Wykaz publikacji wybranego autora

Sylwia Cukrowicz, dr

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-8488-7988 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 56873985300

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
2
 • Application of sodium carboxymethyl starch (CMS-Na) in molding sand technology / Karolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA, Dariusz DROŻYŃSKI, Sylwia CUKROWICZ // W: ICCME 2017 : International Conference of Casting and Materials Engineering & 41\textsuperscript{st} Foundryman's Day : Cracow, November 9–10, 2017 : book of abstracts / Wydział Odlewnictwa = Faculty of Foundry Engineering. — [Kraków : AGH], [2017]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 31

 • keywords: foundry, cross linking, microwave, carboxymethyl starch, molding sand technology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application potential of carboxymethylcellulose (CMC) modified bentonite in the foundry industry / Sylwia CUKROWICZ, Beata GRABOWSKA // W: 2 MCC : 2\textsuperscript{nd} international conference of Metals, Ceramics and Composites : 25\textsuperscript{th}-27\textsuperscript{th} September 2019 : Varna, Bulgaria : conference proceedings / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — [Kraków : STOP], [2019]. — ISBN: 978-83-904306-5-2. — S. 15-16. — Bibliogr. s. 16

 • keywords: moulding sand, modification, bentonite, CMC, binder

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania dla przemysłu odlewniczego - Laboratorium Badań Strukturalnych i Analiz Chemicznych WO AGHResearch for the foundry industry − the Laboratory of Structural Research and Chemical Analysis of the Faculty of Foundry Engineering of the AGH University of Science and Technology / Beata GRABOWSKA, Artur BOBROWSKI, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON, Karolina KACZMARSKA, Sylwia CUKROWICZ // Laboratorium (Katowice) : przegląd ogólnopolski ; ISSN 1643-7381. — 2019 nr 2, s. 16–22. — Streszcz., Summ.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: badania, odlewnictwo, AGH, spektrofotometria UV-Vis, spektrometria IR, pirolityczna chromatografia gazowa ze spektrometrią mas Py-GC/MS

  keywords: research, founding, AGH, UV-Vis spectrophotometry, IR spectrometry, pyrolysis-gas chromatography/mass spectrometry Py-GC/MS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Bentonite as the most commonly used inorganic foundry binder : [abstract] / Sylwia CUKROWICZ, Beata GRABOWSKA // W: CIYSCon [Dokument elektroniczny] : XII Copernican International Young Scientists Conference : 28–29 June, 2018, Toruń, Poland / Faculty of Chemistry. Nicolaus Copernicus University in Toruń. — Toruń : Nicolaus Copernicus University, 2018. — S. 46. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ciyscon.umk.pl/KSIAZKA_ABSTRAKTOW_XIICIYSCON.pdf [2018-06-18]. — Bibliogr. s. 46

 • keywords: moulding sands, bentonite, foundry engineering, activation, binders

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
9
 • Influence of carbon fibers on selected properties of microwave-cured moulding sand bonded with BioCo2 binderWpływ włókien węglowych na wybrane właściwości spoiwa BioCo2 oraz masy formierskiej z jego udziałem wiązanej w polu mikrofal / B. GRABOWSKA, B. Gawluk, K. KACZMARSKA, D. DROŻYŃSKI, A. BOBROWSKI, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, S. CUKROWICZ // W: XVIII międzynarodowa konferencja naukowa "Zapewnienie jakości w odlewnictwie i spawalnictwie 2018" : 23–25 maja 2018 roku, Wrocław–Trzebnica : streszczenia / red. Alicja Kucharczyk. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2018. — ISBN: 978-83-7493-016-1. — S. 27–28. — Tekst ang.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
13
 • Materials in foundry engineering: study of polylactide used as filament in 3D printing / Beata GRABOWSKA, Karolina KACZMARSKA, Sylwia CUKROWICZ, Elżbieta Mączka // W: 2 MCC : 2\textsuperscript{nd} international conference of Metals, Ceramics and Composites : 25\textsuperscript{th}-27\textsuperscript{th} September 2019 : Varna, Bulgaria : conference proceedings / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — [Kraków : STOP], [2019]. — ISBN: 978-83-904306-5-2. — S. 85-86. — Bibliogr. s. 86

 • keywords: thermal degradation, polylactide, foundry materials, 3D printing technology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Nośniki węgla błyszczącego w klasycznych masach bentonitowych - warunek dobrej jakości powierzchni odlewów[Lustrous carbon carriers in classic moulding sands - the condition of good casting surface quality] / Sylwia CUKROWICZ, Beata GRABOWSKA // W: XIII KSD : XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie : 16–18 czerwca 2019, Bachotek / red. nauk. S. Grabska-Zielińska, [et al.]. — Bachotek : [s. n.], 2019. — S. 82. — Bibliogr. s. 82. — Afiliacja autorek: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: odlew, węgiel błyszczący, faza gazowa, wady powierzchniowe, syntetyczne masy formierskie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Nowy materiał wiążący w syntetycznych masach formierskich otrzymany w wyniku modyfikacji montmorylonitu w bentonicie polimerem hydrofilowym[New binding material in synthetic moulding sands obtained as a result of hydrophilic polymer modification of montmorillonite] / Sylwia CUKROWICZ, Beata GRABOWSKA // W: XIII KSD : XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie : 16–18 czerwca 2019, Bachotek / red. nauk. S. Grabska-Zielińska, [et al.]. — Bachotek : [s. n.], 2019. — S. 37. — Bibliogr. s. 37. — Afiliacja autorek: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: montmorylonit, modyfikacja, spoiwo, interkalacja, polimer hydrofilowy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
19
20
 • Polymer binder BioCo2 with carbon fibers and its application to microwave-cured moulding sand / Beata GRABOWSKA, Karolina KACZMARSKA, Dariusz DROŻYŃSKI, Artur BOBROWSKI, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON, Bartosz Gawluk, Sylwia CUKROWICZ // W: ICCME 2017 : International Conference of Casting and Materials Engineering & 41\textsuperscript{st} Foundryman's Day : Cracow, November 9–10, 2017 : book of abstracts / Wydział Odlewnictwa = Faculty of Foundry Engineering. — [Kraków : AGH], [2017]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 50

 • keywords: foundry, cross linking, polymer composition, spectroscopy, microwave

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Proces sieciowania kompozycji poliestrowo-poliakrylanowej na ziarnach osnowy mineralnej w polu promieniowania ultrafioletowego[The crosslinking process of the polyester-polyacrylate composition on the mineral matrix in a field of ultraviolet radiation] / Beata GRABOWSKA, Karolina KACZMARSKA, Monika Szlaga, Sylwia CUKROWICZ // W: 61. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 17–21 września 2018, Kraków : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia / red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018. — Na okł. dod.: W sumie Dratewka też był chemikiem.... — ISBN: 978-83-60988-27-5. — S. S04-34 S04P55. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Selected activation methods and their effect on the properties of montmorillonite (in natural bentonites) : [abstract] / Sylwia CUKROWICZ, Beata GRABOWSKA // W: CIYSCon [Dokument elektroniczny] : XII Copernican International Young Scientists Conference : 28–29 June, 2018, Toruń, Poland / Faculty of Chemistry. Nicolaus Copernicus University in Toruń. — Toruń : Nicolaus Copernicus University, 2018. — S. 132. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ciyscon.umk.pl/KSIAZKA_ABSTRAKTOW_XIICIYSCON.pdf [2018-06-18]. — Bibliogr. s. 132

 • keywords: montmorillonite, crystal structure, activation, chemical bonds, cation exchange capacity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25