Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Zielińska, mgr inż.

poprzednio: Polak

doktorant

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-keaspe, Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-2889-1488 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57202972403Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1587
202211
2021211
2020312
2019422
2018431
201711
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem15510
202211
2021211
202033
201944
2018422
201711
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem15123
202211
202122
2020321
201944
2018422
201711
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem15312
202211
202122
2020312
2019422
201844
201711
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1596
202211
2021211
2020321
2019431
2018431
201711
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem15105
202211
2021211
2020321
2019431
2018431
2017111
 • Analiza prawna i ekonomiczna efektywności eksploatacji mikroinstalacji fotowoltaicznejLegal and economic analysis of the efficiency of solar photovoltaic plant exploitation / Anna ZIELIŃSKA, Andrzej Bień // Wiadomości Elektrotechniczne : miesięcznik naukowo-techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich ; ISSN 0043-5112. — 2018 R. 86 nr 8, s. 12–16. — Bibliogr. s. 16

 • słowa kluczowe: fotowoltaika, efektywność produkcji energii elektrycznej, mikroinstalacje, akty prawne

  keywords: photovoltaics, legal acts, efficiency electricity production, microinstallations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/74.2018.8.2

2
 • Application possibilities of blockchain technology in the energy sector / Anna ZIELIŃSKA // W: IcoRES'19 [Dokument elektroniczny] : 6'th international scientific conference Renewable Energy Sources : 12–14 June [2019], Krynica, Poland : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : University of Agriculture], [2019]. — S. [66]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://renewenergy.pl/BoA19.pdf [2019-09-23]

 • keywords: electric vehicle, electromobility, blockchain, charging process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application possibilities of blockchain technology in the energy sector / Anna ZIELIŃSKA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2020 vol. 154 art. no. 07003, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 5–6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-03-09. — ICoRES 2019 : 6th International Conference – Renewable Energy Sources : Krynica, Poland, June 12-14, 2019. — tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2020/14/e3sconf_icores2020_07003.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/202015407003

4
 • Bezpieczeństwo współpracy instalacji fotowoltaicznej z siecią elektroenergetyczną[Security of photovoltaic system cooperation with the power grid] / Anna ZIELIŃSKA // Biuletyn Techniczny Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich ; ISSN 1426-742X. — 2017 nr 1, s. 32–37. — Bibliogr. s. 37. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — tekst: http://www.sep.krakow.pl/nbiuletyn/nr67ar3.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Charging infrastructure and testing of the electric vehicle energy battery declineInfrastruktura ładowania i badanie spadku poziomu energii akumulatora samochodu elektrycznego / Anna ZIELIŃSKA // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2019 R. 95 nr 1, s. 149–152. — Bibliogr. s. 152, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2019/1/38.pdf

 • słowa kluczowe: samochód elektryczny, infrastruktura ładowania, ładowanie

  keywords: electric vehicle, charging, charging infrastructure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2019.01.38

6
 • Cooperation of the process of charging the electric vehicle with the photovoltaic cell / ZIELIŃSKA Anna, SKOWRON Mikołaj, BIEŃ Andrzej // W: 2018 Applications of Electromagnetics in Modern Techniques and Medicine (PTZE) [Dokument elektroniczny] : Racławice, 9–12 September 2018 / IEEE International LLC-Polish Section, Polish Society of Applied Electromagnetism, Military Institute of Medicine, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2018. — Dod. ISBN: 978-1-5386-6936-5, 978-1-5386-6937-2. — e-ISBN: 978-1-7281-1177-3. — S. 285–288. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 288, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-10-25. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047ud004c.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8503159

 • keywords: photovoltaic, electric car, electric vehicle, Vehicle to Grid, EV, PV, solar carport, charging point, charger

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/PTZE.2018.8503159

7
 • Electromobility research: the impact of using renewable energy solutions on the development of electromobility / Anna ZIELIŃSKA, Mikołaj SKOWRON, Andrzej BIEŃ // W: Zastosowania elektromagnetyzmu we współczesnej inżynierii i medycynie [Dokument elektroniczny] : [XXX] konferencja PTZE [Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu] : wirtualne sympozjum, 14–16 września 2020. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu], [2020]. — S. 388–390. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://sympozjum.ptze.pl/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/PTZE-2020_abstrakty-skompresowany.pdf [2020-09-18]. — Bibliogr. s. 390

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Electromobility research: the impact of using renewable energy solutions on the development of electromobilityBadanie elektromobilności: wpływ posiadania rozwiązań z dziedziny odnawialnych źródeł energii na rozwój elektromobilności / Anna ZIELIŃSKA // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2020 R. 96 nr 12, s. 123–126. — Bibliogr. s. 126, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2020/12/24.pdf

 • słowa kluczowe: samochód elektryczny, fotowoltaiki, elektromobilność, rozwój elektromobilności

  keywords: photovoltaic, electric vehicle, electromobility, development of electromobility

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2020.12.24

9
 • Infrastruktura fotowoltaiczna do ładowania pojazdów elektrycznychPhotovoltaic infrastructure for charging electric vehicles / Anna ZIELIŃSKA, Mikołaj SKOWRON, Andrzej BIEŃ // W: Zastosowania elektromagnetyzmu w nowoczesnych technikach i medycynie : XXVIII sympozjum środowiskowe PTZE : Racławice, 9–12 września 2018 r.. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, cop. 2018. — ISBN10: 83-88131-99-0. — S. 370–372. — Bibliogr. s. 372

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Model for settlement electric vehicles charging and financing infrastructure for charging them with the support of blockchain environmentModel rozliczania ładowania pojazdów elektrycznych i finansowania [ICO] infrastruktury do ich ładowania przy wsparciu środowiska blockchain / Anna ZIELIŃSKA // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2019 R. 95 nr 12, s. 237–241. — Bibliogr. s. 241, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2019/12/54.pdf

 • słowa kluczowe: model, samochód elektryczny, algorytm, blockchain, infrastruktura ładowania, ładowanie

  keywords: model, algorithm, electric vehicle, blockchain, charging, charging infrastructure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2019.12.54

11
 • Modelling of photovoltaic cells in variable conditions of temperature and intensity of solar insolation as a method of mapping the operation of the installation in real conditions / Anna ZIELIŃSKA, Andrzej BIEŃ, Mikołaj SKOWRON // W: $I^{2}PhDW$ 2018 : 8th International Interdisciplinary PhD Workshop : 9–12 May 2018, Świnoujście, Poland : program, abstracts, proceedings (USB) / ed. board Marcin Hołub, Piotr Paplicki, Krzysztof Stawicki. — Szczecin : West Pomeranian University of Technology. Faculty of Electrical Engineering, [2018]. — ISBN: 978-83-7663-250-6. — S. 28–29. — Pełny tekst na Dysku Flash. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [5], Abstr. — Pełny tekst również w: 2018 International Interdisciplinary PhD Workshop (IIPhDW 2018) : Swinoujscie, Poland, 9–12 May 2018. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2018. — Dostęp online: {https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047kh0087.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp==8388357}. — S.200–204. — ISBN 978-1-5386-6144-4. — e-ISBN 978-1-5386-6143-7

 • keywords: shading, diagnostics, modelling, temperature, Matlab, mathematical model, bypass diode, work conditions, solar insolation, real conditions, photovoltaic, PV

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/IIPHDW.2018.8388357

12
 • Możliwości wykorzystania technologii blockchain w obszarze rozliczeń handlu energią elektrycznąThe possibility of using blockchain technology in the area of electricity trade settlements / Anna ZIELIŃSKA, Mikołaj SKOWRON, Andrzej BIEŃ // W: Zastosowania elektromagnetyzmu we współczesnej inżynierii i medycynie [Dokument elektroniczny] : XXX sympozjum środowiskowe PTZE : Jastarnia, 12–15 września 2021 r.. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2021. — e-ISBN: 978-83-88131-03-5. — S. 328–329. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://sympozjum.ptze.pl/wp-content/uploads/sites/2/2021/09/internet_MATERIALY_XXX-PTZE.pdf [2021-09-23]. — Bibliogr. s. 329

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Possibilities of using blockchain technology in the area of electricity trade settlementsMożliwości wykorzystania technologii blockchain w obszarze rozliczeń handlu energią elektryczną / Anna ZIELIŃSKA // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2021 R. 97 nr 12, s. 157–160. — Bibliogr. s. 160, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2021/12/32.pdf

 • słowa kluczowe: samochód elektryczny, fotowoltaiki, elektromobilność, blockchain, handel energią, rozwój elektromobilności, technologia blockchain

  keywords: photovoltaic, electric vehicle, electromobility, blockchain, blockchain technology, development of electromobility, energy trade

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/48.2021.12.32

14
 • The concept of the blockchain technology model use to settle the charging process of an electric vehicle / Anna ZIELIŃSKA, Mikołaj SKOWRON, Andrzej BIEŃ // W: 2019 „Application of electromagnetic in modern engineering and medicine” [Dokument elektroniczny] : XXIX Symposium PTZE : June 9–12, 2019, Janów Podlaski : proceedings of the international conference. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warsaw] : Polish Society of Applied Electromagnetics, cop. 2019. — e-ISBN: 978-83-88131-00-4. — S. 271–274. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 274, Abstr.. — tekst: https://ieeexplore-1ieee-1org-1000047yv001b.wbg2.bg.agh.edu.pl/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8781739

 • keywords: electric car, electric vehicle, electromobility, blockchain, Vehicle to Grid, EV, charging point, charger, Initial Coin Offering

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.23919/PTZE.2019.8781739

15
 • Tokenizacja i tokenomia procesów ładowania pojazdów elektrycznychTokenization and tokenomics of electromobility charging processes / Anna ZIELIŃSKA, Mikołaj SKOWRON, Andrzej BIEŃ // W: Zastosowania elektromagnetyzmu we współczesnej inżynierii i medycynie [Dokument elektroniczny] : XXXI sympozjum środowiskowe PTZE : Kliczków, 4–7 września 2022 r. / Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2022. — e-ISBN: 978-83-88131-04-2. — S. 287–288. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://sympozjum.ptze.pl/wp-content/uploads/sites/2/2022/11/Materialy_XXXI-PTZE_2022.pdf [2023-02-07]. — Bibliogr. s. 288

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: