Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Ciepiela, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami


 • 2022

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0003-0362-8461 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 602e50f19543c7410626f0bf

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • A study of PM 10, PM 2.5 concentrations in the atmospheric air in Kraków, PolandBadanie stężeń PM 10, PM 2,5. w powietrzu atmosferycznym w Krakowie, Polska / Maciej CIEPIELA, Wiktoria SOBCZYK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2021 no. 1, s. 129-135. — Bibliogr. s. 134, Abstr.. — Publikacja dostępna w Internecie: {http://www.potopk.com.pl/Full_text/2021_v1_full/IM%201-2021-a17.pdf}

 • słowa kluczowe: Kraków, zanieczyszczenie, cząstki pyłowe, jakosć powietrza

  keywords: pollution, Kraków, particulate matter, air quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2021-01-17

2
3
 • An analysis of the impact of Kraków-Balice (Poland) international airport on atmospheric air quality / M. CIEPIELA, W. SOBCZYK // W: 5\textsuperscript{th} international scientific and technical conference "Innovative development of resource-saving technologies and sustainable use of natural resources" [Dokument elektroniczny] : Petroşani, Romania, November 11, 2022 : book of abstracts : edition 5/2022. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Petroşani : Universitas Publishing, 2022. — (International Scientific and Technical Conference : Innovative Development of Resource-Saving Technologies and Sustainable Use of Natural Resources ; ISSN 2734-6935). — S. 60–62. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.upet.ro/cercetare/manifestari/Ukraine_2022_Book_of_Abstracts.pdf [2022-11-14]. — Bibliogr. s. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Challenges of environmental education towards different generations of adults: strategies and social consequencesWyzwania edukacji ekologicznej wobec różnych pokoleń dorosłych: strategie i skutki społeczne / Maciej CIEPIELA, Oksana Nagornuk, Wiktoria SOBCZYK // Edukacja Ustawiczna Dorosłych = Polish Journal of Continuing Education ; ISSN 1507-6563. — 2023 nr 4, s. 53–63. — Bibliogr. s. 61–63, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://edukacjaustawicznadoroslych.eu/images/2023/4/4_2023.pdf

 • słowa kluczowe: edukacja ekologiczna, świadomość ekologiczna, wrażliwość społeczna, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

  keywords: environmental education, environmental awareness, social sensitivity, Chief Inspectorate for Environmental Protection

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.34866/ydcq-5560

5
 • Cultivation of energy crops in line with sustainability / Oksana Nagorniuk, Maciej CIEPIELA, Eugeniusz Sobczyk, Svietlana Yashnyk, Wiktoria SOBCZYK // W: Key trends of integrated innovation-driven scientific and technological development of mining regions [Dokument elektroniczny] : multi-authored monograph / eds. Z. R. Malanchuk, M. Lazar. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Petroșani : UNIVERSITAS Publishing, 2023. — e-ISBN: 978-973-741-886-9. — S. 501-510. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://ep3.nuwm.edu.ua/26019/1/Multi-authored%20monograph_16_04_2023.pdf [2023-04-24]. — Bibliogr. s. 509-510, Abstr.

 • keywords: biomass, sustainable development, renewable energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.31713/m1222

6
 • Dust pollution impact on the enviroment and human : [abstract] / M. CIEPIELA, W. SOBCZYK // W: "VinSmartEco" [Dokument elektroniczny] : zbìrnik materìalìv II mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : 20–21 travnâ 2021 roku, [Ukraïna, Vìnnicâ] : naukovij vìsnik, Vipusk no. 2(31). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Vìnnicâ : KZVO "Vìnnic'ka akademìâ bezperervnoï osvìti", 2021. — e-ISBN: 978-617-7743-93-10. — S. 140. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/1wYk6kSrdI_UBD6SOtwdA260bry5_o_Xd/view [2022-01-18]. — Bibliogr. s. 140

 • keywords: pollution, dust, air

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Environmental education on waste management in PolandEkološko obrazovanje o upravljanju otpadom u Polskoj / Maciej CIEPIELA, Wiktoria SOBCZYK // W: „Horizonti” 2023 [Dokument elektroniczny] : 13. međunarodna interdisciplinarna stručno-naučna konferencija : Subotica, 12-13 maj 2023 : zbornik radova = „Horizons” 2023 : 13th international interdisciplinary scientific conference : Subotica, 12-13 may 2023 : collected papers / ed. Sandra Vujkov. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Subotica : Visoka Škola Strukovnih Studija za Obrazovanje Vaspitača i Trenera, 2023. — e-ISBN: 978-86-87893-63-4. — S. 361-367. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://horizonti2023.vsovsu.rs/Zbornik-Horizonti2023-EWEB.pdf [2023-09-07]. — Bibliogr. s. 366-367, Abstr., Apstr.

 • keywords: education, ecology, waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Legal basis for the management of electrical and electronic waste / W. SOBCZYK, M. CIEPIELA, E. J. Sobczyk // W: 5\textsuperscript{th} international scientific and technical conference "Innovative development of resource-saving technologies and sustainable use of natural resources" [Dokument elektroniczny] : Petroşani, Romania, November 11, 2022 : book of abstracts : edition 5/2022. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Petroşani : Universitas Publishing, 2022. — (International Scientific and Technical Conference : Innovative Development of Resource-Saving Technologies and Sustainable Use of Natural Resources ; ISSN 2734-6935). — S. 248–250. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.upet.ro/cercetare/manifestari/Ukraine_2022_Book_of_Abstracts.pdf [2022-11-14]. — Bibliogr. s. 250

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
 • Osvìta âk pervinnij element transformacìï susšl'stva do ekologozbalansovanogo rozvitku / SOBCZYK Wiktoria, CIEPIELA Maciej // W: Prodovol'ča ta ekologìčna bezpeka v umovah vìjni ta povoênnoï vìdbudovi: vikliki dlâ Ukraïni ta svítu : materìali mížnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : prisvâčenoï 125-rìččû Nacìonal'nogo Unìversitetu Bìoresursìv ì Prirodokoristuvannâ Ukraïni : 25 travnâ 2023 roku, Kiïv, Ukraïna. Sekcìâ 4, Âkìst' osvìti ta gumanìtarna nauka v umovah vìjini ta global'nih viklikìv / red. Nìkolaěnko S. M., [et al.] ; Mìnìsterstvo Osvìti ì Nauki Ukraïni, Nacìonal'nij Unìversitet Bìoresursìv ì Prirodokoristuvannâ Ukraïni. — Kiïv : Nacìonal'nij Unìversitet Bìoresursìv ì Prirodokoristuvannâ Ukraïni, 2023. — S. [16]-[18]. — Bibliogr. s. [18]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Science, education, and practice on waste management / CIEPIELA M., SOBCZYK W. // W: "Integration of education, science and business in modern environment: winter debates" [Dokument elektroniczny] : 4th international scientific and practical Internet conference : [February 23–24, 2023, Dnipro, Ukraine : proceedings]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Dnipro : FOP Marenichenko V. V., 2023. — (WayScience ; ISSN 2664-4819). — e-ISBN: 978-617-8293-00-0. — S. 18–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2023/03/4-Conference-Proceedings-February-23-24-2023-1.pdf [2023-03-03]. — Bibliogr. s. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Transboundary air pollution in the Krakow agglomeration using the HYSPLIT modelTransgraniczne zanieczyszczenie powietrza w aglomeracji krakowskiej z zastosowaniem modelu HYSPLIT / Maciej CIEPIELA, Wiktoria SOBCZYK // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2023 nr 1, s. 161–167. — Bibliogr. s. 167, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.potopk.com.pl/Full_text/2023_v1_n1_full/IM%201-2023-a19.pdf

 • słowa kluczowe: monitoring środowiska, zanieczyszczenie pyłowe, modelowanie zanieczyszczeń powietrza, ocena jakości powietrza, pożary lasów

  keywords: environmental monitoring, forest fires, air pollution modeling, particulate pollution, air quality assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29227/IM-2023-01-20