Wykaz publikacji wybranego autora

Karolina Kaczmarczyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-7132-4219

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
  • Badanie spiekalności stłuczki porcelany wysokoglinowej modyfikowanej węglanem wapnia
2
3
  • Effect of $ZrSiO_{4}$ addition on sintering of glass-ceramic materials from the $SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-Na_{2}O-K_{2}O-CaO-MgO-BaO$ system
4
  • Primary research on porcelain waste utilisation
5
  • Primary research on porcelain waste utilisation
6
  • Rola krzemianu cyrkonu w kształtowaniu właściwości fizykochemicznych tworzyw szklano-krystalicznych z układu $SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-Na_{2}O-K_{2}O-CaO-MgO$ z dodatkiem tlenku baru
7
  • The effect of $Na_{2}O/K_{2}O$ molar ratio on selected parameters of glass-ceramic glazes in presence of CaO and MgO
8
  • The impact of molar ration of $SiO_{2}/Al_{2}O_{3}$ on structure and technological properties of lime-alkaline glazes
9
10
  • The role of alkali metal oxides in crystalline glass materials at various of $SiO_{2}/AL_{2}O_{3}$ molar ratios
11
  • Wpływ składu surowcowego na właściwości fizykochemiczne tworzyw szklano-krystalicznych z układu $SiO_{2}-Al_{2}O_{3}-Na_{2}O-K_{2}O-CaO-MgO$ z dodatkiem tlenku baru