Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Sabal, dr

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


 • 2019

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5816-9058 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e709470878c28a0473bd151

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem151842
202211
202122
2020431
20195221
20183111
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem15132
202211
202122
202044
2019541
2018321
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1515
202211
202122
202044
201955
201833
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1515
202211
202122
202044
201955
201833
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem15510
202211
202122
202044
2019514
2018312
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem15141
202211
202122
202044
2019541
2018331
 • Badania postaw mieszkańców Małopolski w obszarze GOZ : perspektywy na przyszłośćResearch on the attitudes of Małopolska inhabitants in the area of CE : perspectives for further solutions / Maciej SABAL, Aleksander Iwaszczuk // W: Decyzje menedżerskie w warunkach zmiennego otoczenia / red. nauk. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-66727-26-7 ; e-ISBN: 978-83-66727-25-0. — S. 117–132. — Bibliogr. s. 130–132, Streszcz., Summ.. — tekst: http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Monografia%20IV%20-%20Decyzje_menedzerskie_KZP2020.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: recykling, gospodarka o obiegu zamkniętym, GOZ, gospodarowanie odpadami, rozszerzona odpowiedzialność producentów, ankietowanie

  keywords: recycling, surveying, circular economy, CE, waste management, extended producer responsibility

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Ewolucja metod wspierania projektów B+R w latach 2007–2017The evolution of R&D project supporting in years 2007–2017 / Maciej SABAL // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 98. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: innowacyjność, projekty, B+R, programy operacyjne

  keywords: innovativeness, projects, R&D, operational programme

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ewolucja metod wspierania projektów B+R w latach 2007–2017The evolution of R&D projects support methods between 2007-2017 / Maciej SABAL // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ; ISSN 1734-5391. — 2018 nr 14, s. 277–292. — Bibliogr. s. 291–292, Streszcz., Summ.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZESZYT-NAUKOWY-NR-14.pdf

  orcid iD
 • słowa kluczowe: innowacyjność, projekty, B+R, programy operacyjne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Mezootoczenie jako czynnik rozwoju firm rodzinnych w Małopolsce[Regional business environment as a factor influencing family bussiness development in Malopolska] / Maciej SABAL // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XIX międzynarodowa konferencja naukowa : 1–2 lipca 2019, Kraków-Racławice : abstrakty / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-953167-5-3. — S. 45

 • słowa kluczowe: przedsiębiorczość, projekty, firmy rodzinne, mezootoczenie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Mezootoczenie jako czynnik rozwoju firm rodzinnych w MałopolsceRegional business environment as a factor influencing family business development in Malopolska / Maciej SABAL // W: Ryzyko i bezpieczeństwo w działalności gospodarczej / red. nauk. Natalia Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — Dostęp również online: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Monografia%20II%20-%20RYZYKO.pdf} [2020-01-30]. — ISBN: 978-83-955544-6-9 ; e-ISBN: 978-83-955544-9-0. — S. 91–105. — Bibliogr. s. 104–105, Streszcz., Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: przedsiębiorczość, Unia Europejska, projekty, firmy rodzinne, mezootoczenie

  keywords: European Union, entrepreneurship, projects, family business, regional business environment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Oddziaływanie wsparcia systemowego projektów B+R na innowacyjność w Polsce[Impact of system support for R&D projects on innovation in Poland] / Maciej SABAL, Katarzyna ŁYP-WROŃSKA, Agata WZOREK, Marcin Olkiewicz // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018. — ISBN: 978-83-941281-2-8. — S. 177–188. — Bibliogr. s. 187–188, Streszcz.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: innowacyjność, B+R, programy operacyjne, UE

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Perspektywy wsparcia start-upów w latach 2021–2027[Prospects for start-up support in 2021-2027] / Maciej SABAL // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XX międzynarodowa konferencja naukowa : 17–19 grudnia 2020 r., [Kraków] : abstrakty / red. nauk. Grzegorz Ginda. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2020. — ISBN: 978-83-959215-3-7 ; e-ISBN: 978-83-959215-4-4. — S. 33. — Dostęp również online: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Streszczenia_KZP_2020_final.pdf} [2021-01-07]

 • słowa kluczowe: innowacje, Unia Europejska, projekty, start-up, power, dofinansowanie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Perspektywy wsparcia startupów w latach 2021–2027Prospects for start-up support in 2021–2027 / Maciej SABAL // W: Rynki, sektory i modele biznesowe w dobie globalizacji / red. nauk. Natalia Iwaszczuk, Krzysztof Posłuszny. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2021. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-66727-16-8 ; e-ISBN: 978-83-66727-17-5. — S. 135–143. — Bibliogr. s. 142–143, Streszcz., Summ.. — Pełny tekst dostępny również w: {http://www.kzp.zarz.agh.edu.pl/Monografia%20III%20-%20Rynki_sektory_KZP2020.pdf} [2021-09-28]

  orcid iD
 • słowa kluczowe: innowacje, projekty innowacyjne, Unia Europejska, start-up

  keywords: innovations, European Union, innovative projects, start-up

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Rola wsparcia szkoleniowego w procesie rozwoju polskich firm rodzinnychThe role of training support in the process of development of Polish family businesses / Maciej SABAL // W: Wyzwania rynkowe współczesnych przedsiębiorstw rodzinnych : monografia / red. nauk. Beata Skoworon-Grabowska, Paweł Nowodziński. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2019. — ISBN: 978-83-7193-707-1. — S. 55–66. — Bibliogr. s. 65–66, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

  orcid iD
 • słowa kluczowe: przedsiębiorczość, projekty, szkolenia, sukcesja, firmy rodzinne

  keywords: entrepreneurship, training, projects, succession, family businesses

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w praktyce gospodarczej[Implementing the principles of a circular economy in economic practice] / Aleksander Iwaszczuk, Maciej SABAL, Agnieszka Nowaczek, Marta KUTYNA-BAKALARSKA, Robert UBERMAN, Janusz Mazur. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2022. — 110 s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — Bibliogr. s. 95–110. — ISBN: 978-83-67427-11-1 ; e-ISBN: 978-83-67427-10-4. — tekst: https://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty4/0634/wdrazanie.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wpływ Europejskiego Funduszu Społecznego na polski model ekonomii społecznej[The influence of the European Social Fund on the Polish social economy model] / Maciej SABAL // W: Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość : innowacje - środowisko / red. nauk. Marta Czyżewska, Janina Pach, Krzysztof Sala. — Warszawa : CeDeWu, 2020. — ISBN: 978-83-8102-310-8. — S. 37–52. — Bibliogr. s. 51–52, Streszcz.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

  orcid iD
 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwo społeczne, ekonomia społeczna, projekty, Europejski Fundusz Społeczny, trzeci sektor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wpływ metodyki PRINCE2 na wybrane konkursy POIG i POIR[Impact of the PRINCE2 methodology on selected competitions under Operational Programme Innovative Economy and Smart Growth Operational Programme] / Maciej SABAL // W: Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji. 2, Aktualności badawcze / red. nauk. Ryszard Knosala. — Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020. — ISBN: 978-83-208-2400-1. — S. 771–780. — Bibliogr. zbiorcza dla wszystkich tekstów z rozdz. 7: s. 813–819. — Afiliacja Autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wpływ projektów systemowych B+R Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na innowacyjność wybranych branż przemysłuThe impact of the National Centre for Research and Development systemic projects on selected industry trades / Maciej SABAL // W: Inżynieria przyszłości 2019 : innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne dla przemysłu : V międzynarodowa konferencja naukowo-biznesowa : księga abstraktów = Future engineering 2019 : technical and organizational innovations for industry : 5\textsuperscript{rd} international science and business conference : book of abstracts. — Radom : Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, cop. 2019. — ISBN: 978-83-7789-572-6. — S. 102. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wsparcie innowacji w procesie inżynierii produkcji na przykładzie szybkiej ścieżki[Supporting innovation in the production engineering process on the example of a Fast Track] / Maciej SABAL // W: Metody i narzędzia w inżynierii produkcji, T. 3 / red. Taras Nahirny, Tomasz Belica. — Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2020. — ISBN: 978-83-959326-1-8. — S. 69–80. — Bibliogr. s. 79–80. — Toż w: {https://www.iim.uz.zgora.pl/storage/app/media/monografie/nmip/Monografia_MTPE_T3.pdf} [2021-09-20]. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  orcid iD
 • słowa kluczowe: innowacje, przedsiębiorstwo, innowacyjność, projekt B+R, program strategiczny

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wsparcie publiczne procesu sukcesji w firmach rodzinnychPublic support for succession in family business / Maciej SABAL // Zarządzanie Publiczne [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ; ISSN 2084-3968. — 2019 nr 3, s. 191–204. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 203–204, Abstr., Streszcz.. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza. — tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/14510/

  orcid iD
 • słowa kluczowe: projekt, fundusze europejskie, sukcesja, przedsiębiorstwo rodzinne

  keywords: project, European funds, family business, succession

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4467/20843968ZP.19.015.10691