Wykaz publikacji wybranego autora

Karolina Kaczmarczyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-7132-4219 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57210370441

PBN: 602de4099543c7410626e78d

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • [referat, 2019]
 • TytułBadanie spiekalności stłuczki porcelany wysokoglinowej modyfikowanej węglanem wapnia
  AutorzyJarosław MICHAŁEK, Karolina KACZMARCZYK, Janusz PARTYKA, Katarzyna PASIUT
  Źródło12textsuperscript{th} conference of the Polish Ceramic Society and 3textsuperscript{rd} Polish–Slovak–Chinese seminar on Ceramics : Zakopane, September 12textsuperscript{th}–15textsuperscript{th} 2019 : book of abstracts / ed. Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2019. — S. 38
2
3
 • [referat, 2019]
 • TytułEffect of $ZrSiO_{4}$ addition on sintering of glass-ceramic materials from the $SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-Na_{2}O-K_{2}O-CaO-MgO-BaO$ system
  AutorzyKarolina KACZMARCZYK, Jarosław MICHAŁEK, Katarzyna PASIUT, Janusz PARTYKA
  ŹródłoCYSC-2019 [Dokument elektroniczny] : 13textsuperscript{th} Conference for Young Scientists in Ceramics : October 16–19, 2019, Novi Sad, Serbia : programme and book of abstracts / ed.-in-chief Vladimir V. Srdić. — Novi Sad : University of Novi Sad. Faculty of Technology, 2019. — S. 144
4
 • [referat, 2022]
 • TytułNanomechanical properties of glass-ceramic materials from the SiO2-Al2O3-Na2O-K2O-MgO system with an addition of CaO
  AutorzyKarolina KACZMARCZYK, Janusz PARTYKA
  ŹródłoCeramics in Europe 2022 [Dokument elektroniczny] : Kraków 10textsuperscript{th} - 14textsuperscript{th} July : abstract book. — [Krakow : Symposium Cracoviense], [2022]. — S. 575
5
 • [referat, 2019]
 • TytułPrimary research on porcelain waste utilisation
  AutorzyJ. MICHAŁEK, K. KACZMARCZYK, K. PASIUT, J. PARTYKA
  ŹródłoXVI ECerS conference [Dokument elektroniczny] : XVI conference and exhibition of the European Ceramic Society : Torino, 16–20 June 2019 : abstract book. — [Torino : s. n.], [2019]. — S. 589
6
 • [referat, 2019]
 • TytułPrimary research on porcelain waste utilisation
  AutorzyJarosław MICHAŁEK, Karolina KACZMARCZYK, Katarzyna PASIUT, Janusz PARTYKA
  ŹródłoCYSC-2019 [Dokument elektroniczny] : 13textsuperscript{th} Conference for Young Scientists in Ceramics : October 16–19, 2019, Novi Sad, Serbia : programme and book of abstracts / ed.-in-chief Vladimir V. Srdić. — Novi Sad : University of Novi Sad. Faculty of Technology, 2019. — S. 146
7
8
 • [referat, 2018]
 • TytułRola krzemianu cyrkonu w kształtowaniu właściwości fizykochemicznych tworzyw szklano-krystalicznych z układu $SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-Na_{2}O-K_{2}O-CaO-MgO$ z dodatkiem tlenku baru
  AutorzyKarolina KACZMARCZYK
  ŹródłoDokonania naukowe doktorantów VI : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień : materiały Konferencji Młodych Naukowców : dotyczy sesji: Warszawa 14.04.2018, Poznań 15.04.2018 oraz Kraków 21.04.2018 / oprac. Katarzyna Walkowiak, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2018. — S. 130
9
10
 • [referat, 2019]
 • TytułThe effect of $Na_{2}O/K_{2}O$ molar ratio on selected parameters of glass-ceramic glazes in presence of CaO and MgO
  AutorzyK. KACZMARCZYK, J. MICHAŁEK, K. PASIUT, J. PARTYKA
  ŹródłoXVI ECerS conference [Dokument elektroniczny] : XVI conference and exhibition of the European Ceramic Society : Torino, 16–20 June 2019 : abstract book. — [Torino : s. n.], [2019]. — S. 582
11
 • [referat, 2019]
 • TytułThe impact of molar ration of $SiO_{2}/Al_{2}O_{3}$ on structure and technological properties of lime-alkaline glazes
  AutorzyJ. PARTYKA, K. PASIUT, K. KACZMARCZYK, J. MICHAŁEK
  ŹródłoXVI ECerS conference [Dokument elektroniczny] : XVI conference and exhibition of the European Ceramic Society : Torino, 16–20 June 2019 : abstract book. — [Torino : s. n.], [2019]. — S. 550
12
13
 • [referat, 2022]
 • TytułThe impact of the Na2O/K2O molar ratio on the properties of ceramic glazes
  AutorzyJanusz PARTYKA, Katarzyna PASIUT, Karolina KACZMARCZYK, Dawid KOZIEŃ
  ŹródłoCeramics in Europe 2022 [Dokument elektroniczny] : Kraków 10textsuperscript{th} - 14textsuperscript{th} July : abstract book. — [Krakow : Symposium Cracoviense], [2022]. — S. 583
14
 • [referat, 2018]
 • TytułThe role of alkali metal oxides in crystalline glass materials at various of $SiO_{2}/AL_{2}O_{3}$ molar ratios
  AutorzyJanusz PARTYKA, Katarzyna PASIUT, Mirosław M. BUĆKO, Magdalena LEŚNIAK, Karolina KACZMARCZYK, Jarosław MICHAŁEK, Piotr JELEŃ
  Źródło2textsuperscript{nd} Polish-Slovak-Chinese seminar on Ceramics : Kraków, September 9textsuperscript{th}–13textsuperscript{th} 2018 : book of abstracts / eds. Zbigniew Pędzich, Chengyu Zhang, Zongyang Shen. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2018. — S. 14
15
 • [referat, 2021]
 • TytułThe utilisation of high-alumina porcelain waste by calcium-mineralizer assisted re-sintering process
  AutorzyJarosław MICHAŁEK, Janusz PARTYKA, Katarzyna PASIUT, Karolina KACZMARCZYK
  ŹródłoICC8 [Dokument elektroniczny] : 8th International Congress on Ceramics : April 25-30, 2021, virtual, Korea : [abstracts]. — [Seoul : The Korean Ceramic Society], [2021]. — S. [1]
16
 • [referat, 2018]
 • TytułWpływ składu surowcowego na właściwości fizykochemiczne tworzyw szklano-krystalicznych z układu $SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-Na_{2}O-K_{2}O-CaO-MgO$ z dodatkiem tlenku baru
  AutorzyKarolina KACZMARCZYK
  ŹródłoDokonania naukowe doktorantów VI : materiały konferencyjne – streszczenia wystąpień : materiały Konferencji Młodych Naukowców : dotyczy sesji: Warszawa 14.04.2018, Poznań 15.04.2018 oraz Kraków 21.04.2018 / oprac. Katarzyna Walkowiak, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2018. — S. 70