Wykaz publikacji wybranego autora

Łukasz Mika, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-kmcp, Katedra Maszyn Cieplnych i Przepływowych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0750-7694

ResearcherID: X-5934-2018

Scopus: 6603502014

PBN: 2230303

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 70 publikacji Autora


1
 • Badania oporów przepływu lodu zawiesinowego - opory miejscowe na przewężeniach (redukcjach) średnicy rurociąguExperimental investigations on flow resistance of slurry ice - pressure drop in pipe reductions / Łukasz Mika // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2009 nr 6, s. 123–124. — Bibliogr. s. 124, Streszcz., Summ.. — Ł. Mika - afiliacja: Politechnika Krakowska

 • słowa kluczowe: opory przepływu, zawiesina lodowa

  keywords: pressure drop, slurry ice

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania współczynnika przenikania ciepła w płytowym oziębiaczu powietrzaExperimental study of overall heat transfer coefficient in a plate air cooler / Paul Denis, Wojciech Zalewski, Łukasz Mika // Chłodnictwo ; ISSN 0009-4919. — 2003 R. 38 nr 7, s. 8–11. — Bibliogr. s. 11. — Ł. Mika - afiliacja: Politechnika Krakowska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania współczynnika strat miejscowych podczas przepływu zawiesiny lodowej przez nagłe zwężenie ruryResearch of resistance coefficient during slurry ice flow through a pipe sudden contraction / Łukasz Mika // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2010 nr 1, s. 73–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Summ.. — Ł. Mika - afiliacja: Politechnika Krakowska

 • słowa kluczowe: zawiesina lodowa, współczynnik strat miejscowych, nagłe zwężenie rury, liczba Reynoldsa dla płynu Binghama

  keywords: slurry ice, resistance coefficient, pipe sudden contraction, Reynolds number for Bingham plastic fluid

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Energy losses of ice slurry in pipe sudden contractions / Łukasz Mika // Experimental Thermal and Fluid Science ; ISSN 0894-1777. — 2011 vol. 35 iss. 6, s. 939–947. — Bibliogr. s. 947, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2011-02-01. — Ł. Mika - afiliacja: Institute of Thermal and Process Engineering, Krakow University of Technology. — tekst: https://goo.gl/mNnnLw

 • keywords: experimental data, ice slurry, flow resistance, loss coefficient, non-Newtonian

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.expthermflusci.2011.01.013

5
 • Flow modelling of slurry ice in a control valveModelowanie przepływu zawiesiny lodowej w zaworze regulacyjnym / Łukasz Mika, Bogusław Górski, Ryszard Kantor // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 112 z. 6. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2015 1–M, s. 59–66. — Bibliogr. s. 65–66, Abstr., Streszcz.. — Ł. Mika - afiliacja: Politechnika Krakowska

 • słowa kluczowe: przepływ zawiesiny lodowej, zawór regulacyjny, obliczenia symulacyjne

  keywords: slurry ice flow, control valve, simulation calculating

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Hałas w instalacjach wentylacyjnych[Noise in ventilation installations] / Łukasz Mika // W: Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków : praca zbiorowa. T. 1, Podstawy prawne, certyfikacja i termomodernizacja, pompy ciepła, wentylacja i klimatyzacja / pod red. Adama Tabora. — Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości, 2009. — ISBN: 978-83-61292-15-9. — S. 473–482. — Bibliogr. s. 482. — Afiliacja: Politechnika Krakowska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ice slurry flow in a poppet-type flow control valve / Ł. Mika // Experimental Thermal and Fluid Science ; ISSN 0894-1777. — 2013 vol. 45, s. 128–135. — Bibliogr. s. 135, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2012-11-01. — Ł. Mika - afiliacja: Krakow University of Technology. — tekst: https://goo.gl/STTjp6

 • keywords: pressure drop, calculation, ice slurry, flow in valve

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.expthermflusci.2012.10.015

8
 • Jakość i innowacyjność w procesach odlewniczych, obróbce cieplnej i plastycznej oraz w wytwarzaniu materiałów kompozytowych : praca zbiorowa[Quality and innovation in foundry processes, heat treatment, plastic forming and in production of composite materials] / pod red. Łukasz MIKA. — Kraków : Wydawnictwo PK, 2015. — 257 s.. — (Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ; ISSN 0860-097X ; 494. Seria Mechanika). — Bibliogr. przy rozdz.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Local pressure loss coefficient during the flow of slurry ice trough sudden pipe expansionsWspółczynnik miejscowych strat ciśnienia przy przepływie zawiesiny lodowej przez nagłe rozszerzenia przewodu / Łukasz Mika, Wojciech Zalewski // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 112 z. 6. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2015 1–M, s. 67–74. — Bibliogr. s. 74, Abstr., Streszcz.. — Ł. Mika - afiliacja: Politechnika Krakowska

 • słowa kluczowe: zawiesiena lodowa, współczynnik miejscowych strat ciśnienia, nagłe rozszerzenie przekroju przepływu

  keywords: pressure loss coefficient, loss coefficient, slurry ice, sudden pipe expansion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Loss coefficients of ice slurry in sudden pipe contractions / Łukasz Mika // Archives of Thermodynamics ; ISSN 1231-0956. — 2010 vol. 31 no. 3, s. 73–86. — Bibliogr. s. 85–86, Abstr.. — Afiliacja: Politechnika Krakowska

 • keywords: flow resistance, ice slurry flow, local loss coefficient, pressure losses in contraction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Lód binarny - alternatywny czynnik chłodzącyBinary ice - an optional cooling medium / Łukasz Mika, Wojciech Zalewski // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2001 nr 4, s. 15–19. — Bibliogr. s. 19, Streszcz., Summ.. — Ł. Mika - afiliacja: Politechnika Krakowska

 • słowa kluczowe: ekologia, lód binarny, chłodziwo

  keywords: ecology, binary ice, cooling medium

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ocena możliwości zastosowania lodu zawiesinowego do zasilania oziębiaczy powietrzaAn assessment of possible application at slurry ice in air coolers / Łukasz Mika, Wojciech Zalewski // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2004 nr 3s, s. 112–113. — Bibliogr. s. 113, Summ.. — Ł. Mika - afiliacja: Politechnika Krakowska

 • keywords: slurry ice, cooling medium, indirect cooling system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji[Opinion about ventilation and air conditioning system] / Łukasz Mika // W: Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków : praca zbiorowa. T. 1, Podstawy prawne, certyfikacja i termomodernizacja, pompy ciepła, wentylacja i klimatyzacja / pod red. Adama Tabora. — Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości, 2009. — ISBN: 978-83-61292-15-9. — S. 527–543. — Bibliogr. s. 542–543. — Afiliacja: Politechnika Krakowska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Oczyszczanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych[Cleaning of ventilation and air conditioning systems] / Łukasz Mika // W: Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków : praca zbiorowa. T. 1, Podstawy prawne, certyfikacja i termomodernizacja, pompy ciepła, wentylacja i klimatyzacja / pod red. Adama Tabora. — Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości, 2009. — ISBN: 978-83-61292-15-9. — S. 495–525. — Bibliogr. s. 524–525. — Afiliacja: Politechnika Krakowska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Opory przepływu zawiesiny lodowej w elementach instalacji chłodniczejPressure drops of ice slurry in elements of cooling installation / Łukasz MIKA. — Kraków : Wydawnictwo PK, 2011. — 155 s.. — (Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ; ISSN 0860-097X ; 399. Seria Mechanika). — Bibliogr. s. 139–148, Streszcz., Summ.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Opory przepływu zawiesiny lodowej w zwężeniachFlow resist of the slurry ice in contractions / Łukasz Mika // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 109 z. 6. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2012 2–M, s. 273–282. — Bibliogr. s. 282, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Politechnika Krakowska

