Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Sabal, dr

adiunkt

Faculty of Non-Ferrous Metals
WMN-kpp


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5816-9058 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e709470878c28a0473bd151

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • [chapter, 2021]
 • TytułBadania postaw mieszkańców Małopolski w obszarze GOZ : perspektywy na przyszłość
  AutorzyMaciej SABAL, Aleksander Iwaszczuk
  ŹródłoDecyzje menedżerskie w warunkach zmiennego otoczenia / red. nauk. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — S. 117–132
 • słowa kluczowe: recykling, gospodarowanie odpadami, rozszerzona odpowiedzialność producentów, ankietowanie, GOZ, gospodarka o obiegu zamkniętym

  keywords: recycling, surveying, waste management, extended producer responsibility, circular economy, CE

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [proceedings, 2018]
 • TytułEwolucja metod wspierania projektów B+R w latach 2007–2017
  AutorzyMaciej SABAL
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — S. 98
 • słowa kluczowe: innowacyjność, projekty, B+R, programy operacyjne

  keywords: innovativeness, projects, R&D, operational programme

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [proceedings, 2019]
 • TytułMezootoczenie jako czynnik rozwoju firm rodzinnych w Małopolsce
  AutorzyMaciej SABAL
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XIX międzynarodowa konferencja naukowa : 1–2 lipca 2019, Kraków-Racławice : abstrakty / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — S. 45
 • słowa kluczowe: przedsiębiorczość, projekty, firmy rodzinne, mezootoczenie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [chapter, 2019]
 • TytułMezootoczenie jako czynnik rozwoju firm rodzinnych w Małopolsce
  AutorzyMaciej SABAL
  ŹródłoRyzyko i bezpieczeństwo w działalności gospodarczej / red. nauk. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — S. 91–105
 • słowa kluczowe: przedsiębiorczość, Unia Europejska, projekty, firmy rodzinne, mezootoczenie

  keywords: European Union, entrepreneurship, projects, family business, regional business environment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [chapter, 2018]
 • TytułOddziaływanie wsparcia systemowego projektów B+R na innowacyjność w Polsce
  AutorzyMaciej SABAL, Katarzyna ŁYP-WROŃSKA, Agata WZOREK, Marcin Olkiewicz
  ŹródłoInnowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018. — S. 177–188
 • słowa kluczowe: innowacyjność, B+R, programy operacyjne, UE

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [proceedings, 2020]
 • TytułPerspektywy wsparcia start-upów w latach 2021–2027
  AutorzyMaciej SABAL
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XX międzynarodowa konferencja naukowa : 17–19 grudnia 2020 r., [Kraków] : abstrakty / red. nauk. Grzegorz Ginda. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — S. 33
 • słowa kluczowe: innowacje, Unia Europejska, projekty, start-up, power, dofinansowanie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [chapter, 2021]
 • TytułPerspektywy wsparcia startupów w latach 2021–2027
  AutorzyMaciej SABAL
  ŹródłoRynki, sektory i modele biznesowe w dobie globalizacji / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Krzysztof Posłuszny. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — S. 135–143
 • słowa kluczowe: innowacje, projekty innowacyjne, Unia Europejska, start-up

  keywords: innovations, European Union, innovative projects, start-up

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [chapter, 2019]
 • TytułRola wsparcia szkoleniowego w procesie rozwoju polskich firm rodzinnych
  AutorzyMaciej SABAL
  ŹródłoWyzwania rynkowe współczesnych przedsiębiorstw rodzinnych : monografia / red. nauk. Beata Skoworon-Grabowska, Paweł Nowodziński. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2019. — S. 55–66
 • słowa kluczowe: przedsiębiorczość, projekty, szkolenia, sukcesja, firmy rodzinne

  keywords: entrepreneurship, training, projects, succession, family businesses

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [monograph, 2022]
 • TytułWdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w praktyce gospodarczej
  AutorzyAleksander Iwaszczuk, Maciej SABAL, Agnieszka Nowaczek, Marta KUTYNA-BAKALARSKA, Robert UBERMAN, Janusz Mazur
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2022. — 110 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [chapter, 2020]
 • TytułWpływ Europejskiego Funduszu Społecznego na polski model ekonomii społecznej
  AutorzyMaciej SABAL
  ŹródłoEkonomia społeczna i przedsiębiorczość : innowacje - środowisko / red. nauk. Marta Czyżewska, Janina Pach, Krzysztof Sala. — Warszawa : CeDeWu, 2020. — S. 37–52
 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwo społeczne, ekonomia społeczna, projekty, Europejski Fundusz Społeczny, trzeci sektor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [chapter, 2020]
 • TytułWpływ metodyki PRINCE2 na wybrane konkursy POIG i POIR
  AutorzyMaciej SABAL
  ŹródłoInżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji. 2, Aktualności badawcze / red. nauk. Ryszard Knosala. — Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020. — S. 771–780
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [proceedings, 2019]
 • TytułWpływ projektów systemowych B+R Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na innowacyjność wybranych branż przemysłu
  AutorzyMaciej SABAL
  ŹródłoInżynieria przyszłości 2019 : innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne dla przemysłu : V międzynarodowa konferencja naukowo-biznesowa : księga abstraktów. — Radom : Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 2019. — S. 102
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [chapter, 2020]
 • TytułWsparcie innowacji w procesie inżynierii produkcji na przykładzie szybkiej ścieżki
  AutorzyMaciej SABAL
  ŹródłoMetody i narzędzia w inżynierii produkcji, T. 3 / red. Taras Nahirny, Tomasz Belica. — Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2020. — S. 69–80
 • słowa kluczowe: innowacje, przedsiębiorstwo, innowacyjność, projekt B+R, program strategiczny

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [article, 2019]
 • TytułWsparcie publiczne procesu sukcesji w firmach rodzinnych
  AutorzyMaciej SABAL
  ŹródłoZarządzanie Publiczne [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. — 2019 nr 3, s. 191–204. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/14510/
 • słowa kluczowe: projekt, fundusze europejskie, sukcesja, przedsiębiorstwo rodzinne

  keywords: project, European funds, family business, succession

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/20843968ZP.19.015.10691