADECKA // W: Recent highlights II / eds. Rudi van Eldik, Colin D. Hubbard. — United Kingdom : Elsevier, cop.  2022. — (Advances in Inorganic Chemistry ; ISSN 0898-8838 ; vol. 79). — ISBN: 978-0-323-99972-4 ; e-ISBN: 978-0-323-98303-7. — S. 373–409. — Bibliogr. s. 406–409, Abstr.

  orcid iD
 • keywords: surface, adsorption, semiconductors, materials design

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/bs.adioch.2021.12.005

10
11
 • Supported heteropolyacid based on shape-controlled $TiO_{2}$ as (photo) catalyst in alcohol conversion / A. Micek-Ilnicka, M. SYNOWIEC, M. RADECKA // W: 15\textsuperscript{th} Pannonian international symposium on catalysis [Dokument elektroniczny] : 4–8 September 2022, Jastrzębia Góra, Poland : program and abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Lublin : Maria Curie-Sklodowska University : Lublin Division of Polish Chemical Society], [2022]. — e-ISBN: 978-83-965789-0-7. — S. 76. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://pannonian2020.umcs.eu/wp-content/uploads/2022/08/ksiazka-Pannonian-2022_finall_web.pdf [2022-09-27]. — Bibliogr. s. 76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
14
 • UV light enhanced catalytic performance of heteropolyacid-$TiO_{2}$ systems / Milena SYNOWIEC, Marta RADECKA, Anna Micek-Ilnicka // Journal of Catalysis ; ISSN 0021-9517. — 2023 vol. 417, s. 481-496. — Bibliogr. s. 495-496, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2022-12-24

  orcid iD
 • keywords: TiO2, iron, photocatalysts, heteropolyacid, n-butanol dehydration, phosphotungstic acid, butenes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.jcat.2022.12.028

15
 • Vibrational spectroscopy as a tool to investigate modified $TiO_2$ with tailored shape / Milena SYNOWIEC, Anna Micek-Ilnicka, Anita TRENCZEK-ZAJĄC, Marta RADECKA // W: Advanced techniques of vibrational spectroscopy [Dokument elektroniczny] : seminar : 21\textsuperscript{st}-22\textsuperscript{nd} June, 2018, Kraków : book of abstracts / ed. Kamilla Małek, Małgorzata Barańska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Krakow : Faculty of Chemistry of the Jagiellonian University, [2018]. — e-ISBN: 978-83-945177-9-3. — S. 56. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www2.chemia.uj.edu.pl/zor/seminariumATVS2018/Abstract_book.pdf [2018-06-28]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: