Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Sabal, dr

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5816-9058 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e709470878c28a0473bd151

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2021]
 • TytułBadania postaw mieszkańców Małopolski w obszarze GOZ : perspektywy na przyszłość
  AutorzyMaciej SABAL, Aleksander Iwaszczuk
  ŹródłoDecyzje menedżerskie w warunkach zmiennego otoczenia / red. nauk. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — S. 117–132
2
 • [referat, 2018]
 • TytułEwolucja metod wspierania projektów B+R w latach 2007–2017
  AutorzyMaciej SABAL
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — S. 98
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułEwolucja metod wspierania projektów B+R w latach 2007–2017
  AutorzyMaciej SABAL
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. — 2018 nr 14, s. 277–292. — tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZESZYT-NAUKOWY-NR-14.pdf
4
 • [referat, 2019]
 • TytułMezootoczenie jako czynnik rozwoju firm rodzinnych w Małopolsce
  AutorzyMaciej SABAL
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XIX międzynarodowa konferencja naukowa : 1–2 lipca 2019, Kraków-Racławice : abstrakty / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — S. 45
5
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułMezootoczenie jako czynnik rozwoju firm rodzinnych w Małopolsce
  AutorzyMaciej SABAL
  ŹródłoRyzyko i bezpieczeństwo w działalności gospodarczej / red. nauk. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — S. 91–105
6
 • [fragment książki, 2018]
 • TytułOddziaływanie wsparcia systemowego projektów B+R na innowacyjność w Polsce
  AutorzyMaciej SABAL, Katarzyna ŁYP-WROŃSKA, Agata WZOREK, Marcin Olkiewicz
  ŹródłoInnowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018. — S. 177–188
7
 • [referat, 2020]
 • TytułPerspektywy wsparcia start-upów w latach 2021–2027
  AutorzyMaciej SABAL
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XX międzynarodowa konferencja naukowa : 17–19 grudnia 2020 r., [Kraków] : abstrakty / red. nauk. Grzegorz Ginda. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — S. 33
8
 • [fragment książki, 2021]
 • TytułPerspektywy wsparcia startupów w latach 2021–2027
  AutorzyMaciej SABAL
  ŹródłoRynki, sektory i modele biznesowe w dobie globalizacji / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Krzysztof Posłuszny. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — S. 135–143
9
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułRola wsparcia szkoleniowego w procesie rozwoju polskich firm rodzinnych
  AutorzyMaciej SABAL
  ŹródłoWyzwania rynkowe współczesnych przedsiębiorstw rodzinnych : monografia / red. nauk. Beata Skoworon-Grabowska, Paweł Nowodziński. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2019. — S. 55–66
10
 • [monografia, 2022]
 • TytułWdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w praktyce gospodarczej
  AutorzyAleksander Iwaszczuk, Maciej SABAL, Agnieszka Nowaczek, Marta KUTYNA-BAKALARSKA, Robert UBERMAN, Janusz Mazur
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2022. — 110 s.
11
 • [fragment książki, 2020]
 • TytułWpływ Europejskiego Funduszu Społecznego na polski model ekonomii społecznej
  AutorzyMaciej SABAL
  ŹródłoEkonomia społeczna i przedsiębiorczość : innowacje - środowisko / red. nauk. Marta Czyżewska, Janina Pach, Krzysztof Sala. — Warszawa : CeDeWu, 2020. — S. 37–52
12
 • [fragment książki, 2020]
 • TytułWpływ metodyki PRINCE2 na wybrane konkursy POIG i POIR
  AutorzyMaciej SABAL
  ŹródłoInżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji. 2, Aktualności badawcze / red. nauk. Ryszard Knosala. — Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020. — S. 771–780
13
 • [referat, 2019]
 • TytułWpływ projektów systemowych B+R Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na innowacyjność wybranych branż przemysłu
  AutorzyMaciej SABAL
  ŹródłoInżynieria przyszłości 2019 : innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne dla przemysłu : V międzynarodowa konferencja naukowo-biznesowa : księga abstraktów. — Radom : Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 2019. — S. 102
14
 • [fragment książki, 2020]
 • TytułWsparcie innowacji w procesie inżynierii produkcji na przykładzie szybkiej ścieżki
  AutorzyMaciej SABAL
  ŹródłoMetody i narzędzia w inżynierii produkcji, T. 3 / red. Taras Nahirny, Tomasz Belica. — Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2020. — S. 69–80
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułWsparcie publiczne procesu sukcesji w firmach rodzinnych
  AutorzyMaciej SABAL
  ŹródłoZarządzanie Publiczne [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. — 2019 nr 3, s. 191–204. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/14510/