Wykaz publikacji wybranego autora

Martyna Hunger, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-9854-166X połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
2
 • Biopolymer-based composite biomaterials for regeneration of osteochondral defects : poster 4 / Patrycja DOMALIK-PYZIK, Karolina KOSOWSKA, Martyna HUNGER, Malwina Furgała, Kinga PIELICHOWSKA, Jan CHŁOPEK // W: The 2\textsuperscript{nd} international conference on Chemistry for Beauty and Health 2021 : Poznań-Toruń, May 12-14, 2021 : [online] : [book of abstracts] / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poznań University of Medical Sciences, Calisia University. — [Poland : s. n.], [2021]. — Endorsed by the Polish Society for Biomaterials (PSB). — S. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Chitosan/hyaluronate blends and their modification as gradient materials for osteochondral tissue regeneration / M. HUNGER, P. DOMALIK-PYZIK, J. CHŁOPEK // W: TERMIS EU 2019 [Dokument elektroniczny] : Tissue engineering therapies: from concept to clinical translation & commercialisation : 27–31 May 2019, Rhodes, Greece. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rhodes : s. n.], [2019]. — S. 1572. — Tryb dostępu: https://www.termis.org/eu2019/ [2019-05-22]. — Bibliogr. s. 1572

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Double crosslinking of chitosan/vanillin as a basis to mechanically strong gradient hydrogel scaffolds for cartilage tissue engineering / Martyna HUNGER, Patrycja DOMALIK-PYZIK, Jan CHŁOPEK // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2019 vol. 22 no. 153 spec. iss., s. 70. — Bibliogr. s. 70. — 28th annual conference Biomaterials in medicine and veterinary medicine : 10-13 October 2019 Rytro, Poland. — tekst: http://biomat.krakow.pl/files/journal/2019/153f.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
 • Hyaluronic acid-based polyurethanes as porous composite scaffolds for osteochondral tissue engineering : poster 29 / Martyna HUNGER, Karolina KOSOWSKA, Patrycja DOMALIK-PYZIK, Kinga PIELICHOWSKA, Jan CHŁOPEK // W: The 2\textsuperscript{nd} international conference on Chemistry for Beauty and Health 2021 : Poznań-Toruń, May 12-14, 2021 : [online] : [book of abstracts] / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poznań University of Medical Sciences, Calisia University. — [Poland : s. n.], [2021]. — Endorsed by the Polish Society for Biomaterials (PSB). — S. 72. — Bibliogr. s. 72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Multifunctional composite scaffolds based on chitosan and sodium hyaluronate for biomedical applications / Patrycja DOMALIK-PYZIK, Karolina KOSOWSKA, Martyna HUNGER, Jan CHŁOPEK // W: ESB 2019 [Dokument elektroniczny] : 30\textsuperscript{th} annual conference of the European Society for Biomaterials : together with the 26\textsuperscript{th} annual conference of the German Society for Biomaterials (DGBM) : 9–13 September 2019, Dresden, Germany : abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Dresden : s. n.], [2019]. — Dysk Flash. — S. 943–944. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
 • Novel polysaccharide/graphene family materials/hydroxyapatite composite hydrogels as scaffolds for bone and cartilage engineering / Patrycja DOMALIK-PYZIK, Małgorzata Sekuła, Karolina KOSOWSKA, Martyna HUNGER, Joanna Jagiełło, Sylwia Noga, Ludwika Lipińska, Ewa Zuba-Surma, Jan CHŁOPEK // W: ESB 2018 [Dokument elektroniczny] : 29\textsuperscript{th} annual congress of the European Society for Biomaterials : [9–13 September 2018, Maastricht, Netherlands] : programme. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Netherlands : s. n.], [2018]. — S. [1–3], ID 748. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.esb2018maastricht.org/resources/media/Programme/ESB_2018_Abstract__Proceedings_4.pdf [2018-09-18]. — Bibliogr. s. [2–3]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Otrzymywanie nanokompozytów polimerowo-węglowych metodą druku 3D[Manufacturing of polymer-carbon nanocomposites using 3D printing] / Martyna HUNGER, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA // W: BioOrg [Dokument elektroniczny] : II ogólnopolskie sympozjum chemii bioorganicznej, organicznej i biomateriałów : 02.12.2017, Poznań : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Poznań : Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, 2017. — e-ISBN: 978-83-916087-5-3. — S. 16–17. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://bioorg.put.poznan.pl/wp-content/uploads/Ksi%C4%85%C5%BCka-BioOrg-2017-2-XII.pdf [2017-12-09]. — Bibliogr. s. 17, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Polysaccharides-based hydrogels for osteochondral defects regeneration / P. DOMALIK-PYZIK, K. KOSOWSKA, M. HUNGER, J. CHŁOPEK // W: TERMIS EU 2019 [Dokument elektroniczny] : Tissue engineering therapies: from concept to clinical translation & commercialisation : 27–31 May 2019, Rhodes, Greece. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Rhodes : s. n.], [2019]. — S. 1509. — Tryb dostępu: https://www.termis.org/eu2019/ [2019-05-22]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Preparation of composite filaments and 3D prints based on PLA modified with carbon materials with the potential applications in tissue engineering / Martyna HUNGER, Wiktor Podgórny, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2018 vol. 21 no. 147, s. 7–15. — Bibliogr. s. 15, Abstr.. — tekst: http://biomat.krakow.pl/files/journal/2018/147f.pdf

