Wykaz publikacji wybranego autora

Sylwia Cukrowicz, mgr inż.

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-8488-7988 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 56873985300





Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 2017]
 • TytułApplication of sodium carboxymethyl starch (CMS-Na) in molding sand technology
  AutorzyKarolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA, Dariusz DROŻYŃSKI, Sylwia CUKROWICZ
  ŹródłoICCME 2017 : International Conference of Casting and Materials Engineering & 41textsuperscript{st} Foundryman's Day : Cracow, November 9–10, 2017 : book of abstracts / Wydział Odlewnictwa = Faculty of Foundry Engineering. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 31
3
 • [referat, 2019]
 • TytułApplication potential of carboxymethylcellulose (CMC) modified bentonite in the foundry industry
  AutorzySylwia CUKROWICZ, Beata GRABOWSKA
  Źródło2 MCC : 2textsuperscript{nd} international conference of Metals, Ceramics and Composites : 25textsuperscript{th}-27textsuperscript{th} September 2019 : Varna, Bulgaria : conference proceedings / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — [Kraków : STOP], [2019]. — S. 15-16
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułBadania dla przemysłu odlewniczego - Laboratorium Badań Strukturalnych i Analiz Chemicznych WO AGH
  AutorzyBeata GRABOWSKA, Artur BOBROWSKI, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON, Karolina KACZMARSKA, Sylwia CUKROWICZ
  ŹródłoLaboratorium (Katowice) : przegląd ogólnopolski. — 2019 nr 2, s. 16–22
5
 • [referat, 2018]
 • TytułBentonite as the most commonly used inorganic foundry binder : [abstract]
  AutorzySylwia CUKROWICZ, Beata GRABOWSKA
  ŹródłoCIYSCon [Dokument elektroniczny] : XII Copernican International Young Scientists Conference : 28–29 June, 2018, Toruń, Poland / Faculty of Chemistry. Nicolaus Copernicus University in Toruń. — Toruń : Nicolaus Copernicus University, 2018. — S. 46
6
7
8
9
 • [referat, 2018]
 • TytułInfluence of carbon fibers on selected properties of microwave-cured moulding sand bonded with BioCo2 binder
  AutorzyB. GRABOWSKA, B. Gawluk, K. KACZMARSKA, D. DROŻYŃSKI, A. BOBROWSKI, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, S. CUKROWICZ
  ŹródłoXVIII międzynarodowa konferencja naukowa "Zapewnienie jakości w odlewnictwie i spawalnictwie 2018" : 23–25 maja 2018 roku, Wrocław–Trzebnica : streszczenia / red. Alicja Kucharczyk. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2018. — S. 27–28
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułInfluence of the atmosphere on the type of evolved gases from phenolic binders
  AutorzyS. ŻYMANKOWSKA-KUMON, K. KACZMARSKA, B. GRABOWSKA, A. BOBROWSKI, S. CUKROWICZ
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2020 vol. 20 iss. 1, s. 31–36. — tekst: https://journals.pan.pl/Content/114674?format_id=1
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułKinetics of gas emission from aluminosilicates used as a relaxing additive for moulding and core sands
  AutorzyA. BOBROWSKI, D. DROŻYŃSKI, K. KACZMARSKA, B. GRABOWSKA, S. CUKROWICZ
  ŹródłoMetalurgija. — 2021 vol. 60 iss. 3–4, s. 209–212. — tekst: https://hrcak.srce.hr/file/372117
12
 • [zgłoszenie patentowe, 2023]
 • TytułMasa formierska wiązana bentonitem z dodatkiem węglowym
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Beata GRABOWSKA, Artur BOBROWSKI, Karolina KACZMARSKA, Dariusz DROŻYŃSKI, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON, Sylwia CUKROWICZ, Dominika KWAŚNIEWSKA-KRÓLIKOWSKA
  Details
13
 • [referat, 2019]
 • TytułMaterials in foundry engineering: study of polylactide used as filament in 3D printing
  AutorzyBeata GRABOWSKA, Karolina KACZMARSKA, Sylwia CUKROWICZ, Elżbieta Mączka
  Źródło2 MCC : 2textsuperscript{nd} international conference of Metals, Ceramics and Composites : 25textsuperscript{th}-27textsuperscript{th} September 2019 : Varna, Bulgaria : conference proceedings / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — [Kraków : STOP], [2019]. — S. 85-86
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2022]
 • TytułMolecular dynamic (MD) simulations of organic modified montmorillonite
  AutorzySylwia CUKROWICZ, Paweł GOJ, Paweł STOCH, Artur BOBROWSKI, Bożena Tyliszczak, Beata GRABOWSKA
  ŹródłoApplied Sciences (Basel) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2022 vol. 12 iss. 1 art. no. 314, s. 1-11. — tekst: https://www.mdpi.com/2076-3417/12/1/314/pdf
15
 • [referat, 2019]
 • TytułNośniki węgla błyszczącego w klasycznych masach bentonitowych - warunek dobrej jakości powierzchni odlewów
  AutorzySylwia CUKROWICZ, Beata GRABOWSKA
  ŹródłoXIII KSD : XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie : 16–18 czerwca 2019, Bachotek / red. nauk. S. Grabska-Zielińska, [et al.]. — Bachotek : [s. n.], 2019. — S. 82
16
 • [referat, 2019]
 • TytułNowy materiał wiążący w syntetycznych masach formierskich otrzymany w wyniku modyfikacji montmorylonitu w bentonicie polimerem hydrofilowym
  AutorzySylwia CUKROWICZ, Beata GRABOWSKA
  ŹródłoXIII KSD : XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie : 16–18 czerwca 2019, Bachotek / red. nauk. S. Grabska-Zielińska, [et al.]. — Bachotek : [s. n.], 2019. — S. 37
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2023]
 • TytułOrganobentonite binder for binding sand grains in foundry moulding sands
  AutorzyBeata GRABOWSKA, Sylwia CUKROWICZ, Artur BOBROWSKI, Dariusz DROŻYŃSKI, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON, Karolina KACZMARSKA, Bożena Tyliszczak, Alena Pribulová
  ŹródłoMaterials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2023 vol. 16 iss. 4 art. no. 1585, s. 1-21. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/16/4/1585/pdf?version=1676363573
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułOrganobentonites modified with poly(acrylic acid) and its sodium salt for foundry applications
  AutorzySylwia CUKROWICZ, Maciej SITARZ, Kamil KORNAUS, Karolina KACZMARSKA, Artur BOBROWSKI, Agnieszka GUBERNAT, Beata GRABOWSKA
  ŹródłoMaterials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2021 vol. 14 iss. 8 art. no. 1947, s. 1–18. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1944/14/8/1947/htm
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułPolylactide used as filment in 3D printing. Pt. 1, FTIR, DRIFT and TG-DTG studies
  AutorzyBeata GRABOWSKA, Karolina KACZMARSKA, Sylwia CUKROWICZ, Elżbieta Mączka, Artur BOBROWSKI
  ŹródłoJournal of Casting & Materials Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2020 vol. 4 no. 3, s. 48–52. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/JCME/2020.4.3/jcme.2020.4.3.48.pdf
20
 • [referat, 2017]
 • TytułPolymer binder BioCo2 with carbon fibers and its application to microwave-cured moulding sand
  AutorzyBeata GRABOWSKA, Karolina KACZMARSKA, Dariusz DROŻYŃSKI, Artur BOBROWSKI, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON, Bartosz Gawluk, Sylwia CUKROWICZ
  ŹródłoICCME 2017 : International Conference of Casting and Materials Engineering & 41textsuperscript{st} Foundryman's Day : Cracow, November 9–10, 2017 : book of abstracts / Wydział Odlewnictwa = Faculty of Foundry Engineering. — [Kraków : AGH], [2017]. — S. 50
21
 • [referat, 2018]
 • TytułProces sieciowania kompozycji poliestrowo-poliakrylanowej na ziarnach osnowy mineralnej w polu promieniowania ultrafioletowego
  AutorzyBeata GRABOWSKA, Karolina KACZMARSKA, Monika Szlaga, Sylwia CUKROWICZ
  Źródło61. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 17–21 września 2018, Kraków : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia / red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018. — S. S04-34 S04P55
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułProperties of bentonites and bentonite mixtures used in casting processes
  AutorzyS. PAŹ, D. DROŻYŃSKI, M. GÓRNY, S. CUKROWICZ
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2019 vol. 19 iss. 2, s. 35-40. — tekst: https://journals.pan.pl/Content/110912/PDF/AFE%202_2019_07.pdf?handler=pdf
23
 • [referat, 2018]
 • TytułSelected activation methods and their effect on the properties of montmorillonite (in natural bentonites) : [abstract]
  AutorzySylwia CUKROWICZ, Beata GRABOWSKA
  ŹródłoCIYSCon [Dokument elektroniczny] : XII Copernican International Young Scientists Conference : 28–29 June, 2018, Toruń, Poland / Faculty of Chemistry. Nicolaus Copernicus University in Toruń. — Toruń : Nicolaus Copernicus University, 2018. — S. 132
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułStructural studies (FTIR, XRD) of sodium carboxymethyl cellulose modified bentonite
  AutorzyS. CUKROWICZ, B. GRABOWSKA, K. KACZMARSKA, A. BOBROWSKI, M. SITARZ, B. Tyliszczak
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2020 vol. 20 iss. 3, s. 119-125. — tekst: https://journals.pan.pl/Content/116498/PDF/AFE%203_2020_20.pdf?handler=pdf
25