 • słowa kluczowe: przepływ zawiesiny lodowej, ciecz nienewtonowska, płyn Binghama

  keywords: slurry ice flow, non-newtonian liquid, Bingham liquid

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Podstawowe wiadomości o wentylacji[Basic information about ventilation] / Łukasz Mika // W: Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków : praca zbiorowa. T. 1, Podstawy prawne, certyfikacja i termomodernizacja, pompy ciepła, wentylacja i klimatyzacja / pod red. Adama Tabora. — Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości, 2009. — ISBN: 978-83-61292-15-9. — S. 407–436. — Bibliogr. s. 435–436. — Afiliacja: Politechnika Krakowska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Pompy ciepła[Heat pumps] / Łukasz Mika // W: Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków : praca zbiorowa. T. 1, Podstawy prawne, certyfikacja i termomodernizacja, pompy ciepła, wentylacja i klimatyzacja / pod red. Adama Tabora. — Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości, 2009. — ISBN: 978-83-61292-15-9. — S. 389–406. — Bibliogr. s. 406. — Afiliacja: Politechnika Krakowska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Pressure loss coefficients of ice slurry in horizontally installed flow dividers / Ł. Mika // Experimental Thermal and Fluid Science ; ISSN 0894-1777. — 2013 vol. 45, s. 249–258. — Bibliogr. s. 258, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2012-11-29. — Ł. Mika - afiliacja: Krakow University of Technology. — tekst: https://goo.gl/nmN6YN

 • keywords: pressure drop, calculation, ice slurry, pressure loss coefficient, flow dividers

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.expthermflusci.2012.11.017

20
 • Renesans urządzeń absorpcyjnych?[Is there a renaissance of absorption devices?] / Łukasz Mika // Chłodnictwo ; ISSN 0009-4919. — 2000 R. 35 nr 7, s. 18–21. — Bibliogr. s. 21. — Afiliacja: Politechnika Krakowska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Resistance coefficient during ice slurry flow through pipe sudden constriction / Ł. Mika // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 spec. iss. 3, s. 201–204. — Bibliogr. s. 204, Summ.. — Ł. Mika - afiliacja: Politechnika Krakowska. — tekst: http://www.afe.polsl.pl/index.php/pl/2551/resistance-coefficient-during-ice-slurry-flow-through-pipe-sudden-constriction.pdf

 • keywords: environment protection, ice slurry, application of the ice slurry, studies on the flow resistance, resistance coefficient of the ice slurry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Rheological behaviour of low fraction ice slurry in pipes and pressure loss in pipe sudden contractions and expansionsComportement rhéologique d'un coulis à faible fraction de glace, et chute de pression dans les tuyaux suite à des contractions et à l'expansion subites / Ł. Mika // International Journal of Refrigeration = Revue Internationale du Froid ; ISSN 0140-7007. — 2012 vol. 35 iss. 6, s. 1697–1708. — Bibliogr. s. 1708, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2012-05-23. — Afiliacja: Krakow University of Technology. — tekst: https://goo.gl/eYiqVa

 • keywords: rheology, pressure drop, calculation, ice slurry, non-Newtonian fluid, horizontal tube

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.ijrefrig.2012.05.001

23
 • Systemy klimatyzacji[Air conditioning systems] / Łukasz Mika // W: Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków : praca zbiorowa. T. 1, Podstawy prawne, certyfikacja i termomodernizacja, pompy ciepła, wentylacja i klimatyzacja / pod red. Adama Tabora. — Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości, 2009. — ISBN: 978-83-61292-15-9. — S. 483–494. — Bibliogr. s. 494. — Afiliacja: Politechnika Krakowska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ścieki - źródło energii niskotemperaturowej dla pomp ciepłaLiquid waste's - source low temperature energy for heat pump's / Łukasz Mika, Bogusław Górski // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2001 R. 98 z. 5–M, s. 145–155. — Bibliogr. s. 154–155, Summ.. — Afiliacja: Politechnika Krakowska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wentylacja pożarowa i systemy oddymiania[Fire ventilation and smoke extraction systems] / Łukasz Mika // W: Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków : praca zbiorowa. T. 1, Podstawy prawne, certyfikacja i termomodernizacja, pompy ciepła, wentylacja i klimatyzacja / pod red. Adama Tabora. — Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości, 2009. — ISBN: 978-83-61292-15-9. — S. 437–471. — Bibliogr. s. 470-471. — Afiliacja: Politechnika Krakowska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: