Wykaz publikacji wybranego autora

Sylwia Cukrowicz, mgr inż.

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-kip, Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0001-8488-7988 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 56873985300Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem3011181
2023321
202211
202122
202033
20191156
2018844
201722
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem305241
2023312
202211
202122
202033
20191138
20188161
201722
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem301911
2023312
202211
202122
2020321
20191183
2018862
201722
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem301614
2023321
202211
202122
2020321
20191156
2018844
201722
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem301713
2023321
202211
202122
202033
20191156
2018844
201722
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem301812
2023321
202211
202122
202033
20191165
2018844
2017221
2
 • Application of sodium carboxymethyl starch (CMS-Na) in molding sand technology / Karolina KACZMARSKA, Beata GRABOWSKA, Dariusz DROŻYŃSKI, Sylwia CUKROWICZ // W: ICCME 2017 : International Conference of Casting and Materials Engineering & 41\textsuperscript{st} Foundryman's Day : Cracow, November 9–10, 2017 : book of abstracts / Wydział Odlewnictwa = Faculty of Foundry Engineering. — [Kraków : AGH], [2017]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 31

 • keywords: foundry, cross linking, microwave, carboxymethyl starch, molding sand technology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application potential of carboxymethylcellulose (CMC) modified bentonite in the foundry industry / Sylwia CUKROWICZ, Beata GRABOWSKA // W: 2 MCC : 2\textsuperscript{nd} international conference of Metals, Ceramics and Composites : 25\textsuperscript{th}-27\textsuperscript{th} September 2019 : Varna, Bulgaria : conference proceedings / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — [Kraków : STOP], [2019]. — ISBN: 978-83-904306-5-2. — S. 15-16. — Bibliogr. s. 16

 • keywords: moulding sand, modification, bentonite, CMC, binder

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania dla przemysłu odlewniczego - Laboratorium Badań Strukturalnych i Analiz Chemicznych WO AGHResearch for the foundry industry − the Laboratory of Structural Research and Chemical Analysis of the Faculty of Foundry Engineering of the AGH University of Science and Technology / Beata GRABOWSKA, Artur BOBROWSKI, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON, Karolina KACZMARSKA, Sylwia CUKROWICZ // Laboratorium (Katowice) : przegląd ogólnopolski ; ISSN 1643-7381. — 2019 nr 2, s. 16–22. — Streszcz., Summ.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: badania, odlewnictwo, AGH, spektrofotometria UV-Vis, spektrometria IR, pirolityczna chromatografia gazowa ze spektrometrią mas Py-GC/MS

  keywords: research, founding, AGH, UV-Vis spectrophotometry, IR spectrometry, pyrolysis-gas chromatography/mass spectrometry Py-GC/MS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Bentonite as the most commonly used inorganic foundry binder : [abstract] / Sylwia CUKROWICZ, Beata GRABOWSKA // W: CIYSCon [Dokument elektroniczny] : XII Copernican International Young Scientists Conference : 28–29 June, 2018, Toruń, Poland / Faculty of Chemistry. Nicolaus Copernicus University in Toruń. — Toruń : Nicolaus Copernicus University, 2018. — S. 46. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ciyscon.umk.pl/KSIAZKA_ABSTRAKTOW_XIICIYSCON.pdf [2018-06-18]. — Bibliogr. s. 46

 • keywords: moulding sands, bentonite, foundry engineering, activation, binders

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
8
9
 • Influence of carbon fibers on selected properties of microwave-cured moulding sand bonded with BioCo2 binderWpływ włókien węglowych na wybrane właściwości spoiwa BioCo2 oraz masy formierskiej z jego udziałem wiązanej w polu mikrofal / B. GRABOWSKA, B. Gawluk, K. KACZMARSKA, D. DROŻYŃSKI, A. BOBROWSKI, S. ŻYMANKOWSKA-KUMON, S. CUKROWICZ // W: XVIII międzynarodowa konferencja naukowa "Zapewnienie jakości w odlewnictwie i spawalnictwie 2018" : 23–25 maja 2018 roku, Wrocław–Trzebnica : streszczenia / red. Alicja Kucharczyk. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, cop. 2018. — ISBN: 978-83-7493-016-1. — S. 27–28. — Tekst ang.-pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
13
 • Materials in foundry engineering: study of polylactide used as filament in 3D printing / Beata GRABOWSKA, Karolina KACZMARSKA, Sylwia CUKROWICZ, Elżbieta Mączka // W: 2 MCC : 2\textsuperscript{nd} international conference of Metals, Ceramics and Composites : 25\textsuperscript{th}-27\textsuperscript{th} September 2019 : Varna, Bulgaria : conference proceedings / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — [Kraków : STOP], [2019]. — ISBN: 978-83-904306-5-2. — S. 85-86. — Bibliogr. s. 86

 • keywords: thermal degradation, polylactide, foundry materials, 3D printing technology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Molecular dynamic (MD) simulations of organic modified montmorillonite / Sylwia CUKROWICZ, Paweł GOJ, Paweł STOCH, Artur BOBROWSKI, Bożena Tyliszczak, Beata GRABOWSKA // Applied Sciences (Basel) [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2076-3417. — 2022 vol. 12 iss. 1 art. no. 314, s. 1-11. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10-11, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-12-29. — tekst: https://www.mdpi.com/2076-3417/12/1/314/pdf

 • keywords: montmorillonite, adsorption, computer simulations, organic modification, acrylic acid

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3390/app12010314

15
 • Nośniki węgla błyszczącego w klasycznych masach bentonitowych - warunek dobrej jakości powierzchni odlewów[Lustrous carbon carriers in classic moulding sands - the condition of good casting surface quality] / Sylwia CUKROWICZ, Beata GRABOWSKA // W: XIII KSD : XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie : 16–18 czerwca 2019, Bachotek / red. nauk. S. Grabska-Zielińska, [et al.]. — Bachotek : [s. n.], 2019. — S. 82. — Bibliogr. s. 82. — Afiliacja autorek: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: odlew, węgiel błyszczący, faza gazowa, wady powierzchniowe, syntetyczne masy formierskie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Nowy materiał wiążący w syntetycznych masach formierskich otrzymany w wyniku modyfikacji montmorylonitu w bentonicie polimerem hydrofilowym[New binding material in synthetic moulding sands obtained as a result of hydrophilic polymer modification of montmorillonite] / Sylwia CUKROWICZ, Beata GRABOWSKA // W: XIII KSD : XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie : 16–18 czerwca 2019, Bachotek / red. nauk. S. Grabska-Zielińska, [et al.]. — Bachotek : [s. n.], 2019. — S. 37. — Bibliogr. s. 37. — Afiliacja autorek: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: montmorylonit, modyfikacja, spoiwo, interkalacja, polimer hydrofilowy

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
19
20
 • Polymer binder BioCo2 with carbon fibers and its application to microwave-cured moulding sand / Beata GRABOWSKA, Karolina KACZMARSKA, Dariusz DROŻYŃSKI, Artur BOBROWSKI, Sylwia ŻYMANKOWSKA-KUMON, Bartosz Gawluk, Sylwia CUKROWICZ // W: ICCME 2017 : International Conference of Casting and Materials Engineering & 41\textsuperscript{st} Foundryman's Day : Cracow, November 9–10, 2017 : book of abstracts / Wydział Odlewnictwa = Faculty of Foundry Engineering. — [Kraków : AGH], [2017]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 50

 • keywords: foundry, cross linking, polymer composition, spectroscopy, microwave

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Proces sieciowania kompozycji poliestrowo-poliakrylanowej na ziarnach osnowy mineralnej w polu promieniowania ultrafioletowego[The crosslinking process of the polyester-polyacrylate composition on the mineral matrix in a field of ultraviolet radiation] / Beata GRABOWSKA, Karolina KACZMARSKA, Monika Szlaga, Sylwia CUKROWICZ // W: 61. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 17–21 września 2018, Kraków : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia / red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018. — Na okł. dod.: W sumie Dratewka też był chemikiem.... — ISBN: 978-83-60988-27-5. — S. S04-34 S04P55. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Selected activation methods and their effect on the properties of montmorillonite (in natural bentonites) : [abstract] / Sylwia CUKROWICZ, Beata GRABOWSKA // W: CIYSCon [Dokument elektroniczny] : XII Copernican International Young Scientists Conference : 28–29 June, 2018, Toruń, Poland / Faculty of Chemistry. Nicolaus Copernicus University in Toruń. — Toruń : Nicolaus Copernicus University, 2018. — S. 132. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ciyscon.umk.pl/KSIAZKA_ABSTRAKTOW_XIICIYSCON.pdf [2018-06-18]. — Bibliogr. s. 132

 • keywords: montmorillonite, crystal structure, activation, chemical bonds, cation exchange capacity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25