 • keywords: 3D printing, tissue engineering, scaffold, carbon materials, polylactic acid

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Sodium hyaluronate-based gradient hydrogels modified with graphene oxide and hydroxyapatite / Martyna HUNGER, Patrycja DOMALIK-PYZIK, Jan CHŁOPEK // W: Innovative technologies in biomedicine : the 3rd international conference : October 22–24, 2018, Krakow, Poland : programme / The Cracovian Association for Heart and Lung Health PULMO-COR, [etc.]. — [Krakow : s. n.], [2018]. — S. 27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Sodium hyaluronate/chitosan blends and composites with graphene oxide and hydroxyapatite – preliminary study / Martyna HUNGER, Patrycja DOMALIK-PYZIK, Jan CHŁOPEK // W: Innovative technologies in biomedicine : the 3rd international conference : October 22–24, 2018, Krakow, Poland : programme / The Cracovian Association for Heart and Lung Health PULMO-COR, [etc.]. — [Krakow : s. n.], [2018]. — S. 56–57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • Sodium hyaluronate/poly(ethylene glycol)/graphene oxide/hydroxyapatite composite hydrogels : [abstract] / Martyna HUNGER, Patrycja DOMALIK-PYZIK, Jan CHŁOPEK // W: BEAUTY-TORUŃ '2018 : the 1\textsuperscript{st} international conference on Chemistry for beauty and health : 13–16 June / Nicolaus Copernicus University in Toruń. Faculty of Chemistry. Department of Chemistry of Biomaterials and Cosmetics, International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), European Polymer Federation (EPF), Polish Society of Biomaterials (PSB). — [Toruń : Wydawnictwo Naukowe UMK], [2018]. — ISBN: 978-83-231-4027-6. — S. 66. — Bibliogr. s. 66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Thermal properties of polysaccharide-crosslinked polyurethane composites modified with hydroxyapatite and graphene oxide / Patrycja DOMALIK-PYZIK, Karolina KOSOWSKA, Martyna HUNGER, Kinga PIELICHOWSKA // W: ICTAC 2020 [Dokument elektroniczny] : 17\textsuperscript{th} International Congress on Thermal Analysis and Calorimetry ; 8\textsuperscript{th} joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical conference ; 14\textsuperscript{th} conference on Calorimetry and thermal analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis : 29 August–2 September 2021 : online conference : e-book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2021. — e-ISBN: 978-83-65955-52-4. — S. 88. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://ictac2020.jordan.pl/upload/ICTAC-2020-Sponsorzy/_e-Book-of-Abstracts_ICTAC2020.pdf [2021-08-30]

 • keywords: thermal analysis, graphene oxide, polyurethanes, hydroxyapatite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wykorzystanie technologii druku 3D do otrzymywania biodegradowalnych kompozytów z włóknem węglowym po recyklingu[The use of 3D printing technology to obtain biodegradable composites with carbon fiber after recycling] / Martyna HUNGER, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA // W: KRK InnoTech : top trends 2018 [Dokument elektroniczny] : [20 marca 2018, Kraków : zeszyt abstraktów] / oprac. Michał Adamczyk, Mateusz Torba. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Fundacja Kraków Miastem Startupów, [2018]. — e-ISBN: 978-83-942282-4-8. — S. 31–32. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://krkinnotechstarter.pl/wp-content/uploads/2018/05/Ksi%C4%85%C5%BCka-abstrakt%C3%B3w-vol4.pdf [2018-07-13]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Zastosowanie technologii druku 3D do otrzymywania kompozytów polimerowo-węglowych[The application of 3D printing for polymer-carbon composites manufacturing] / Martyna HUNGER, Arkadiusz RUDAWSKI, Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 2 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień, Cz. 2 / oprac. Magdalena Górska, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — Na s. tyt. dod: Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : Wrocław 2.12.2017 i Kraków 9.12.2017. — ISBN: 978-83-63058-76-0. — S. 90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: