Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Sabal, dr

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5816-9058 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e709470878c28a0473bd151

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem151842
202211
202122
2020431
20195221
20183111
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem15132
202211
202122
202044
2019541
2018321
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1515
202211
202122
202044
201955
201833
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1515
202211
202122
202044
201955
201833
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem15510
202211
202122
202044
2019514
2018312
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem15141
202211
202122
202044
2019541
2018331
 • [fragment książki, 2021]
 • TytułBadania postaw mieszkańców Małopolski w obszarze GOZ : perspektywy na przyszłość
  AutorzyMaciej SABAL, Aleksander Iwaszczuk
  ŹródłoDecyzje menedżerskie w warunkach zmiennego otoczenia / red. nauk. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — S. 117–132
 • słowa kluczowe: recykling, gospodarowanie odpadami, rozszerzona odpowiedzialność producentów, ankietowanie, GOZ, gospodarka o obiegu zamkniętym

  keywords: recycling, surveying, waste management, extended producer responsibility, circular economy, CE

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2018]
 • TytułEwolucja metod wspierania projektów B+R w latach 2007–2017
  AutorzyMaciej SABAL
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — S. 98
 • słowa kluczowe: innowacyjność, projekty, B+R, programy operacyjne

  keywords: innovativeness, projects, R&D, operational programme

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułEwolucja metod wspierania projektów B+R w latach 2007–2017
  AutorzyMaciej SABAL
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. — 2018 nr 14, s. 277–292. — tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZESZYT-NAUKOWY-NR-14.pdf
 • słowa kluczowe: innowacyjność, projekty, B+R, programy operacyjne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2019]
 • TytułMezootoczenie jako czynnik rozwoju firm rodzinnych w Małopolsce
  AutorzyMaciej SABAL
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XIX międzynarodowa konferencja naukowa : 1–2 lipca 2019, Kraków-Racławice : abstrakty / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — S. 45
 • słowa kluczowe: przedsiębiorczość, projekty, firmy rodzinne, mezootoczenie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułMezootoczenie jako czynnik rozwoju firm rodzinnych w Małopolsce
  AutorzyMaciej SABAL
  ŹródłoRyzyko i bezpieczeństwo w działalności gospodarczej / red. nauk. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — S. 91–105
 • słowa kluczowe: przedsiębiorczość, Unia Europejska, projekty, firmy rodzinne, mezootoczenie

  keywords: European Union, entrepreneurship, projects, family business, regional business environment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [fragment książki, 2018]
 • TytułOddziaływanie wsparcia systemowego projektów B+R na innowacyjność w Polsce
  AutorzyMaciej SABAL, Katarzyna ŁYP-WROŃSKA, Agata WZOREK, Marcin Olkiewicz
  ŹródłoInnowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018. — S. 177–188
 • słowa kluczowe: innowacyjność, B+R, programy operacyjne, UE

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2020]
 • TytułPerspektywy wsparcia start-upów w latach 2021–2027
  AutorzyMaciej SABAL
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XX międzynarodowa konferencja naukowa : 17–19 grudnia 2020 r., [Kraków] : abstrakty / red. nauk. Grzegorz Ginda. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — S. 33
 • słowa kluczowe: innowacje, Unia Europejska, projekty, start-up, power, dofinansowanie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [fragment książki, 2021]
 • TytułPerspektywy wsparcia startupów w latach 2021–2027
  AutorzyMaciej SABAL
  ŹródłoRynki, sektory i modele biznesowe w dobie globalizacji / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Krzysztof Posłuszny. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — S. 135–143
 • słowa kluczowe: innowacje, projekty innowacyjne, Unia Europejska, start-up

  keywords: innovations, European Union, innovative projects, start-up

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułRola wsparcia szkoleniowego w procesie rozwoju polskich firm rodzinnych
  AutorzyMaciej SABAL
  ŹródłoWyzwania rynkowe współczesnych przedsiębiorstw rodzinnych : monografia / red. nauk. Beata Skoworon-Grabowska, Paweł Nowodziński. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2019. — S. 55–66
 • słowa kluczowe: przedsiębiorczość, projekty, szkolenia, sukcesja, firmy rodzinne

  keywords: entrepreneurship, training, projects, succession, family businesses

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [monografia, 2022]
 • TytułWdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w praktyce gospodarczej
  AutorzyAleksander Iwaszczuk, Maciej SABAL, Agnieszka Nowaczek, Marta KUTYNA-BAKALARSKA, Robert UBERMAN, Janusz Mazur
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2022. — 110 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [fragment książki, 2020]
 • TytułWpływ Europejskiego Funduszu Społecznego na polski model ekonomii społecznej
  AutorzyMaciej SABAL
  ŹródłoEkonomia społeczna i przedsiębiorczość : innowacje - środowisko / red. nauk. Marta Czyżewska, Janina Pach, Krzysztof Sala. — Warszawa : CeDeWu, 2020. — S. 37–52
 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwo społeczne, ekonomia społeczna, projekty, Europejski Fundusz Społeczny, trzeci sektor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [fragment książki, 2020]
 • TytułWpływ metodyki PRINCE2 na wybrane konkursy POIG i POIR
  AutorzyMaciej SABAL
  ŹródłoInżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji. 2, Aktualności badawcze / red. nauk. Ryszard Knosala. — Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020. — S. 771–780
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2019]
 • TytułWpływ projektów systemowych B+R Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na innowacyjność wybranych branż przemysłu
  AutorzyMaciej SABAL
  ŹródłoInżynieria przyszłości 2019 : innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne dla przemysłu : V międzynarodowa konferencja naukowo-biznesowa : księga abstraktów. — Radom : Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 2019. — S. 102
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [fragment książki, 2020]
 • TytułWsparcie innowacji w procesie inżynierii produkcji na przykładzie szybkiej ścieżki
  AutorzyMaciej SABAL
  ŹródłoMetody i narzędzia w inżynierii produkcji, T. 3 / red. Taras Nahirny, Tomasz Belica. — Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2020. — S. 69–80
 • słowa kluczowe: innowacje, przedsiębiorstwo, innowacyjność, projekt B+R, program strategiczny

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułWsparcie publiczne procesu sukcesji w firmach rodzinnych
  AutorzyMaciej SABAL
  ŹródłoZarządzanie Publiczne [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. — 2019 nr 3, s. 191–204. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/14510/
 • słowa kluczowe: projekt, fundusze europejskie, sukcesja, przedsiębiorstwo rodzinne

  keywords: project, European funds, family business, succession

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/20843968ZP.19.015.10691